Hver dag i Guds rige

INDRE MISSION: Henning Filipsens dagligdag er fyldt med arbejdet for værdierne og tankerne bag Indre Mission

Af Klaus Madsen – 14. juli 2011

KOLDBY: Troen på Kristus står over alt. For Henning Filipsen hverken mere eller mindre. Det har han bygget sit liv på, og det er sket i ydmyghed og respekt for de mange mennesker han har mødt,  og stadig møder gennem arbejdet i og for Indre Mission.

Klik på billedet for at høre Henning fortælle

Henning er født i Floulev på Thyholm i 1950. Da Henning var syv år flyttede familien et par snese kilometer nord på, langs hovedvej 11, til Sundby Thy. Her havde faren købt købmandsforretning. Henning kom til at gå i Sundby Skole, hvor der senere blev buksefabrik. 8. – 10. klasse tog han på Borgerskolen i Thisted.

I familien, hvor Henning er en af tre søskende, har tilknytningen til Indre Mission altid været givet. Der var forældrenes ønske at leve med den evangelisk lutherske forkyndelse. Det var også et stærkt ønske at være i folkekirken. Det har været vigtigt, at være en del af folkekirkens brede fællesskab.

Hennings arbejdsværelse.

Efter 10. klasse fik Henning en kontoruddannelse hos firmaet P.O. Poulsen på Thisted Havn. Da han kom i lære var det hos Thisteds daværende borgmester Aksel Mikkelsen. En stout og streng læremester – her skulle bestilles noget, husker Henning.

I 1971 søgte Thisted Kommune, efter kommunalreformen og sammenlægningen af kommunerne, kontorpersonale. Den tidligere borgmester mente det var en god ide, at Henning sendte en ansøgning. Det blev til først 8 år på kommunens lønkontor, 11 år i bogholderiet og 15 år i servicebutikken. Henning stoppede, efter at have forsøgt at få en flexjobaftale, ved Thisted Kommune i 2005. Det, han selv betegner som en alenlang sygdomshistorie, gjorde det nødvendigt. I næsten halvandet år, fra februar 2007 til juni 2009, var han missionær i Indre Mission – på flexjob. Siden efteråret 2010 har han været på efterløn.

Et citat fra biblen – i ramme – på væggen i stuen.

At stå ved sin holdning og have en mening har præget Hennings liv. Han betegner sig som et holdningsmenneske. Det har gjort livet enkelt og måske også besværligt. Når en stærk mening og en stærk holdning forenes med begreber som ydmyghed og respekt giver det styrke.

Henning bliver skarp i blikket når han taler om det åndshovmod han også møder blandt kristne. Det har han svært ved at forstå, og kan ikke akceptere. Han beskriver, hvordan det er godt, at holdninger og mennesker brydes i Indre Mission. Samtidig er stemmen fast, når han siger, at løsningen altid skal være på biblens grundlag, og være resultat af en god snak om, hvad Jesus vil tænke og gøre.

Henning Filipsen.

For mange er et ord som fællesskabsfølelse næsten alt for stort. I Hennings lange liv med fællesskabet i Indre Mission om troen på Kristus, er det hverdag. Han føler sig ikke som en fremmed, når han taler om det fællesskab han hele livet har været en del af. Han har også en stærk følelse af, at fællesskabet rækker længere end til Indre Mission. Det er vigtigt som menneske at være en del af verden. Han har det svært når han også i det kristne fællesskab møder tendensen “her kommer jeg” , og “jeg” er den vigtigste. Det oplever han som mangel på respekt, og mere alvorligt er det for Henning, at det kvæler troens liv. Åndshovmod er nedbrydende, og når tidsåndens “flyvskhed” styrer mennesker er Henning sikker på, at troen bliver fjern. Bønsfællesskabet i Indre Mission har ført meget godt med sig for Henning.

Sundby Missionshus har været udgangspunktet for Henning. Missionshuset er nu lukket og solgt.

Alkohol har Henning aldrig brugt. Han foragter ikke mennesker, der drikker alkohol, og han fortæller, at der de sidste 20 år i Indre Mission er sket en ændring i forholdet til alkohol. For Henning har det ikke været svært at holde fast i holdningen hjemmefra. Holdningen er: “Hvad kan jeg nøjes med?” , og her er svaret, at han vil undvære alkohol og dens virkninger. Når han siger, han forsager alkohol, mener han, at han har valgt det fra. Det er en fristelse der leder væk fra Jesus – den fristelse ønsker han ikke. Henning holdning til alkohol har ført ham til mange års organisationsarbejde for Blå Kors.

Henning blev i 1974 gift med Esther. De bor i Koldby.

Hennings liv med Indre Mission:

 • Elev i søndagsskolen i Sundby Thy i 7 år.
 • Søndagsskoleleder i Vildsund i en årrække.
 • Søndagsskoleleder i Koldby/Hørdum i en årrække – det er han fortsat.
 • Inleder ved bibelkredse gennem mange år.
 • Hørdum Strengekor i en årrække – med 60 aftener om året.
 • Mødeleder i Indre Mission og Blå Kors ved mange arrangementer.
 • Formand for Harring-Stagstrup KFUMs UA.
 • Formand for Blå Kors Ungdom i Thy i 9 år.
 • Kredsformand for Thy-Mors Blå Kors kredsforbund i en lang årrække.
 • Leder af Blå Kors kontakt/genbrugscenter i Thisted i ca. 10 år.
 • Gennemgået 2-årig instruktørkursus i Blå Kors
 • Blå Kors hovedbestyrelse og forskellige udvalg 1984 – 1986.
 • Bestyrelsesformand for Blå Kors værested i Hirtshals.
 • Bestyrelsesformand for Blå Kors plejehjem i Hobro.
 • Udstationeret ved Blå Kors-projekt i Ringsted.
 • Indre Missions lokalbestyrelse i Hørdum i en lang årrække – han er stadig medlem.
 • Kredsformand for Indre Mission Sydthy/Thyholm siden 2005.
 • Kredsmissionær i Indre Mission 2007 – 2009.
 • Medlem af styregruppen for Harring Missionshus.

 

 

 

Klik på billedet for at se flere fortællinger om tro i Thy