I skøn forening

foreninger01670

Foreningsregistret fylder flere sider i vejviseren.

Af Jøgen Sølvkjær – produktchef ved Premier Is, Thisted – 27. marts 2017

Det siges, at hvis 3 danskere mødes, danner de en forening. Nu kan det være vanskeligt at påvise at den påstand er rigtig, men det er i hvert fald rigtigt at der er rigtig mange foreninger af forskellige størrelser og formål, i Danmark. Og det, selvom alverdens kloge mennesker og såkaldte eksperter, forsøger at overbevise os om at vi bliver mere og mere selvstændige, går egne veje og selviscenesætter os selv, individualismen vil kort sagt ingen ende tage.
Det harmonerer så ikke rigtig med alle de foreninger, som vi så har. I foreninger samles man, mødes man, fordi man har et eller andet fælles – noget man gerne vi dele med andre – eller noget man gerne vil give til andre. Vi vil med andre ord være mere individuelle, men vi vil være det sammen med nogle andre.

foreninger04670

Thy er heller ikke nogen undtagelse. Her er også mange foreninger, som hver dag giver oplevelser, hjælp etc. til sine medlemmer. Mange foreninger er baseret på sport og motion, som især børnene har stor glæde af. Tror da de fleste børn i Thy har gået, eller går, til et eller andet i det afsæt.
Der er flere ting der skal fungere for at foreningslivet trives. Der skal naturligvis være nogle medlemmer, som kommer i foreningen, og som bruger foreningen, og takker ja til de tilbud som foreningen laver. Det er også ekstremt vigtigt, at der er nogle frivillige som vil hjælpe i foreningen, således at prisen for at gå til noget i foreningen ikke bliver alt for høj. Disse ildsjæle tror jeg også de fleste af os kender et par stykker af og jeg kan kun have stor respekt for dem.
Det er i den grad også vigtigt at kommunen støtter de foreninger der. Mange foreninger lejer sig jo ind i, for manges vedkommende, kommunale bygninger (f.eks. idrætshaller). For Thisted kommunes vedkommende synes jeg faktisk der bliver gjort en god indsats for foreningerne. Jeg har selv fornøjelsen af at sidde i en foreningsbestyrelse, og generelt har kommunens godt fat i det, at støtte og hjælpe foreningerne. Dog vil der jo altid være forskellig opfattelse af udfordringerne, men overordnet synes jeg Thisted Kommune er god for foreningerne og omvendt.

foreninger05670

Men mange foreninger er også presset på både økonomi og hænder til at hjælpe. Økonomi kan delvis løses ved frivillig hjælp – og hænder til at hjælpe kan delvis løses ved økonomi. Hmm – hvad kom først – hønen eller ægget? Svaret er nok lige dele af hver. Hvis der er lidt flere der vil hjælpe til i foreningerne, så undgår man måske nødvendigheden af at købe sig til tjenester eller ydelser. Som udgangspunkt er de fleste foreninger baseret på frivillige hænder – men udviklingen i vort velfærdssamfund har gjort at mange forældre, måske ubevidst tænker, at når vi har betalt kontingent, så overlader vi vore børn til foreningen, som så må stå for ”underholdningen”. Det er en skidt retning hvis det virkelig er så grelt. Synes ikke jeg på den måde har oplevet det, men en del foreninger har disse erfaringer.
Skal vi så virkelig til at betale for frivilligt arbejde, som jo så ikke kan kaldes frivilligt, sådan rigtigt, når nu man får penge for det? Igen – jeg synes det er en rigtig skidt vej at gå – da foreningernes økonomi, som regel ikke er til at lønne ”frivillige”. Så må man som forælder kigge sig selv og sin hverdag rigtigt dybt i øjnene og beslutte om man ønsker tilbuddene fra foreninger, eller om man så i hjemmet selv skal stå for ”underholdningen”.  Jo, flere der kan hjælpe, jo hurtigere blive opgaverne løst og så er det måske ikke så slemt endda.

foreninger03670

Omkostningerne for foreningerne er mange og af forskellig størrelse. En af de store poster er tit og ofte husleje af de enkelte steder, hvor man som forening lejer sig ind. Det kan være vanskeligt at få lejet sig ind på de rette tidspunkter, hvor der er børn/voksne der har mulighed for at deltage i aktiviteter. Ligesom udlejer, oftest kommunen, er presset af de øgede omkostninger, der er til vedligehold, energiafgifter etc.
Generelt skal kommune spare på både personale og vedligehold, så det bliver let skruen uden ende. Dog er er der i Thisted Kommune en 25 års regel, hvor kommunen betaler et tilskud pr. medlem, under 25 år, en virkelig god ordning, som bidrager godt til foreningernes økonomi og tilføre derved mulighed for udvikling af tilbud i almindelighed og foreningen i særdeleshed.
Det er derfor ekstremt vigtigt at både foreninger og kommuner tænker nye konstruktive løsninger og anderledes løsninger end vi hidtil har set. Der synes jeg Thisted Kommune kan blive betydeligt bedre. Der sker udvikling/ændring af vore fritidsmønstre hele tiden og derfor er det nødvendigt at foreningerne tilpasser sine tilbud, til disse nye mønstre, men det er ligeså vigtigt at kommunen accepterer og reagerer på de nye mønstre, således at forening og kommune får en fælles succes ud af det.

Et lille eksempel fra den forening jeg er aktiv i, Thisted Svømmeklub. Før skolereformen begyndte vore træninger kl. 15.00, men efter indførsel af den nye skolereform, kan børne ikke være i hallen kl. 15.00, da denne gruppe først har fri fra skole 15.15. Det er selvfølgelig ikke noget kommunen har bestemt at den nye skolereform blev indført, men det er fakta at sådan er det, men man er ikke indstillet på at flytte tiden for svømmeklubben. Det betyder vi har mindre tid og det har kostet medlemmer. Brand-ærgerligt for svømmeklubben, men også for kommunen. Det må trods alt være i begges interesser at også svømmeklubben udvikler sig positivt.
Ovenstående blot ment som et lille hint til vore kommunale politikere om at verden rundt om os forandrer sig, og derfor bør foreninger og kommune, tilpasse sig de forandringer, så foreningerne kan få mulighed for at tilbyde aktiviteter på de rigtige tidspunkter, og kommunen således får et fleksibelt og spændende foreningsliv, som er velfungerende og attraktivt for, både os der bor her, og for dem vi gerne vil have flytter hertil.
En opgave som kun kan løses hvis vi går i dialog og arbejder sammen, i skøn forening!

Jørgen Sølvkjær.

Jørgen Sølvkjær.

klik her for oversigt over alle indlæg