25. oktober 2010

Historien om de stærke religiøse vækkelser, der gik over Thy for et århundrede siden, er kendt. Mindre kendt og dokumenteret er historierne om thyboernes tro og religiøsitet, som den har udviklet sig siden. For at få et nutidigt billede af “Tro i Thy” var en gruppe religionsstuderende fra Århus Universitet, i samarbejde med Museet for Thy og Vester Hanherred, i ugen 25. til 31. oktober 2010  på feltarbejde i Thy.

Indre Mission i Thy er  i 2011 og 2012 et projekt, hvor museet indsamler både erindringer og effekter fra Indre Missions virke i Thy. Der er lavet etnografiske interview, og en del af projektarbejdet er fotojournalistiske fortællinger.

———————————-

5. februar 2015

Indre Mission i Thy:

De sidste i Bethesda

MISSIONSHUS: Bethesda blev bygget i 1902. Huset har været mange generationers bastion for Indre Mission i stationsbyen Hørdum. Vennekredsen omkring missionshuset er nu så lille, at den har svært ved at klare alene udgiften til varme

Klik på billedet for at høre Egon Johansens fortælling om, og se billeder fra Bethesda

Klik på pilen for at høre Egon Johansen fortælle.

Læs om Egon Johansen og Bethesda i Hørdum

———————————-

29. marts 2012

Indre Mission i Thy:

Missionsmøde i stuen

Missionshuset i Skjoldborg er lukket. Indre Missions samfund i Skjoldborg-Kallerup lever videre med møder og arrangementer hjemme hos formanden Arne Thomsen


Klik på pilen for at høre en fortælling om, og se billeder fra missionsmødet hjemme hos Arne Thomsen

———————————-

27. januar 2012

Indre Mission i Thy:

Mandsstævne i Bedsted

En gang om året samles mænd i to dage i Missionshuset i Bedsted om at høre og drøfte Guds Ord.


Klik på billedet for at høre en fortælling om, og se billeder fra mandsstævnet

———————————-

18. januar 2012

Indre Mission i Thy:

Andagt på Kastaniegården

Ester og Henning Filipsen holder en gang om måneden andagt for interesserede beboere på Ældrecentret Kastaniegården i Snedsted


Klik på pilen for at høre glimt, og se billeder fra andagten

———————————-

14. juli 2011

Indre Mission i Thy:

Troen på Kristus

– det har Henning Filipsen fra Koldby bygget hele livet på. Han er opvokset med fællesskabet i Indre Mission

Klik på billedet for at høre Henning Filipsen fortælle

 Klik her for at læse om Henning Filipsen
———————————-

27. oktober 2010

Indre Mission i Thy:

Plukfisk og vækkelseskage

Vorupør har i flere generationer været stærkt præget af Indre Mission. På Vorupør Museum blev de 15 religionsstuderende budt på en menu der bestod af plukfisk og vækkelseskage. Inden traktementet på museet var Eva Nielsen, der er daglige leder af museet, en kyndig rundviser på Vorupør gamle kirkegård, missionshuset, der nu er menighedshus, og Vorupør Kirke, der gennem flere år har gennemgået en stor istandsættelse. Eva Nielsen havde på museets gamle komfur lavet plukfisken og kogt æblerne til vækkelseskagen, der er en særlig Vorupørudgave af “bondepige med slør”.

Klik på pilen for at høre Eva Nielsen fortælle om plukfisk og vækkelseskage

———————————–

25. oktober 2010

Indre Mission i Thy:

Missionshuse i Thy lukker

Mange missionshuse i Thy er lukket. Provst Jens F. Munksgaard fra Hurup er initiativtager til et projekt, der skal samle og bevare historien om missionshusenes store betydning for menighedsdannelsen i Folkekirken i Thy. Missionshuset Tabor i Harring, der lukkede 20. maj 2009, bliver til et levende minde over en tid med stærk vækkelse i sognene


Klik på billedet for at se billeder og høre Jens F. Munksgaard fortælle

———————————–

Februar 2009

Indre Mission i Thy:

I missionshus og kirke

– Livet ville være tomt uden troen. Hver morgen, når Karen og Mads Peter Nørgaard sætter sig til morgenkaffen, begynder de dagen med en bøn, læser et stykke fra Biblen, og holder en kort andagt sammen. Det samme sker inden Karen og Mads Peter går til ro om aftenen. Så er dagen og de mange gøremål rammet godt ind, og “så sover vi godt”. – Vi kan ikke leve og dø uden troen.

Fortællingen var i 2009 en del af projektet Bedstedfortællinger

Klik på billedet for at høre Karen og Mads Peter fortælle

Klik her for at læse historien om Karen og Mads Peter

———————————-
21. juli 2011

Åndeligt Drop Stop

Brian Vang løste problemet med rødvinspletter på festdugene. Det gav ham frihed til at gå ind i den åndelige verden. Han healer, fjerner spøgelser og oplever tidligere liv

Klik på billedet for at høre Brian Vang fortælle


K
lik på pilen  for at høre Brian Vang fortælle om sit tidligere liv som hesteopdrætter i 1800-tallets USA

Klikher for at læse  om Brian Vang

———————————–

30. oktober 2007

Troen på en hel krop

Birgit Løvgreen fra Fjordvang i Skyum er tandlæge. Hun behandler sine patienter ud fra troen på den holistiske ide om, at kroppen er en helhed. Når hun behandler en tand behandler hun hele mennesket. Birgit Løvgreen kom til Thy i 1973. Hun har haft klinik i Bedsted, Snedsted og Thisted. Siden 1999 har hun haft klinik ved Fjordvang i Skyum. Hun købte Fjordvang, der en gang var “Æ Verdensuniversitet”, sammen med 12 andre. Nu ejer hun stedet sammen med fire andre. Birgit Løvgreen er den eneste af de 12 fra 1999, der er tilbage. Hun har haft besøg af religionsstuderende fra projektet om religion og tro i Thy, og det har sat mange tanker i gang.

Klik på pilen for at høre Birgit Løvgreen fortælle:

———————————-

27. oktober 2010

Jehovas Vidner

Elisa og Mikka er Jehovas Vidner. Mikka Iversen er ældste bror i menigheden i Thisted. Han kom til Thisted og Thy i sommeren 2009. Elisa Iversen flyttede til til Thy for et par måneder siden. De er begge vokset op i familier der er aktive Jehovas Vidner.

Klik på pilenfor at høre Elisa og Mikka fortælle

———————————–

26. oktober 2010

Positive fordomme om Thy

Trine Bondo Mønster og Simon Lykke Nielsen er to af gruppen på 15 studerende der kortlægger religion og tro i Thy. De kommer til Thy med store forventninger og positive fordomme om mennesker og Thy

Klik på pilen for at høre Trine og Simon fortælle: