Museum Thy

Museum Thy. Udstiller adskillige pragtfund fra Thys Oldtid. Thisted Købstads historie er fastholdt omkring 1850 og viser mange sider af byens liv. Nyere tids lokalhistorie fortælles i form af interiør fra forskellige perioder. Museet rummer desuden mindestuer for skolemanden Chr. Kold og forfatteren J.P. Jacobsen.

Se billeder fra Thisted Museum – Museet for Thy og Vester Han Herred i 2010

– klik på pilen  til venstre under billedet.

Alting og ingenting fra Thy

“Ting fra Thy” er en særudstilling på Museum Thy i Thisted. Udstillingen åbnede fredag 11. oktober 2019 og består af ting, der karakteriserer Thy. Ting som en række thyboer borgere har valgt. En af dem er tidligere chefredaktør Hans Peter Kragh, der holdt åbningstalen.

Klik på billedet for at høre Hans Peter Kraghs åbningstale

Svends store fortjeneste

“Den 1. august 2016 er der gået 40 år siden Svend Sørensen blev ansat, og han er stadig i museets tjeneste. I de forløbne år har han været museet en usædvanlig loyal og dedikeret medarbejder. I de første mange år var undervisning og formidling af kulturarven til børn og unge den væsentligste arbejdsopgave og tusindvis af børn har hørt ham fortælle om Thys forhistorie, J.P.Jacobsen, sagn og eventyr fra egnen eller om et eller andet stedsspecifikt ude i landskabet, for ikke at forglemme fortællingen om de mange museumsgenstande”

Uddrag af museumsleder Jytte Nielsens indstilling til dronningens fortjenstmedalje

svendfortjenst09Klik på billedet for at læse museumsleder Jytte Nielsens indstilling til fortjenstmedaljen

Thy – Længslernes land

Hans Jørgen Knudtzons livslange kærlighed til Thy er blevet til en bog.
Hans Jørgen Knudtzon er drengen, der for mere end tre snese år siden sad højt oppe i et træ i København og drømte og læste begejstret om fugle. Vejlerne blev Hans Jørgens Knudtzons port til Thy.
Bogen har fortællinger, digte, fotografier og malerier af både nulevende og afdøde, for hvem Thy har, og har haft betydning.

Klik på billedet for at læse om bogen “Thy – Længslernes land”

Begravet i klitten på Vorupør Gamle Kirkegård

begravetiklitten02670

Klik på billedet for at læse om Vorupør Gamle Kirkegård

 

hannevoversigt

Læs om og hør Hanne Vesterbæk Petersen fortælle – 9. maj 2016

Kvinder i Thy

collage01670

Klik på billedet for at komme til siden med kvindernes fortællinger

Metaldetektiverne på museum

MetaldetektiverneKlik på billedet for at læse om “Metaldetektiverne”

”Metaldetektiverne” var navnet på Thisted Museums  særudstilling, som kunne besøges til og med den 20.september. Udstillingen havde navn efter TV MidtVest’s serie om denne særlige hobby, hvor der findes interessante oldsager med metaldetektor. Anledningen var, at Thy-Mors Detektorforening, der har et nært samarbejde med Museum Thy, fyldte 10 år i februar 2015.

Klik på et billede for at se og høre fortællingerne:

Klikher for at læse historien om Jens Nielsen og Nørhåkarret – 12. maj 2010

Thylejren har i 2010 bestået i 40 år. På Museet i Thisted var der i juli, august, september og oktober en udstilling om Thylejren.

Klikher for at læse historien om Vagn i Thylejren – 3. juni 2010

Museet var i oktober 2010 en del af projektet “Tro i Thy”, hvor en gruppe religionsstuderende fra Aarhus Universitet besøgte Thy.

Klikher for at se og høre om Tro i Thy – 28. oktober 2010

Klikher for at læse om Svend Sørensen og museumspræsten – 2. december 2010

Klikher for at læse om, og høre om udgivelsen af bogen “Tak for dansen” – 30. juni 2011

Læs og hør om Charlotte Boje Andersens arbejde – 5. januar 2012

Læs om bøgerne – 13. december 2012

Læs Svend Sørensens essay og hør ham fortælle – 6. december 2012

Læs og hør museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen fortælle om “Panserhandsken fra Ørum” – 18. april 2013

Hør Kirsten Vangsgaard synge, og læs Svend Sørensens beretning om “ulven fra Thy” – årgang 1930 – 27. juni 2013

thistedsbillederoversigt

Se gamle og nye billeder fra Thisted – 27. marts 2014

Thistedbilleder fra 1979 og 2014

Se billederne fra Thisted – 3. juli 2014

sondergaardoversigt

Se Jens Søndergaards Thy-billeder fra Thisted Bibliotek – 3. juli 2014
—–

Heltborg Museum. På det meget smukt beliggende Heltborg Museum er udstillet malerier, tegninger og litografier af Jens Søndergaard (1895-1957), Værker af Leo Estvad og Ellen Raadal. Egnshistorisk samling om landbrugets historie. En jernaldergård er under opbygning og der er levende gørelse hvert år i juli måned. Skiftende særudstillinger.

Se billeder fra Heltborg Museum 2010

– klik på pilen  til venstre under billedet.

Klik på billedet for at se og høre fortællingen:

Klikher for at læse historien om Annalise Eriksen og livet i Thy med og for Freddy Eriksen og hans kunst. Heltborg Museum overtager Annalises samling af Freddys billeder når de begge er døde – 25. marts 2010

—–

Vorupør Museum. Museer er indrettet i et bådværft, der har bygget kuttere til kystens fiskere. De gamle maskiner er bevaret og istandsat, så gæsterne på givne tidspunkter kan se hjulene snurre og skarøksen bide i træet. Museet fortæller desuden om den historiske baggrund for Vorupør, der en gang havde en fremtrædende placering med 27 store kystbåde. der oplyses om kystbefolkningens specielle livsvilkår med slid og slæb og religiøs vækkelse.

Se billeder fra Vorupør Museum 2010

– klik på pilen  til venstre under billedet.

Klikher for at læse historien om Vorupør gamle kirkegård – 6. maj 2010

—–

Fiskerhuset i Agger: Det fredede hus beretter om Aggers historie, levevilkår og byggeskik på Vestkysten. Huset emmer af atmosfære i de små lavloftede rum. Fiskerhuset blev nok bygget i 1749, dette årstal står indskåret i skabslågen i køkkenet og betragtes som husets dåbsattest.  Særudstilling i anneks, bl.a. om livet i Agger og byggeskik i Thy i 1800-tallet.

Se billeder fra Fiskerhuset i Agger 2010

– klik på pilen  til venstre under billedet.

—–

Skjoldborgs Hus har været barndomshjem for husmændenes digter Johan Skjoldborg (1861-1936). Huset blev indrettet som museum i 1961 og er et godt eksempel på, hvordan er landsbyhåndværker på Hannæs boede omkring 1875. I dette lille skomagerhjem har drengen siddet og hørt faderen diskutere samfundsspøgsmål med de mange besøgende. Her blev grunden lagt til et forfatterskab med stor gennemslagskraft, et forfatterskab der tog parti for de små i samfundet.

Se billeder fra forfatteren Johan Skjoldborgs hus i Øsløs 2010

– klik på pilen til venstre under billedet.

 

Klikher for at læse og høre om Ingvard Jaokobsen og Johan Skjoldborg – 24. marts 2011

Museets hjemmeside: www.museumthy.dk