Vi er de sidste i Bethesda


MISSIONSHUS:
For godt 60 år siden måtte missionshuset Bethesda i Hørdum udvides for have plads nok. Nu er der så få venner til Indre Mission i Hørdum, at huset formentlig må lukke

Af Klaus Madsen – 5. februar 2015

HØRDUM: Egon Johansen og hans familie kom til Hørdum i 1964. Det var naturligt, at de blev en del af Indre Mission i stationsbyen. Missionshuset Bethesda var samlingspunktet for Indre Mission, og for Egon Johansen har Bethesda været en bastion mod hedenskab. Han lægger også vægt bag ordene, når han pointerer, at selvfølgelig er mennesker uden for Indre Mission ikke hedninger.

Klik på pilen for at høre Egon Johansen fortælle.

Bethesda var huset, hvor familiens børn gik i søndagsskole. Her samledes man til fester – ikke privatfester – men fester i forbindelse med kirkelige højtider. Høstfesterne var skønne, som Egon Johansen udtrykker det med glæde i stemmen. Efter besættelsen under anden verdenskrig og befrielsen holdt Indre Mission i mange år majfest i missionshuset.

Om gud vil står der i en af missionshusets gamle bøger, hvor det beskrives hvordan Indre Missions venner i foråret 1901 holdt møde for at danne en forening, som skulle være fundamentet for opførelsen af et missionshus i Hørdum. Indre Mission havde, sammen med afholdsbevægelsen, i en del år, været etableret i Hørdum. Det var Jesu befaling: “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”, der blev grundlaget for et stærkt ønske om i fællesskab at bygge et missionshus.

Efter et bestyrelsesmøde i januar 1902 betalte 10 venner af Indre Mission hvor 12 kroner. Det var startkapitalen. Grunden til missionshuset blev købt fra “Nørgaard”. Omkostningerne til sagførerne i Vestervig var på 10 kroner og 22 øre.
I et lille festskrift fra missionshusets 100 års jubilæum i 2002 findes bilag, der blandt andet oplyser, at der blev købt 27.000 mursten, som kostede 559 kroner. De samlede byggeomkostninger var 2.868,46 kroner. Indre Missions venner havde indsamlet 2.116,94. Efter der blev optaget et lån, i Sønderhå-Hørsted Spare og Lånekasse, på 800 kroner var kassebeholdningen på 48,48 kroner.

Der var i mange år tilknyttet en missionær til Bethesda i Hørdum. Den første var Peter Claudius Petersen i 1921. Han kom til Hørdum efter Indre Missions venner i 1920 havde vedtaget at overdrage missionshuset til Indre Mission i Danmark, Kirkelig forening for Indre Mission. Den sidste var Hans Sølvsten, der som nygift med Anne-Marie Sølvsten, som det beskrives, blev budt velkommen i 1981. De flyttede i 1984 til Kerteminde. Siden har der ikke været en missionær fast tilknyttet.

I 1951 måtte Bethesda udvides. Murstenene blev købt fra nedrivningen af den gamle skole i Hørdum. Huset blev forlænget med seks meter. Den store sal blev meget større, og den lille sal blev i hele husets bredde. Det hele kostede 15.000 kroner. Meget arbejde blev udført af frivillige venner. Der var god plads til KFUK på første sal. Det blev et køkken med gasblus, og toiletforholdene blev forbedret.  Indgangsdøren blev flyttet til husets østgavl. Mod missionær Viggo Hansens ønske blev der lavet et vindfang ved den nye indgang. Missionæren er i 100-års jubilæumsskriftet citeret: “Her vil der givetvis blive ført mangen samtale, men det det bliver næppe Guds ord”.

Udgifterne alene til varme fra missionshusets oliefyr er nu så store, at de tilbageværende venner har svært ved at klare det. Egon Johansen fortæller med både sorg og erkendelse i stemmen, at der nu er tanker om at bruge menighedshuset i Koldby og iøvrigt undersøge andre muligheder for at samles.