Efter 174 år lukker Thisted Skibshandel

PROVIANT OG SKIBE: Efter 174 år på havnen i Thisted lukker Thisted Skibshandel. Ejvind Dam Jensen, der kom i lære i forretningen i 1963 og har været medejer og ejer af forretningen siden 1969, har valgt at dreje nøglen

Af Klaus Madsen – 27. februar 2014

THISTED: Mellem resterne af tovruller på Skibshandlens støvede lagerloft står en gammel vægt. De rustne lodder minder om, at det er mange år siden vægten har været i daglig brug. Tovrullernes rester er gul hamp og blå nylon. Det er en af slutscenerne på en 174-årigs historie.

Klik på på pilen for at se billeder fra skibshandlen og høre Ejvind Dam Jensen fortælle.

Thisted Skibshandel blev grundlagt i 1840. Den har været en del af Thisted Havns historie, og den har været vidne til havnens udvikling, der tog fart efter Vesterhavet i 1862 brød gennem klitten ved Thyborøn, og kanalen blev dannet. I næsten alle 174 år har skibshandlen haft samme adresse. Til 1917 var det i et to-etagers hvidt hus. Her var et skilt med “Colonial- og Skibshandel” over døren. Det hvide hus blev revet ned og siden 1917 har Thisted Skibshandel haft til huse i den flotte røde bygning, som fiskeeksportør Taabbel lod bygge på samme adresse som det hvide hus. Bygningen er stadig en væsentlig del af Thisted Havns front.

skibshandel34

En en meter lang bambusstok bruges til at måle tovværk.

Ejvind Dam Jensen havde i 1963, efter et par år ved landbruget, et ønske om at blive købmand. Han fik en læreplads hos Aage Christensen i Thisted Skibshandel. Læretiden var fire år. Ejvind havde 7 års skolegang, så handelsskolen var en godt supplement.
Dagligdagen, for en lærling i skibshandlen, begyndte ofte med at fylde varer på forretningens hylder. Var der skibe i havnen skulle de besøges for at tage mod ordrer. Ud på eftermiddagen skulle der leveres olie i 40-liters dunke til fjordfiskerne, når de lagde til i fiskerihavnen med dagens fangst.

skibshandel16

Prisen på tovværk og maritimt udstyr slås ind på kasseapparatet.

Skibene var den gang meget mindre, og trafikken på havnen meget større end i dag. De fleste coastere var danskejede.
Havnemiljøet og havnens folk var præget af slidsomt arbejde. Tunge sække med gødning og foderstoffer blev hejst op fra lastrummet med skibets hejseværk. Dunk fra en langsomtgående petroleumsmotor fulgte sækkene, når de langsomt blev sat på kajen. På svedige rygge blev sækkene båret ind i pakhuset og stablet.
Navne som “Ejnar Bolværk” og “Røde Ingvard” var kendetegnende for havnens arbejdere, og de var også kendte ansigter i skibshandlen, når de kom for at købe bajere til at slukke tørsten over det hårde arbejde.
Havnen har altid haft en særlig tiltrækningskraft. “Pinden” på Thisted Havn har i næsten 30 år været et fristed for misbrugere af stoffer og alkohol. For skibshandlen har det været et problemfrit naboskab. Misbrugerne er kommet i forretningen for at købe et par bajere og tobak, og de vil savne skibshandlen og Svend.

skibshandel21

Da Ejvind i 1963 kom i lære var det gamle kasseapparat med håndsving i brug.

Da Hanstholm Havn blev indviet i 1967, kom Thisted Skibshandel til at levere toldfri varer fra frilageret, til købmændene i Hanstholm der leverede proviant til skibene. De første år, efter havneindvielsen, var der ikke frilager i Hanstholm. Skibshandlen kom også selv til at levere proviant til skibe, der anløb Hanstholm Havn. I 70-erne lossede mange polske trawlere fisk, der var fanget i Barantshavet og Nordatlanten, i Hanstholm. Når trawlerne igen satte kursen mod fiskepladserne, var provianten ofte fra Thisted Skibshandel. Kuttere fra Hanstholm har handlet med Ejvind, og det er kun et par år siden, den sidste kutter i Hanstholm stoppede med at få proviant fra Thisted Skibshandel.

Skibshandlens frilager blev lukket for to år siden. Kontrollen og administrationen blev for besværlig i forhold til omsætningen. Da Ejvind kom i lære var frilageret på Thisted Toldkammer. De toldfri varer blev vejet, pakket og plomberet. Der var streng kontrol med, at plomberne ikke blev brudt før skibene var forbi 12 sømils-grænsen. Toldkammeret blev lukket i starten af 70-erne. Derefter var frilageret på skibshandlens lager.

skibshandel40

I 20 år har ægteparret Elna og Ejvind arbejdet sammen i skibshandlen.

Havnene i den vestlige del af Limfjorden fik også ofte besøg af varevognen fra Thisted Skibshandel. Der var skibe, i Thyborøn og Lemvig, der købte proviant fra Thisted. Når coastere kom til Fur for at laste moler, var det tit med proviant fra skibshandlen på Thisted Havn de sejlede videre. Fra anløbsbroen ved Skarrehage Molerværk har mange coastere sejlet til England med moler og proviant fra Thisted. Det var gode år med stor omsætning og år,  hvor der var flere ansatte til at klare arbejdet.

skibshandel11

Ejvind tænder gerne en cigaret i baglokalet.

Lageret er tømt, og hylderne ved at være tomme. Varesortimentet har været næsten uoverskuelig stort. Der har været almindelige kolonialvarer på hylderne. Tørret frugt alle afskygninger blev solgt til skibene. Kød og mælk blev købt ind, når det skulle leveres. Der var toldfri tobak, spiritus, chokolade og parfume. Vin af god kvalitet, ofte til gaver,  var i mange år en del af forretningen. Tovvæk i alle størrelser og kvaliteter. Rustfri skruer og møtrikker. Glas til petroleumslamper og udstyr til lystbåde. De senere år har udviklingen været det samme som afvikling for blandt andet udstyr til lystbåde. Det har været svært at konkurrere med prisen på netbutikkerne.

Ejvind har også klaret specielle ønsker. En norsk skipper efterspurgte elpærer til 35 volt. Det kunne ikke købes umiddelbart, så Ejvind fik en produktion af 35-volts pærer. Inden pærerne blev leveret ringede skipperen og fortalte, at han havde købt en lysmaskine, der lavede strøm med 110 volts spænding. Heldigvis havde Ejvind en underskrevet kontrakt på 35-volts pærerne.

skibshandel02

Skibshandlen ligger i den smukke røde bygning, som fiskeskportør Wiggo Taabbel byggede i 1917…

skibshandel39

…og bygningen som blev revet ned før nybyggeriet i 1917.

Da Ejvind i 1994 blev eneejer af skibshandlen kom hans kone Elna til at arbejde med i forretningen. Hun kørte proviant til skibene, og hun fortæller med et smil hvordan søfolkene galant bar provianten om bord mens hun kunne gå op til skipper for at klare papirarbejdet. Ejvind ville gerne have solgt forretningen, men der har ingen købere været. Når forretningen er lukket håber de at få tid til flere og længere ferierejser, og så vil Ejvind gerne gøre lidt mere ud af haven hjemme ved huset på Kastanievej.

skibshandel19

Lagerloftet er næsten tømt. Mellem rester af tovruller står en gammel vægt.