Borgmestertanker

EFTER VALGET: For Thisteds borgmester, Lene Kjeldgaard Jensen, er politik som sport, de bedste resultater opnås ved forberedelse og træning

Af Klaus Madsen – 9. januar 2014

THISTED: En halvmørk novembermorgen stod Lene Kjeldgaard Jensen i Munkehallens lys og ventede på, at klokken skulle blive ni. 19. november 2013 var  valgdag. Lene Kjeldgaard Jensen havde forberedt sig godt – både til at byde vælgerne velkommen på valgdagen, og til timerne efter stemmerne var talt op.


Klik på pilen for at høre Lene Kjeldgaard Jensen fortælle om tanker før og efter valget

Det var en ydmyg borgmester, der åbnede valghandlingen. En valgdag er en festdag, også for Lene Kjeldgaard, der ønskede at fortsætte som borgmester i en ny fireårig periode. Hun var også klar til at respektere valgets resultat. Når stemmerne var talt, ville der vise sig forskellige muligheder.

lenekj04

Til valget var der, for at minimere stemmespild, indgået teknisk valgforbund mellem Socialdemokraterne, SF – Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Forenede Demokrater. Der var valgforbund mellem Liberal Aliance og Kristendemokraterne. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk folkeparti var i valgforbund. Tekniske aftaler, der naturligt blev en åbenlyse aliancer. Der var derfor helt logisk for Lene Kjeldgaard Jensen at undersøge, om aliancen også var en mulighed for, at hun kunne fortsætte som borgmester. Det var vigtigt at hun kunne se både partiet venstre, og sig selv i aliancen. Det var også vigtigt, at der var et solidt fundament at bygge aliancen på. Samtalerne var som god forberedelse og træning før en afgørende sportskamp. Resultatet blev en aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

lenekj21

Lene Kjeldgaard Jensen ville inden valget undersøge, hvor langt de personlige relationer kunne bære i et fælles ønske om at drive og udvikle Thisted Kommune. Retningen og målene for Thy er de fleste enige om. Der er forskellige opfattelser af hvordan målene skal opfyldes.
Byrådet havde den sidste valgperiode konstitueret sig sig med en stort flertal af Venstre, Socialdemokraterne og SF. De konservative var sammen med Dansk Folkepartis medlemmer et lille mindretal. Der var ikke en stor opposition til bide det komfortable flertal i haserne.
Lene Kjeldgaard Jensen kunne godt se en kommunalbestyrelse, som det hedder efter 1. januar 2014, hvor de politiske fløje blev mere markante. Som borgerlig politiker ville hun også gerne, efter 16 år, se et borgerligt flertal manifesteret

lenekj24

For et politisk menneske som Lene Kjeldgaard Jensen er det vigtigt, at der åbnes en politisk bane at spille på. Det er vigtigt, at de politiske opfattelser bliver synlige. Det er vigtigt, at beslutningerne træffes i et forum, hvor man har respekt for hinanden. Hun lægger ikke skjul på, at hun forventer at se, og også håber på, en mere markant politisk profil fra Socialdemokraternes 10 mandater.
Hun mener, at de bedste resultater for kommunen og Thy skabes i et åbent politisk spændingsfelt

lenekj05

Lene Kjeldgaard Jensen savnede visioner i efterårets valgkamp. Det er nødvendigt for demokratiet at have en klar politisk vision for hvordan kommunen og Thy skal udvikle sig. Det har kommunalbestyrelsen, og dermed politikerne, både pligt og ansvar for. Derfor ønsker hun, at der skal holdes et visionsseminar for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Hun har også et håb om, at der i de politiske baglande bliver en mere aktiv debat. Det vil give mange flere gode ideer og forslag.
For at styrke kommunalbestyrelsens arbejde og synlighed bliver navnet på det centrale økonomiudvalg ændret til økonomi- og strategiudvalg.

lenekj06

Lene Kjeldgaard Jensen er vendelbo. Hun kom til Thisted i 1984. I 1985 blev hun  gift med Willy Kortegaard Jensen. De har børnene Lars, 26, og Lise 23. Lene Kjeldgaard Jensen er uddannet revisor. Hun har arbejdet som revisor i Thy og senere undervist på Handelsskolen, der nu hedder EUC Nordvest. Hun blev valgt til Thisted Byråd første gang i 2002.