Vilje mod havets gennembrud

hans06

Af Hans Erik Nørgaard, Aggerbo og historiefortæller

Med sin slet skjulte sarkasme synger Niels Havsgaard //Her sku’ kommunen nu skri’e ind.//, når det allermest drejer sig om, at her bør jeg gøre noget nu.

Vel vidende at der ligger en flot Fællesaftale, der rummer forpligtigelse på at staten har både den anlægsmæssige og økonomiske abe på skuldrene, for beskyttelse og sikring af kysten fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i syd, åbenbarer der sig lige nu tydelige tegn på at staten og dets ansatte i Kystdirektoratet ikke i handling lever op til Fællesaftalen.

hans01
Hos aggerboen sidder historikken om bebyggelser, og den gamle kirke som havet bare ugæstmildt tog. Aalum, Nabe og Toft ligger sammen med kirken langt derude under havoverfladen. Scenariet med havets glubende appetit og æderi forstærkes med klimaforandringerne.
I slutningen af 1950’erne blev et digeanlæg rundt om Agger færdiggjort. Allerede der beskrev ingeniører fra VBV Statens Vandbygningsvæsen, at Agger ad åre nok vil ende som et Næs ud i havet, omgivet af diger mod nord, syd og vest…. tankevækkende at man tydeligt så det for sig, og alligevel med et snuptag afviklede VBV og de 150 arbejdspladser der var i De Sorte Huse. De oprindelige 31 høfders vedligehold gik fløjten, og den ny latin hed sandfodring.
Det er som om, der på trods af den helt åbenlyse bevaring af en hel og ubrudt Aggertange med høfdernes tilstedeværelse, ikke længere er blik for høfdernes effekt.
I min optik er det at lade hånt om dem der boede, byggede, og ja, mange gav livet for at havet ikke skulle få overtaget. Enker og et utal af fadeløse børn kunne blot undrende se til!

hans03
Nogle tager stormene alvorlig. Nu får de ovenikøbet navne.
Efter besøg af en vis Bodil i december 2013 og en lille Urd i december 2016, er der sket større erosion på Thy kysten, end de foregående 70 år.
Danmarks første Nationalpark er ikke oprettet som føde for det voldsomme hav, der fra nordvest kommer buldrende fra Nordatlanten.
Nationalpark Thy er stødpude for resten af Thy og de milde, kuperede og frodige fjord egne.

Med accept af en kysterosion på 3-5 meter årligt, kan vi sætte os og måle op, og finde frem til et overskueligt åremål inden de fede overskrifter er Nationalpark Thy sank som sol i hav.
Kan vi være det bekendt? Bare sidde og synge lidt med, når den vendsysselske skjald siger “Her sku’ kommunen nu skri’e ind.” Folde hænderne i skødet og se, hvad der mon sker?
Nej vel?

hans04
En lille tremands gruppe besluttede i begyndelsen af 2017 at gøre ‘noget’.
Facebooksiden “Kystsikring i Nationalpark Thy” blev en realitet, og på meget kort tid har siden mere end 1100 følgere og “Synes godt om”. Vi vil være glade for endnu flere, måske dig?
Mandag den 9. januar indbød siden til et Informationsmøde i Agger Beboerhus, hvor der med kort varsel mødte mere end hundrede interesserede mennesker op fra hele Thy. Forsamlingen udtrykte ønske om at der blev dannet en projektgruppe med det formål, at ‘bide sig fat i bordkanten’ og presse ad politisk vej, så Nationalpark Thy ikke følger Aalum, Nabe og Toft i havet.

Projektgruppe “Kystsikring i Nationalpark Thy” er foreløbig igang og består af fem medlemmer. Vort fokus lige nu er på tre Borgermøder miljøminister Esben Lunde Larsen indbyder til 1. og 4. februar i Hjørring, Jyllinge og Aabenraa. Her satser gruppen på at være til stede.
Næste skridt vil være et stort temamøde i Vestervig – Agger Aktivitetscenter under overskriften Fremtidens kystsikring i Nationalpark Thy, hvor Kystdirektoratet har givet tilsagn om at være repræsenteret.
Her vil projektgruppen spørge ind til, hvorfor Fællesaftalen ikke overholdes.
Når Kystdirektoratet siger der helt er styr på det, og holder øje, vil vi have ret til at udtrykke uenighed for så vidt angår akuterosion nord for høfde 96 med risiko for digegennembrud til Flade Sø. Hvad vil konsekvenserne være?
Er vi allerede nået dertil, hvor Vandbygningsvæsnets profetiske ord fra slutningen af 1950’erne “Agger by vil være et lille Næs, der stikker ud i havet omgivet af diger mod nord, syd og vest.” – nærmer sig og bliver et faktum?

hans03670sh

Hans Erik Nørgaard.

Billeder fra Agger Tange: Hans Nørgaard

hansoversigtLæs om, og hør Hans Nørgaard synge og fortælle – 20. august 2015

Klik her for at læse om saltede kogte ål, høre Hans Erik Nørgaard fortælle og læse etnograf Mie Buus´ fortælling om “ålemad i Thy” – 22. september 2011