En rig mand er bare en fattig mand der har penge

FILANTROP: Tom Dalbøl Pedersen er vokset op i fattige kår. Derfor er hans livsindstilling blevet både human og filantropisk

Af Klaus Madsen – 24. oktober 2016

THISTED: Det er ingen klagesang, men der var ikke meget at rutte med i lejligheden i “Den Gamle Toldbod”, Nørregade 52. Tom Dalbøl Pedersen, der blev født i 1955 som nummer tre i en søskendeflok på fire, ved godt hvad det vil sige at være fattig.
Tom husker, hvordan familien skulle klare sig for farens lærlingeløn. Faren stod i lære som blikkenslager. Der var ikke altid penge til at få med på den årlige skoleudflugt, og ingen penge til mælkemærker, så børnene kunne få to deciliter mælk til madpakken. Tom har to ældre brødre, Frank og Christian, og søster Gitte som er den yngste i flokken.

Klik på pilen for at høre Tom fortælle.

Huslejen i lejligheden i Den Gamle Toldbod var 52 kroner i måneden. Det husker Tom tydelig for det passede til nummer 52. Da Thisted Kommune, som ejede huset, ville sætte huslejen op med fem kroner, undgik familien lejeforhøjelsen ved at Toms far skulle holde fortovet rent. Det var selvfølgelig værst om vinteren.

tomd12

Tom er ikke bitter på sin barndomstid. Nørregade var et godt sted at vokse op. Det var også et hårdt sted. Når beboerne, der boede i den yderste ende af Nørregade skulle ind til byen gik de op over Kastet. Mange havde fordomme om, at Nørregade var et farligt sted at passere.
Der var mange børn. Der var altid nogen at lege med.
Tom husker tiden i Nørregade som en tid hvor han lærte at klare sig, og også en tid, hvor han lærte at være en del af et stærkt fællesskab. Hirarkiet i Nørregade blev respekteret.
Skrønen, om at der blev drukket tæt i Nørregade, havde lidt på sig.
Når børnene skulle på legepladsen, som lå bag Nørregade 31, løb de gennem gården, hvor voksne ofte sad og drak. Tom husker, at børnene aldrig blev generet. Man passede godt på hinanden.

tomd31tomd35

I starten af 60erne flyttede familien i en helt ny andelsboliglejlighed på Refsvej. De kom til at bo på anden sal.
Faren var blevet udlært og begyndte at tjene bedre. De kom væk fra Nørregade.
Når Tom tænker tilbage flyttede familien til en andet ghetto i Thisted.
I Nørregade gik man i arbejdstøj hele ugen. Om søndagen tog man blot et rent sæt på.
På Refsvej fik folk pænt tøj på om søndagen.
I Nørregade fandt man helt åbent sammen om at drikke et par bajere.
På Refsvej luskede man ned i kælderen eller sad i garagen for at drikke øl.

tomd36 tomd29

Tom gik på Borgerskolen til 9. klasse. 10. klase tog han på ungdomsskolen Fjordvang i Ringkøbing. Nu kaldes det efterskole.
Her mødte han både Kold og Grundtvigs tanker.
Hjemme Thisted kom han til at arbejde som arbejdsdreng hos håndværkere. Han trak kreaturer på eksportstalden.
En tid arbejdede han med at skære grøde i vandløb.
Da han var 19 år gammel startede han på laborantskolen i Frederikshavn. Han tog den teoretiske del, men fik aldrig nogen praktiktid. Med Toms eget udtryk: – Der var for meget ild i røven.
Han tog forskellige svejsekurser, og en tid arbejdede han på Alfa-diesel i Frederikshavn.

tomd38tomd39

Det var arbejdet i Frederikshavnerfirmaet Marine-Service der kom til at stikke retningen af for Tom. Her lærte han at overfladebehandle.
Han arbejdede med at rense, sandblæse, og overfladebehandle skibe og broer. Opholdet i Frederikshavn sluttede brat i 1984 da indehaveren døde.
Tom valgte at sælge det nye hus i Frederikshavn og flytte tilbage til Thisted og Thy. Efter en kort ansættelse i Hanstholm startede han i 1985 selvstændig sandblæsningsfirma i en nybygget hal på Leopardvej i Thisted.
I perioder har han haft en snes mand i arbejde. Nu er han alene om opgaverne. Han tager kun opgaver som kan klare selv.
Han har taget opgaver med at restaurere gamle bygninger. I Thisted kan man på bygningen, hvor nu Matas har butik, se en udsmykning som Tom har været med til at restaurere.
Tom lægger ikke skjul på, at han har tjent gode penge gennem årene. Han har investeret i ejendomme som han lejer ud.

tomd02 tomd04

En dybblå drengedrøm står ofte udenfor huset på Hundborgvej. En Harley Davidson Electric 1200 årgang 1974. Den købte Tom for nogle år siden af en skotte, som bor i Esbjerg. Motorcyklen, der blev indregistreret første gang i staten Utah i USA, har kørt på skotske landeveje inden den nu køre andægtige søndagsture i Thy.

tomd25

Opvæksten i Nørregade og Toms vilje til ikke igen at være fattig og derfor dele ud til de som ikke har mulighed for et godt liv, har fået ham til at gå ind i logen Serapions-ordenen. Han har valgt logen Veritas i Aalborg, fordi det er i Aalborg han gennem årene har haft meget arbejde.
Her er han fælles med gode kammerater om at gøre stykke humanitært arbejde. I logen lægger Tom vægt på “brodersind”, ”broderpligt” og “broderløfte”. Her skal man stræbe efter at “være mod andre, som du ønsker de skal være mod dig selv”.
For Tom er det, at turde stole på mennesker og smide mistroen væk, vigtig.

Tom er gift med Jane. Tilsammen har de fire børn