Ærgerlig – skandaløs – find en løsning

HANSTHOLM HAVN: I 1967, dagen efter indvielsen af Hanstholm Havn 8. september, blev Svend Heiselberg opfordret til at flytte fra Agger til Hanstholm. Han tog imod opfordringen og udfordringen til at være en af mange ildsjæle, som i et nybyggersamfund bogstavelig talt af ingenting fik lagt et fundament og bygget op.

Af Klaus Madsen – 15. januar 2023

HANSTHOLM: Svend Heiselberg er blevet 87 år gammel. Det ærgrer ham, han synes det er uforståeligt, at det ikke er lykkes at gøre brug af den nye havns muligheder. Hanstholm Havn har den bedste beliggenhed på Den Jyske Vestkyst. Han håber de mange ord snart vil vise håndgribelige resultater. Der er måger, sandblæst ukrudt og en enkelt lagerbygning bag meterhøjt galvaniseret hegn. 130.000 kvadratmeter står klar til at blive brugt. Måske mødes en 87-årigs tanker med et skuldertræk.

Klik på pilen for at se billeder fra Hanstholm Havn og høre Svend Heiselberg fortælle

 

Det er hårde og kontante ord, når Svend Heiselberg gør status over Hanstholm Havn. Med ord som “ærgerlig” og “skandaløs” peger han på, at forudsætningerne for at udvikle og samle aktiviteter på havnen har været til stede i flere år. Hanstholm Havn har den bedste beliggenhed. Samarbejde med Sydnorge og Norges mange aktiviteter er en naturlig mulighed. Det ærgrer Svend Heiselberg, at man i stedet tillod, at færgeforbindelserne til Norge, Færøerne og Shetlandsøerne blev blæst omkuld. Det var ikke en tilfældighed, at skudefartens sejlads med handel og varer frem og tilbage mellem Danmark og Norge i mange årtier var en blomstrende forretning for begge lande. Nu mener Svend Heiselberg selvfølgelig ikke, at skudefarten kan genoptages. Han peger blot på den korte afstand mellem Hanstholm og Norge.

Fiskeriet har været Hanstholm Havns stabile succes. Svend Heiselberg peger på dygtige eksportører og dygtige auktionsmestre gennem alle årene. Der har også været dygtige forædlingsvirksomheder. Det er store landinger af konsumfisk, som gennem flere år har gjort Hanstholm til den største konsumfiskerihavn, målt i værdi.

Svend Heiselberg er rundet af fiskeriet. Han var i en årrække, som formand for Hanstholm Havns Fiskeriforening, medlem af Hanstholm Havns bestyrelse. Den gang var det en statshavn, som var afhængig af statslige bevillinger. Kampen for at skaffe de nødvendige penge til havnen blev ofte et tværpolitisk anliggende. I mange år var Svend Heiselberg valgt til folkelinget for Venstre fra 1979 til 2005. Det forhindrede ikke, at han sammen med kolleger fra andre partier kæmpede for de nødvendige midler til det nordvestjyske. Der skulle jo findes løsninger. Den kontinuerlige udbygning af A26 er et godt eksempel. Han har også været medlem af kommunalbestyrelserne i Hanstholm Kommune og Thisted Kommune, Viborg Amtsråd og Regionsrådet i Nordjylland.

At Hanstholm havn ifølge Svend Heiselberg har haft 10 direktører på 12 år, og man ikke har opfyldt havnelovens bestemmelser om et loft på 5,5 millioner kroner over havnens kassekredit, og Thisted Kommune er tvunget til at overtage havnen og en gæld på 67 millioner kroner, synes han er skandaløst.

Svend Heiselberg erindrer ikke det i pionertiden var nødvendigt at afvise driftige erhvervsfolk, som ville etablere sig på havnen. Han syntes det var en nidkær tolkning af lokalplanerne, da han selv måtte opgive at gøre den gamle vejerbod til et sted, hvor havnens besøgende turister kunne købe sig et hurtigt fiskemåltid og også købe friske fisk med hjem. Svend Heiselberg havde, også skriftlig, fået tilladelse fra havnens ledelse. Der var ingen dialog, blot et brev fra Thisted Kommunes tekniske forvaltning, hvor det ganske kontant blev gjort klart, at han skulle stoppe sit projekt, som var i strid med planerne for området på havnen.

Med en snert af ironi konstaterer Svend Heiselberg, at nu får Thisted Kommune mulighed for at vise, at de er i stand til at drive en havn på en måde, så det lykkes at afvikle det store underskud. Nu er forvaltningen også blevet forvaltning for og af en havn med Danmarks største værdimæssige omsætning af gode spisefisk.

Det er Svend Heiselbergs store håb, at alle tanker og ideer som de seneste mange år i optimistiske vendinger har været båret frem. Som han udtrykker det: – Det er jo vind nok til flere vindmøller. Et stort projekt med omdannelse af vindenergi til brintbaseret energi har mange gange været nævnt. Hanstholm Havn har opgaver nok at tage fat på. Der nok at arbejde sammen om. Der er brug for ildsjæle. Der er brug for løsninger. Det gør ikke noget at ord som “ærgerlig” og “skandaløs” ikke længere kan bruges om Hanstholm Havn.

Ikke mere snak – tak!!

Svend Heiselberg og Betty har boet i Hanstholm i mange af årene siden 1967. De har også boet en tid i Hovsør og i Østerild. For nogle år siden fik de mulighed for igen at købe huset på Fresiavænget i Hanstholm, som de solgte, da de flyttede væk fra Hanstholm.