Bedstedfortællinger

Projektet “Bedstedfortællinger” blev lavet i de første måneder af 2009. Projektet var et samarbejde mellem Museet for Thy og Vester Hanherred, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommunes afdeling i Hurup, fotojournalist Klaus Madsen og Thisted Dagblad. Der blev lavet otte historier til Thisted Dagblad om Bedsted og mennesker i Bedsted. Projektets forløb, og nogle af de Bedstedfortællinger der dukkede op, blev beskrevet i Thylands Avis. Formålet med projektet var at beskrive sammenhængskraften i en stationsby med omkring 1000 indbyggere, og give mennesker fra Bedsted mulighed for at fortælle deres historie. Der blev holdt fire “åbent hus”-arrangementer og to aftenarrangementer. Fra museet deltog etnograf Mie Buus og fra lokalhistorisk arkiv Thomas Norskov Kristensen. Projektet blev støttet økonomisk af Kulturarvstyrelsen.

 

Klik her for at læse historien om Bedsted

Klik her for at læse historien om Frisør Frank

Klik her for at læse historien om Karen og Mads Peter

Klik her for at læse historien om Gerda og Bedsted Kro

Klik her for at læse historien om banko i Bedsted