Lars dyrker fællesskab og læggekartofler

TRUSSEL OG UDVIKLING: Når Thisted Kommune lukker Vestervigs kommunale skole bliver det en trussel mod byens fællesskab og fundament. Lars Steffensen vil, sammen med mange andre, kæmpe for samfundene i Vestervig og Agger.

Af Klaus Madsen – 18. marts 2024

VESTERVIG:  Det tændte godt op under sammenholdet og initiativrigdommen i Vestervig, da kommunalbestyrelsen besluttede at lukke byens skole. Lars Steffensen bor i Vesterby, et par kilometer udenfor Vestervig. Alligevel var han en, blandt mange ildsjæle, som i 90erne lykkedes med at gøre Vestervig kendt i hele Danmark. Lars er med igen i 2024.

Klik på pilen for at høre Lars Steffensen fortælle.

I 90erne var bybilledet i Vestervig skæmmet af faldegærdige og usælgelige huse. Det tog Vestervig selv fat på at løse. Gode borgere gjorde Vestervig Byfornyelse Aps. til en realitet. “Udkantsdanmark” og “Den Rådne Banan” var betegnelser, som tilrejsende brugte. Vestervig tog kampen mod de negative ord op. En gang var der mere end 450 elever i Vestervig Skole. Det var muligt at tage realeksamen i Vestervig. Elevtallet er faldet drastisk. Også centralisering af skolevæsenet har været med til at gøre Vestervig og Agger mindre attraktiv. 

Skolens bygninger er på 4000 kvadratmeter på en 2,8 hektar stor grund. Vestervig Kirkes tårn er byens mange hundrede år gamle vartegn.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om, at Vestervig, som kommunens eneste skoleby, skulle miste den kommunale skole, har Lars meldt sig ud af Venstre. Han har for Venstre været valgt til kommunalbestyrelsen i en valgperiode, men blev ikke genvalgt i 2017. Ganske ærlig mener han, at udmeldelsen måske er en forkert beslutning. Han ved godt han mister indflydelse – men skuffelsen blev for stor. Skuffelsen har Lars vekslet til en indsats for, og støtte til kræfterne bag etableringen af en friskole. Som han udtrykker det: – I Vestervig har vi lært at lade folk arbejde med det de har lyst til. Alle kan gøre en indsats og alle indsatser er velkommen. Det styrker sammenhold og fællesskab. Det giver resultater.  “Og så er det jo altid fint at have flere at danse med – ud over konen.”


Skiltet, med en opfordring på thybomål til at tage det roligt, er også en oplysning om en by med stærke og besindige kræfter.

I første omgang tabte Vestervig Skole i kommunalrådssalen. Nederlaget har skabt sammenhold og engagement på tværs. Vestervig og Agger tror på, at udviklingen vil vende. I løbet af 2-3 år forventes der at være 75-80 elever på friskolen Havland Skolen, som nu bliver en væsentlig del af Havland Centret, som skolebygningen hedder. Viljen til at kæmpe og skabe en god udvikling i området er stor. Vestervig Byfornyelse Aps. har givet et beløb i forbindelse med købet af skolebygningen.I Havland Centret er det et stort håb at skabe et samlingssted får alle i Vestervig og Agger. Lars og alle gode kræfter tror, at reaktionen på tabet i kommunalrådssalen bliver en gevinst.

Lars Steffensen er landbrugsuddannet. Siden han var 15 år gammel, har han været et “foreningsmenneske”. Lars har altid haft lyst til at få indflydelse på udviklingen, og derfor har han også været en aktiv deltager i fællesskabet i og omkring Vestervig. Han har blandt andet været aktiv i Vestervig Roklub, Landboforeningen og politisk engageret i Venstres partiarbejde.

Lars er tredie generation, siden 1914, på gården i Vesterby, tæt på Ørum Sø. De sidste slagtesvin har forladt gården. Nu satser han på at avle læggekartofler. Under stålspærene sorteres kartoflerne, som i løbet af sommer bliver til kartofler på spisebordene. Måske Vestervig og Agger kan udvikle sig lige så godt som en læggekartoffel i den sommervarme muldjord.

Lars Steffensen.

Havland Privatskoles hjemmeside. Klik på billedet.