Levende fortællinger om de dødes historie

Af Klaus Madsen – 23. januar 2014

TRÅDEN: Gravminderne på Vorupøs gamle kirkegård spinder tråde om en historikers eksamensopgave

VORUPØR: Jimmy Munk Larsen bliver i sommeren 2014 cand mag i historie. Efter et praktikophold på museet i Thisted, hvor han arbejdede med registrering af gravminder og kirkegårde i Thy, har han valgt at skrive specialeopgave med udgangspunkt i nogle af gravminderne på den gamle kirkegård i Vorupør.

Klik på pilen for at høre Jimmy Munk Larsen fortælle, og se billeder fra den gamle kirkegård i Vorupør.

Jimmy Munk Larsen ved indgangen til den gamle kirkegård i Vorupør.

 

jimmy39

jimmy40

jimmyB

Gravstenen over Anders Josephsen står som et minde om en strandfoged, redningsmand, bådformand, der blev dekoreret med Dannebrogskorset. Han var fra Aalum ved Agger, født i 1847. Det fortælles, at hans svigerfar kom gående langs stranden fra Vorupør til Aalum for at hente en bejler, Anders Josephsen, til datteren Kristine. Hun tog i mod sin kommende mand med ordene: “Ham val a et ha´”. De blev dog gift og fik 7-8 børn.Anders Josephsen blev redningsmand i 1868, og var redningsmand til han døde i 1920. I 1873 mistede Anders og Kristine Hans, der blev fire måneder. I 1910 mistede de deres 30-årige søn, der også hed Hans, Hans Peter Josephsen. Han druknede, under et forsøg på at redde moleformand Anton Pedersen, fra molen sammen med moleformand Jens Jensen og fiskeren Mads Kristian Kristensen. Anton Pedersen overlevede, han svømmede i land.

 

 

Gravstenene fortæller om årtier med stor dødelighed blandt børn og unge. Tuberkulosen og den spanske syge var årsag til mange unge menneskers alt for tidlige død. Små hvide gravplader minder om en tid, hvor mange børn ikke overlevede de første leveår.

For Jimmy, der er født og opvokset i Vorupør, har det været en rejse tilbage i hjembyens historie. Den gamle kirkegård et stærkt bidrag til fortællingen om kirkegårdskultur. Jimmys eksamensarbejde bliver til en udstilling i det lille kapel på kirkegården. Til opgaven har han udvalgt syv gravminder. Han fortæller ikke kun om gravene, men han har været på opdagelse i arkiver og Vorupørs kirkebøger. Han fortæller, med gravminderne som udgangspunkt, historier om tragedier og ulykker. Han fortæller om stolte mennesker, der blot 20-25 kilometer fra købstaden Thisted, har levet et slidsomt liv.

jimmy31

Veteran fra 1864 står der næsten udvisket på Christen Bach Christensens gravsten fra 1918. Jimmy Munk Larsen har fundet historien om en ung mand, der i forbindelse med krigen i 1864, blev indkaldt til flåden efter han i 1861 var rekrut. Christen Bach Christensen, der var født i Sønder Vorupør, og i 1862 nåede at blive gift med Mariane fra Stenbjerg, blev ikke såret mens han gjorde tjeneste på kanonbåden Schrødersee. Kanonbåden var ikke direkte indblandet i krigshandlingerne. Den sejlede ved de østjyske fjorde, og satte blandt andet spioner i land ved skovene langs Vejje Fjord.Mange år efter, i 1912 eller 1913, fik han som veteran fra 1854 tilkendt en årlig pension på hundrede kroner. I 1878 blev Vorupør Kirke og kirkegården taget i brug. Christen Bach Christensen havde i 1878 fået en søn, Kristen, der døde kun ni uger gammel. Kristens begravelse var den første på kirkegården.

jimmy06

Stærke skriftsteder er mejslet ind på mange gravsten. Det er mindelser om et samfund, der i slutningen af 1800-tallet, og langt op i 1900-tallet, var præget af en stærk vækkelse og tilknytning til Indre Mission.

jimmy22

Kirkegårdens kapel er våbenhuset fra kirken, der blev bygget i 1878 og revet ned i 1900. Kirken var blevet for lille, og flere fiskere var flyttet fra Sønder Vorupør til Nørre Vorupør.

jimmy21

Anton Thomsen og Ane Kirstine Thomsens gravsten, der er næsten skjult af træer og buske, fortæller historien om en kone, der to gange mistede sin mand ved drukneulykker på havet. Første gang var 20. februar 1895, da Jens Kristian under fiskeri druknede sammen med sin fætter Jens Kristian Jørgensen. Ane Kirstine, der var 29 år gammel, blev i maj 1896 gift med 24-årige Christen Andersen. Han druknede i 1901, sammen med Jens Mathias Madsen. Samme dag druknede også Hans Nielsen.Hans Nielsens søn Kresten Hansen Nielsen druknede underfiskeri i 1921. I 1904 blev Ane Kirstine gift tredje gang med den 14 år yngre Anton Thomsen. Ane Kirstine døde i 1938. Anton døde i 1950 og blev som tredje og sidste ægtemand begravet ved siden af Ane Kirstine.

jimmy24

Maleren Freddy Eriksen og hans kone Anna Lise ønskede at blive begravet på den gamle kirkegård. Freddy Eriksen blev begravet i 2012, og Anna Lise Eriksen blev begravet i oktober 2013.

jimmy29

Mere end 40 strandvaskere er begravet på den gamle kirkegård. Mange ukendte blev begravet i et hjørne af kirkegården, tæt på kirkegårdsdiget. Det skete, fordi man i Vorupør, i modsætning til andre steder langs vestkysten, mente at også ukendte fortjente at blive begravet i indviet jord.

Der er fortalt og skrevet meget om Vorupørs “spidser”. Jimmy har valgt også at beskæftige sig med mennesker, der har været en del af dagligdagen. Der er kommet flere generationer efter de, der er begravet på den gamle kirkegård øst for Vorupør og Kystvejen. Jimmy vil gerne bidrage til at fundamentet for vor tid bliver kendt. Et fundament, der har været på vilkår, som nutiden næsten ikke forstår. Det har været et spændende arbejde at finde tråden, tage tråden op, og få fortællingerne spundet sammen.

jimmy34

Jimmy Munk Larsen.

jimmy28

Fortælling fra 2010 om Vorupør gamle kirkegård

Klik her for at læse historien om Vorupør gamle kirkegård – 6. maj 2010
tekst