Kunsten stiger i Thy

Erland Knudssøn Madsens skulptur i lyset over Heltborg og Limfjorden.

Af Jan Morell – forfatter, billedkunstner og musiker – 30. januar 2018

Kulturlivet i Thy blomstrer som aldrig før.
Kunstforeninger, udstillingssteder, foreninger og klubber af alle arter skyder op som paddehatte.
Der er nu ikke tvivl om, at Nordvestjylland er det sted i Danmark der vokser allermest, hvad angår kultur- og kunstliv set i forhold til befolkningsunderlaget.
Populationen bliver osse større. Således har der i Klitmøller været en befolkningstilvækst på 40 % på 10 år – fra omkring 650 til cirka 1.000.
Det svarer til at København voksede fra 1,3 millioner til cirka 1,9 millioner på blot ti år.
Hvad eksplosionsvæksten er forårsaget af, er der delt meninger om. Nogle mener, at det skyldes at en kendis, Simon Kvam for et par år siden flyttede til Klitmøller. Måske en enkelt stalker fulgte i røven på ham. Så heller ikke flere.

 

Farvekraft af helvede til – Jens Søndergaards skildring af lyset, landskabet og mennesket.

Andre mener at det skyldes den barske og unikke natur og udvidelsen af fredede arealer. Andre er ikke i tvivl om at væksten i vildtbestanden er vokset kolossalt som følge af at f.eks. rådyrene har fået flere steder at gemme sig om dagen, da bevoksningen er blevet større og tættere. Som børn så vi kun en sjælen råvildt, når vi vandrede i Vildtreservatet – osse tidligt om morgenen. Når vi endelig fik øje på nogen, var flokkene højest på en håndfuld stykker. I dag kan man se flokke på mere end 200.

At ulven kom til Thy har nok osse gjort egnen mere attraktiv.
Sidst, men ikke mindst, har surferfænomenet fået flere til at slå sig ned permanent, især i Klitmøller, som for mange efterhånden er blevet bedre kendt som Cold Hawaii.
Nu tilbage til kunsten i Thy.
Det er indlysende at befolkningsvæksten har betydet at de kulturelle aktiviteter er vokset.

Kuirt Tegtmeiers skulptur ved Museet i Heltborg – på en smuk forårsdag.

Ved Hurup i Sydthy ligger Heltborg Kunstmuseum, der har nogle af de væsentligste malerier af Jens Søndergård.
Thys svar på Statens Museum For Kunst må siges at ligge i Thys hovedstad Thisted. Byens Det Ny Kastet holder til i Det Gamle Rådhus, som i sig selv er et kunstværk, som er tegnet af den navnkundige arkitekt Gottlieb Bindesbøll, der levede fra 1800 til 1856, og hvis hovedværk nok må siges at være Thorvaldsens Museum i København.

Jens Søndergaards store udsmykning på Thisted Bibliotek var i 2014 på gæstevisit på Det Gamle Rådshus.

Som prikken over i’et flytter Statens Museum For Kunst en filial til Thy. Den permanente udstilling åbner næste år i den tidligere købmandsgård i Doverodde i Sydthy.
Jeg skal da lige love for, at Kunsten stiger i Thy.
Kære kunstinteresserede københavnere og andet godtfolk: Ty til Thy tak.

Jan Morell