Skjoldborgs børnehave – Fribørnehaven Skjoldborg

SAMMENHOLD: Susanne Andersen blev 1. august 2011 leder af Fribørnehaven Skjoldborg, som er et synligt bevis på sammenhold og fællesskab.

Af Klaus Madsen – 4. oktober 2012

SKJOLDBORG: Da det blev kendt, at politikerne i Thisted Byråd villle lukke børnehaven i Skjoldborg, startede en gruppe forældre på at etablere en privatdrevet børnehave. Det var for at spare, at poltikerne valgte at følge embedsmændenes indstilling om lukning af den bare 13 år gamle børnehave.


Klik på billedet for at høre Susanne Andersen fortælle om Fribørnehaven Skjoldborg

Thisted Kommune lukkede børnehaven den sidste dag i juli 2011. 1. august fortsatte børnene i børnehaven, der nu hed, og hedder Fribørnehaven Skjoldborg. Børnehaven er resultatet af forældres ihærdige arbejde for at bevare et sted til børnene, hvor nærhed og overskuelighed er vigtig. Susanne Andersen, der i alle årene var ansat i den kommunale børnehave, blev ansat som leder.
Der var 17 børn 1. august 2011. Inden jul var der 20, og da de ældste børn forlod børnehaven for at komme i skole efter sommerferien 2012,  var der 27 børn.

Eftermiddagsservering med knækbrød….

….og æbler med kanel og sukker fra børnehavens æbletræ.

Fribørnehaven bor i bygningen, der for 14 år siden blev bygget af Thisted Kommune. Børnehaven er en selvejende institution, der købte og overtog bygning og inventar fra kommunen. Det lykkedes hurtigt, med stor opbakning fra beboerne i Skjoldborg og Kallerup sogne, at samle en kapital på 200.000 kroner. Der blev oprettet en støtteforening, som har opbakning af mange beboere i lokalsamfundet, og flere lokale virksomheder har tegnet sponsorater.

Susanne hjælper med at tørre en lang næse.

Da det gik op for beboerne i Skjoldborg at Thisted Kommune havde planer om at lukke både skole og børnehave startede et arbejde for både at lave en friskole og en fribørnehave.
Planerne om en friskole blev opgivet, da det ikke lykkedes at få forældre til børn fra Stagstrup Skole, der også skulle lukkes, med. Grundlaget for at drive en god friskole var derfor ikke stort nok. Kræfterne samledes derefter om at bevare en børnehave. Sammenholdet og fællesskabet viste sin styrke. Skjoldborg har stadig en instution der også er med til at samle beboerne i byen og sognene.

Små koste på legepladsen.

Økonomien i børnehaven er god. Forældrene betaler den samme takst som for at bruge en kommunal institution. Det kommunale tilskud til et barn i fribørnehaven er det samme som i en komunaldrevet institution. I Skjoldborg er børnehaven i stand til at give børnene et måltid tre dage om ugen uden det koster ekstra.
Kravene til personalenormeringen er de samme. Fribørnehaven har sat 30 børn som maksimum, og det er der personale til. I øjeblikket er der23 børn.
Når forældre ønsker at bruge Fribørnehaven Skjoldborg sker det gennem Thisted Kommunes centrale pladsanvisning. Forældrene skal gøre opmærksom på, at de ønsker barnet passet i fribørnehaven.

Børnenes rum til tøj, fodtøj og tasker.

Susanne Andersen, der bor i Skjoldborg, er både glad og stolt over børnehaven. Beboerne i Skjoldborg følger børnehavens dagligdag tæt. Opbakning til børnehaven giver sig blandt andet udtryk i, at beboerforeningen for Skjoldborg-Kallerup til den traditionsrige sommerfest giver børnehaven mulighed for at få lidt indtægt ved at sælge kager og slik.
Skjoldborg Skoles bygninger bruges nu til et tilbud til unge, der har brug for særlig undervisning. Børnehaven har et godt samarbejde med skolen om at tage nogle af de unge i praktik.
I vinterhalvåret bruger børnehaven stadig skolens gymnastiksal.

Eftermiddagssamling omkring bordet.