I København er der langt (tid) til alt!

 

joergen670sh

Af Jørgen Sølvkjær – produktchef ved Premier Is, Thisted – 21. november 2013

Som Thy-boende bliver jeg ofte spurgt, især af mine kolleger i København, hvorfor/hvordan jeg egentligt er ”landet” og bosat i den yderste del af landet. Som udgangspunkt mener jeg nu, det er dem (københavnerne) der har valgt at bo i den yderste del af Danmark. Så er vi ligesom i gang med at drøfte, hvad der er udkant og ikke udkant.

Skulle jeg nu give nogle gode argumenter for at bo i Thy, fremfor vor hovedstad, må det absolutte hovedargument være at der i København er langt til alt. Ikke afstandsmæssigt, men i den grad tidsmæssigt. For det første er det stort set en umulighed at finde en parkeringsplads i hovedstaden. Det vi i Thy kan opleve en lørdag formiddag i vor lille hovedstad, Thisted, er for ingenting at regne. For det andet har de fastboende, i hovedstaden, en trafikal blokering, hvorfor de mener at have forkørselsret fremfor andre. Det gør at trafikken jo stort set er en lang krigszone, som man skal bekæmpe, inden man når frem til sin destination.

Nationalpark Thy

Natur i Thy.

I Thy er der derimod kort tid (afstand) til alt. Vi kan, indenfor rimelig tid f.eks. ordne et ærinde, også selvom vi er mødt på arbejde først. Det skyldes først og fremmest at de fleste virksomheder i Thy, er fleksible hvad det angår. Man kan godt lave aftale om at gå en times tid, f.eks. til tandlæge, og så nå tilbage og afslutte dagens opgaver. Det er straks mere udfordrende, hvis man bor i hovedstaden. Transport frem og tilbage kan sagtens være en stor hæmsko. I bil kan det tage 20 min. at køre en ½ kilometer. Finde parkering (hvis muligt), og det er sjældent tandlægen i København ligger tæt på ens arbejde. Så der skal nærmest bedes om minimum en halv fridag.

Et andet eksempel er at hvis der bliver ringet fra skole/daginstitution, at Jonathan har slået sig eller er blevet dårlig. Så kan man i Thy, faktisk lige få lov at smutte hen på skolen, hente knægten, køre ham op til mormor og så nå på arbejde og klare de sidste ting, indenfor en rimelig tidsramme. For mig at se umuligt i hovedstaden. Inden du kommer fra arbejdsplads og hen til skolen, kører ud til mormor og tilbage på arbejde, ja så er det meste af den dag vist gået.

Sygehus i Thy.

Og så er der i øvrigt også langt til stilhed i København.  Jeg tror de fleste, fra Thy, synes det er en oplevelse af komme til København. Omvendt er oplevelsen nok ligeså stor, når vi så er kommet hjem derfra. Hvis man søger et sted med fuldstændig ro, kun træernes sagte hvislen, bølgernes bløde rullende skvulp, ja, så er man stærkt udfordret i København. Faktisk kræver det en køretur på ca. 5 timer – til Thy.
Der er ikke et område, i hele kongeriget, der på den måde tilgodeser ”mental hygiejne”, som Thy og vor Nationalpark. Om du er til vand, skov, strand, krat eller mose, ja, så er det her, indenfor 30 min. kørsel, næsten uanset hvor i Thy du bor.

Fritid i Thy.

Jeg må sige, det er mig en gåde, at der ikke er flere der er faldet for Thy, ligesom jeg. Udover at der også er et spændende erhvervsliv, sygehus, fritidsaktiviteter, skoler og daginstitutioner, det har københavnerne faktisk også, så har vi noget de ikke har – og det er kortere afstand til det alt, når vi regner i tid – det kunne nok være en overvejelse værd, når man skal have en hverdag til at fungere. Budskabet er hermed givet til de af os der har børn der sikkert på et eller andet tidspunkt vil søge væk fra Thy, f.eks. af uddannelsesmæssige hensyn. Sørg for at have fortalt dem om alle fortræffelighederne i vor del af landet. De er unikke.

Afslutningsvis vil jeg blot nævne, at Thisted Kommune får stor, og måske også berettiget, kritik fra Dansk Industris måling af erhvervsvenligheden, vi ligger og roder nede på en plads som nr. 84. København derimod, er nr. 86 så også der er det bedre at være i Thy. Således opmuntret, synes jeg vi i Thy skal huske at det ikke er de store der spiser de små, det er de hurtige der spiser de langsomme – og i Thy er vi hurtige, æ ow.

klik her for oversigt over alle indlæg