Det er jo sådan det er


“Der var fem dage til valget. Torsdag eftermiddag blev der sat et par krus, en kande kaffe og en kande varmt vand til the på borgmesterens hvide mødebord. “Hvad er det du vil?” spurgte Lene Kjelgaard Jensen
.”

BORGMESTERSTATUS: Følgerne af en uheldig konstituering, uro i partiet og støtter der svigtede

Af Klaus Madsen 27. november 2017

THISTED:  Lene Kjelgaard Jensen har i to valgperioder, valgt på Venstres liste, siddet bag skrivebordet på borgmesterens kontor på rådhuset i Thisted.

Hun talte om skuffelsen over at blive vraget af sine egne. Hun talte om ydmyghed, tillid, og også det at være ked af det. Hun konstaterede også at: Det er jo sådan det er.

Både politisk og personligt blev Lene Kjelgaard Jensens fundament rystet, da hun i efteråret 2016 tabte pladsen som Venstres borgmesterkandidat til Niels Jørgen Pedersen.
Der var stille et stykke tid inden hun satte ord på skuffelsen.
Hun kredsede om alle de gode oplevelser hun har haft, og de gode muligheder hun synes Thisted Kommune har.
Hun gør status og vælger at se positivt tilbage på otte spændende år. Thisted Kommune er i fremdrift. Der har været store og spændende opgaver, med udvidelsen af Hanstholm Havn som vel nok den vigtigste.
Ydmyghed overfor opgaven med at sikre udvikling i Thisted Kommune er vigtig for Lene Kjelgaard Jensen. Hun er ydmyg overfor de mange stærke mennesker i Thy og deres ihærdige arbejde for at føre mange gode ideer ud i livet.


Konstitueringen, som Lene Kjelgaard Jensen i spidsen for Venstre lavede med Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti efter valget i 2013, resulterede i svære arbejdsbetingelser. Det erkender hun. Hurtigt måtte hun tage højde for en situation, hvor flertallet var til stede på valgnatten, men ikke nødvendigvis udmøntede sig i det daglige politiske arbejde. Aftalen blev lavet med opbakning fra både de valgte og partiorganisationens folk.
Hun oplevede så,  at der også i Venstre-gruppen var kræfter, som gjorde arbejdet besværligt. Det skete hurtigt efter den nye 4-årige valgperiode startede. Også fremtrædende erhvervsfolk følte, forud for opstillingsmødet i 2016, at de skulle stå frem på TV og udtale åbenlys mistillid til Lene Kjelgaard som borgmester. De mente, at hun var en hindring for en erhvervsvenlig politik.

“Lene Kjelgaard har ofte været tilskuer til håndbold, og hjælper til håndboldstævnet Thy-Cup i Thy-Hallen. Hun fortalte efter valget for fire år siden, at det politiske spil er som en sportskamp. For at vinde kræver det forberedelse og styrke.”

Læs om, og hør Lene Kjeldgaard Jensens tanker om valget – 9. januar 2014

Lene Kjelgaard Jensen erkender, at tilliden til nogle medlemmer af Venstres gruppe bristede. Det daglige arbejde, som borgmester for kommunen, skulle fortsætte. Derfor måtte hun tage højde for problemerne både med Venstres gruppe og problemerne efter konstitueringen, der blandt andet kom til udtryk i forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur.
Det var vigtigt at få tilpasset økonomien, som efter kommunesammenlægningen var anstrengt. Det synes hun er er lykkedes. Det har været en lang proces, som Erik Hove Olesen startede. Det har været en tilfredsstillelse for Lene Kjelgaard, at kommunens budgetter hvert år er vedtaget af stort set enige kommunalbestyrelser.

Hun han se tilbage på den sidste borgmesterperiode, hvor hun følte sig hjemløs i det lokalpolitiske univers. Efter nederlaget på opstillingsmødet i Sjørring, deltog hun ikke længere i Venstres gruppemøder. Hun skulle forholde sig til, at kræfter i Venstre, som tidligere havde støttet og bakket op, nu mente hun skulle trække sig som borgmester, og overlade posten til Niels Jørgen Pedersen. Hun takkede nej, da venstres organisation efter opstillingsmødet opfordrede hende til at stille op til regionsrådet.

Der har været personlige omkostninger for Lene Kjelgaard Jensen. Hun har været ked af det og der har været svære dage, hvor desillusionerne har fyldt meget. Hun har en god familie, som har støttet og givet plads.
Uanset udfaldet af valg og konstituering var hun, efter valget 21. november, parat til at endnu en indsats for Thisted Kommune. Hun kunne bare ikke at se sig selv i en konstitueringsaftale med Niels Jørgen Pedersen som borgmester.
Alligevel er hun ikke hverken sur eller bitter. Hun valgte i forsommeren 2017 at forlade Venstre og melde sig ind i det Konservative Folkeparti, og blive en del af den konservative gruppe, hvor hun har følt sig godt modtaget. Fem dage før valget og afstemningsresultatet og konstitueringen er kendt siger hun kart, at hun er parat til, som valgt til kommunalbestyrelsen, at arbejde videre for en god udvikling for Thisted Kommune. I Lene Kjelgaards ideelle verden er man ikke uvenner fordi man er uenig i politik.

“Lene Kjelgaard Jensens oplevelser fremkalder en anekdote: Per Hækkerup havde  i begyndelsen af 1970’erne  forhandlet en omfattende aftale, som skulle bremse væksten i de offentlige udgifter. Pludselig meddelte statsminister Jens Otto Krag, at der ikke skulle ske forringelser for blandt andet folkepensionister. Det fik aftalen til at falde på gulvet. Da Per Hækkerup på vej hjem gik ned af Folketingets trappe, blev han spurgt af en journalist: “Om han skulle hjem og slikke sine sår?”. “Det kan jeg ikke – de sidder i ryggen” gnækkede Per Hækkerup med cigarstumpen i mundvigen.”