Vagn har boet i Thylejren i 20 år – han er fyldt 70

LEJRLIV: For 40 år siden fandt Vagn Jeppesen frihed og natur i Thylejren. Han har boet fast i lejren i mere end 20 år

Af Klaus Madsen – 3. juni 2010

THYLEJREN: 30-årige Vagn Jeppesen mødte musik og mennesker i Thylejren. I sommeren 1970 tog Vagn knallerten og  kørte efter et ophold på højskolen i Vrå til Frøstrup og Thylejren. På ungdomsoprørets kølvandsbølge på Vrå højskole havde Vagn oplevet forfatteren Broby Johansen. Der blev diskuteret kunst og Kina. Snakken gik også om Thylejren og tankerne bag arrangøren af Thylejren, foreningen Det Ny Samfund.

Klik på billedet for at høre Vagn  fortælle, datteren Leonora læse et af sine digte,  og se billeder.

Året efter en halv million havde oplevet musik og pløre på Woodstock-festivalen i USA var det Danmarks og Thy tur. Vagn kom til markerne i Thy og oplevede fællesskab, musik og mennesker. Vagn følte han mødte hele verden. Da sommeren, al musikken  og de mange tusinde var væk blev Vagn. Han havde fundet et fristed og fundet nogle mennesker at være sammen med.

Vagn.

Vagn havde også fundet naturen. I Thylejren fandt han ro til sjælen. Håret og skægget voksede som det nu var skik i de alternative kredse i 1970. For Vagn blev det begyndelsen på foreløbig resten af livet. Vagn blev første gang boende i lejren til 1971 og tog tilbage til København. I 1973 vendte han tilbage til Thylejren for at blive der i 10 år. I disse år boede han i Arken. En mange meter høj træskulptur der blot var begyndt med nogle pinde over et bålsted. Arken, som Vagn byggede på uafbrudt, blev af mange opfattet som Thylejrens vartegn. For mange besøgende var mødet med Vagn en oplevelse. Han var, og er åben og imødekommende.

Vagns grå mis er blevet 12 år gammel.

Thylejren, eller Frøstruplejren, var i nogle år en torn i øjet på det etablerede samfund. Vagn var med gennem alle retssagerne og han har også oplevet adskillige politirazzier. Der blev jagtet stoffer og ulovlige huse. Siden 1995, hvor folketinget med en lov gav Thylejren og dens beboere rammer for at fortsætte, har der været forholdsvis ro om lejren. Politiet har dog stadig et godt øje til adressen.

Grå mis hvæsser kløerne på den gamle sofa.

For Vagn er det vigtigt, at være og bo i det han kalder en åben landsby. Han sætter stor pris på Thylejrens store menneskelig rummelighed. Vagn  har klaret at få et godt liv som beboer i lejren. Da han i den første lange periode boede i lejren skaffede han den nødvendige økonomi ved i korte perioder at tage arbejde på pelsauktionerne i Glostrup. Omkostningerne, ved at bo og leve som Vagn, var så små, at han nemt klarede sig i flere måneder for en månedsløn.

Vagn og barnebarnet Birk. Birk er den ælste datter Frejas yngste barn. Til venstre Vagns yngste datter Leonora.

Vagn har to børn, Freja på 35 og Leonora på 33. Freja var det første barn, der blev født i Thylejren. Det blev af det omliggende samfund betragtet som en sensation. I 1987 flyttede Vagn til Herning sammen  med børnene. Han havde arbejde i fire år på en kommunal genbrugsstation og de sidste år i et byggefirma. I 2000 fyldte Vagn 60 og gik på efterløn. Som han selv udtrykker det: Jeg genvandt min frihed. Freja og Leonora bor begge i lejren. Freja har to drenge på ti og fire år.

Vagns rødmalede hus i Thylejren.

I Vagns anden periode i Thylejren boede han i arken – en kæmpe skulptur, bygget af grene.

Med efterlønnen flyttede Vagn tilbage til Thylejren. I 10 år han boet i et lille rødt hus helt tæt lejrens sydlige skel. Over brombærkrattet har han udsigt til dyrkede marker og i Østerild Plantage. Vagn er i dette forår fyldt 70 og har været folkepensionist i fem år.

Vagn har køkkenhave bag det røde hus.

Der langt fra en opvækst på møllen i Ølstrup ved Ringkøbing, og senere som søn af en lærer i Stråsø ved Ulfborg og sidst i Sunds ved Herning, til mange år som fast beboer i det mange vil kalde primitivt og simpelt i Thylejren. I 1959 tog Vagn studentereksamen fra gymnasiet i Herning. Efter to år ved militæret rejste han til København og begyndte at studere kemi på Polyteknisk Læreanstalt. Han afbrød studiet.

Vagn.

Thylejren har i sommeren 2010 eksisteret i 40 år. Det fejres med en stor fest først i juli. På Museet for Thy og Vester Hanherred er der i juli, august, september og oktober en udstilling om lejren og lejrens forhold til Thy i 40 år. Udstillingen bygger blandt andet på en større etnografisk undersøgelse om lejren, lejrens mennesker og lejrens naboer.