Ester og morfar i den gamle skolestue

SKOLEN: For 200 år siden – 1814 – fik Danmark den første skolelov med undervisningspligt for børn.

Af Klaus Madsen – 2. oktober 2014

THISTED: Ester er 13 år og morfar er 80. Ester går i 7. klasse i 2014 og morfar gik ud af 7. klasse i 1949. Skolen, og skolens hverdag, er for Ester Bylov Beith en helt anden end skolen hvor Jakob Bylov fik undervisning. Ester og morfar har sammen besøgt den gamle skolestue på Thisted Museums udstilling i anledning af 200-året.

Ester går i en af tre 7. klasser på Sjørring Skole. Da morfar gik i skole i Ø. Hvidbjerg, og senere Erslev, på Mors var der to klasser – den lille fra 1. til 4 og den store fra 5. til 7.
Morfar fortæller, hvordan han de første par år lærte at skrive med griffel på en lille sort tavle. Han begyndte at gå i skole i 1942, og måske har det været krigstidens knaphed, der gjorde, at der gik lang tid før de fik udleveret et enkelt ark papir, som de med skrattende blækpenne skulle skrive på.

skole02

Den gamle skolestue på museet.

Pen og blæk er for mange år siden blevet historie. En del af det skriftlige arbejde laver Ester på computer eller Ipad. Når computeren så er tændt, er det også let at hente viden på internettet. I dag lærer eleverne også hvordan de skaffer sig viden.
Det var læreren, der i morfars skole fortalte, og fortællingerne blev støttet af store plancher med tegninger, som fortalte om Danmarks historie og bibelhistorie.
Nu er billeder en naturlig del på computerskærmene.

skole04 skole05

I Esters klasse kan de godt larme og lave lidt ballade.  – men der slår os jo ikke, som Ester siger. Morfar kan fortælle, hvordan en lærer havde for vane at tage fat i hårtoppen og ruske hovedet. Læreren vred også øret rundt, så det blev helt rødt. Det var flovt at komme hjem med ét rødt øre, så på vej hjem fra skole blev det andet øre vredet godt og grundigt – så var ørene ens. Så var man fri for nok en gang at få at vide, at man skulle opføre sig ordentligt.

skole20 skole11 skole16

Ester fortæller om den nyeste skolelovs lange skoledage. Hun synes der er sjovt at gå i skole. Hun har en halv snes forskellige fag, og hun oplever, hvordan det er blevet vigtigt at bevæge sig og få afveksling i skoledagen. Nogle gange kan det også være kedeligt, når emnet ikke interesserer – så må man bare sidde og lytte. Frikvartererne med vennerne er gode og vigtige.

skole10

Den gamle skolestue

Thisted Museum markerer undervisningspligtens 200 år med en udstilling om gamle dages skole. I skolestuen får nutidens elever en fornemmelse af, hvordan det for bare et halvt hundrede år siden var at gå i skole.
Museumspædagog Svend Sørensen er læreren, ulastelig klædt i jakkesæt med vest og lommeuret i guldkæde, som med pegepinden på den sorte tavle giver eksempler på, hvordan man lærte at regne, stave rigtigt og skrive pænt en gang.
Han terper tabeller. Når geografien skal læres er det med lange remser af byer og floder. Når nutidens elever sætter sig på de bænkene ved skolepultene får de mulighed for at skrive, og kæmpe mod klatter på papiret, med pen og blæk – som man gjorde en gang.

Ny teknologi bruges i udstillingen. På tv-skærme fortæller “gamle” lærere om undervisning og pædagogiske holdninger.
Museets udstilling giver et indblik i, hvordan skiftende skolelove har været skolernes og undervisningens grundlag i 200 år.

Udstillingen er tilrettelagt af museumsinspektør Marianne Sørensen.

skole26 skole23 skole24 skole25