Ingvard J. og Skjoldborg

URETFÆRDIGHEDER: Som 10-årig begyndte Øsløsknægten Ingvard Jakobsen at læse forfatteren Johan Skjoldborgs romaner og noveller. Skjoldborgs socialrealistiske fortællinger gjorde stort indtryk

Af Klaus Madsen – 24. marts 2011

ØSLØS: Det var måske i første omgang fordi Johan Skjoldborg er født og opvokset i Ingvard Jakobsens fødeby Øsløs, at Ingvard som 10-årig begyndte at læse Skjoldborg. For en dreng, der for næsten et halvt århundrede siden voksede op i et socialdemokratisk hjem, blev det hurtigt Skjoldborgs stærke beskrivelser af de fattigste i samfundet, der kom til at præge interessen for litteratur, historie og politik.

Klik på billedet for at høre Ingvard Jakobsen fortælle om Johan Skjoldborg

Johan Skjoldborg blev født for 150 år siden i Øsløs, 27. april 1861. Året og årsdagen giver igen anledning til at tage Skjoldborgs og andre forfatteres store betydning for kampen mod uretfærdigheden frem i lyset. For Ingvard har Skjoldborg, sammen med Jeppe Åkjær, Martin Andersen Nexø og agitatoren Peter Sabroe, haft og har stadig stor betydning. Det er Ingvards opfattelse, at beskrivelserne af livet og vilkårene for store dele af landbefolkningen fik stor indflydelse på den politiske kamp for sociale forbedringer og større retfærdighed. Kanslergadeforligets socialreform var måske ikke blevet til noget uden Skjoldborg og andre forfatteres litterære kamp.

Ingvard Jakobsen.

Det er tankevækkende, at Skjoldborgs første roman, “En Stridsmand” fra 1896, ifølge Ingvard er den første socialrealistiske roman i Danmark. Romanen kastede lys over hårde sociale vilkår, og dybe skel mellem mennesker, i provisorietidens stærke politiske brydninger. Socialdemokratiet var helt nyt, og der var fem år til, at venstre og andre andre partier i opposition vandt kampen mod for parlamentarismen i 1901.

Ingvard i stuen til lejligheden i Øsløs.

Nutiden kunne godt have brug for en Skjoldborg til at ruske op i samfundet. I en tid med betydelig større velstand end på Skjoldborgs tid, synes Ingvard, at uretfærdighederne igen er ved at blive større. Fællesskabet svigter igen i disse år.
Når Ingvard nu læser de mere end 100 år gamle romaner og noveller, der beskriver vilkårene, vækker det socialdemokraten og det sociale engagement i Øsløsdrengen.

Skjoldborg hus i Øsløs. Faren var skomager. Huset, hvor Johan Skjoldborg voksede op, er bevaret som et museum.

Lave døre i skomagerens hus.

Ingvard blev Holger og Rigmor Jaokobsens eneste barn. Han blev født på Thisted Sygehus 3. september 1957 og voksede op på et lille husmandsted i udkanten af Øsløs. For at få det hele til at hænge sammen, arbejdede faren som arbejdsmand. Moren gik hjemme og arbejde på det lille husmandsbrug. Begge forældre var socialdemokrater.
Ingvard var lidt af en enspænder. Han begyndte tidligt at interessere sig for litteratur og historie – godt hjulpet af læreren Magnus Vistisen, der var en fantastisk fortæller. Ingvard tog realeksamen på Vesløs Skole efterfulgt af en 1-årig handelsskoleuddannelse. På Thisted Gymnasium og HF tog han HF-eksamen. Den politisk bevidste socialdemokrat Ingvard ville ikke bære våben, så han tilbragte 8 måneder ved civilforsvaret. Efter to et halvt års historiestudie på Aalborg Universitetscenter tog han på Ranum Seminarium for at blive lærer.

Skomagerens værktøj.

Der var trange forhold for mennesker og dyr i Skjoldborgs barndom.

Ingvard var i mange år vikar på forskellige skoler, og underviste i et par år på Sydthy Produktionsskole. Senere var han ansat på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.
I 2005 mistede han det meste af synet. En nethindeløsning, der nok var en følge af mange års besvær med diabetes 2, efterlod ham med det han selv kalder et orienteringssyn. Synstabet gjorde ham til førtidspensionist.
Han blev hurtigt enig med sig selv om, at han ikke vil lade sig gå på af handicappet. Han læser stadig meget. Bøgerne hører han som lydbøger. Computeren har et taleprogram, der oversætter skrift til tale. Det giver også mulighed for, at han stadig kan skrive.
Ingvard er også en aktiv del af indsamlingen og beskrivelsen af lokalhistorien på Hannæs.

Ingvard er vokset op i dette lave hus i Øsløs.

For Ingvard har Skjoldborg ikke kun været den stærke socialrealistisk forfatter. Hjemstavnen og naturbeskrivelserne har også en stor plads i Ingvards opfattelse og oplevelse af Skjoldborg. Selv venstrefolk på Hannæs har taget den glødende socialdemokrat Skjoldborg til sig, noterer Ingvard med et lille skævt smil. På Hannæs har man brugt Skjoldborg som man ville.
Skjoldborg kunne se det gode i alle mennesker. Skjoldborg havde en oprigtig kærlig tilgang til livet og sit forfatterskab.

Ingvard tilbringer mange timer ved den “talende” computer.

Omslaget på bogen Ud af Skyggen er en akvarel af kunstneren Pia Skogberg.

I 150-året for forfatteren Johan Skjoldborgs fødsel har Museet for Thy og Vester Hanherred udgivet bogen – “Ud af Skyggen” med udvalgte tekster og en beskrivelse af Skjoldborgs liv. Bogen er tilrettelagt af museumspædagog Svend Sørensen og forfatter Knud Sørensen.