Noder eller unoder for Fremtidens Thy?

 

tom01670

 

Af Tom Lindskog, livsnyder fra Klitmøller, Cold Hawaii – 21. maj 2015

Hvis man i dag ser Thy og thyboer som et stort symfoniorkester, eller et harmoniorkester, spiller vi så efter noder eller unoder, eller er vi i dag en harmoniforvirring eller et u-harmoniorkester.

Hvis vi bygger vores Thy op efter musik modellen, ja så er der jo et stort orkester eller en musiktrup med messing- og træblæsere, slagtøjsinstrumenter og strygere. Hver enkel person i sin gruppe har sit arbejdsfelt, egne færdigheder, og alle måles i høj grad på, at man er medspiller. Det modsatte må jo være ganske absurd og lyder forfærdeligt.

Man kan være uenig, som medlem af et orkester, men det kan jo ikke være en opgave at ”hænge (u)noderne til skue på en vaskesnor”. Hvis ikke man opfylder kravene, spiller efter noderne og følger dirigenten, ja, så er det jo en solokarriere, der skal satses på.

Der er paralleller til musikkens verden, som kan blive fremtidsmusik i fremtiden Thy. Det serjeg gerne udvikle sig harmonisk, hvor vi skaber en kommune, der bliver talt pænt om, både i- og udenfor kommunen. Thy har desværre haft en række uheldige ”musikstykker” – senest med uro i harmoniorkesteret, fordi der blev satset på unoder. Nogle overvurderede deres musikalske evner – de kunne slet ikke spille!

Det er ærgerligt. Det er uklogt, og det er meget ødelæggende for resten af orkesteret, som har stor lyst til at spille med, og spille de takter, som publikum kan lide!

Et gammelt ordsprog siger, at der skal 7 gode oplevelser til at opveje en dårlig. Lige i øjeblikket kan jeg ikke vurdere om Orkesteret Thy er bagud på hjemmebanen eller udebanen.

tom02670

Knuder og kludder.

Men et er klart, dirigenten har en hovedrolle i at få samlet orkestret til en helhed. Det er de gode anmeldelser, der tæller. Samtidig skal man ikke glemme, at publikum betaler, og medlemmerne i orkestret spiller for publikum og ikke omvendt. Orkesterpladserne er til låns, og det er instrumenterne også, for i fremtidens orkester er der kun plads til de bedste – lige fra dirigenten til musikeren med slagtøjet.

Omkring Orkesteret Thy skal der være mange nodeskrivere. Også de skal gøre sig umage. Noderne til musikerne skal være klare og iørefaldende. De skal kunne forstås af publikum, når de opføres, og så enkle i deres udførelse, at folket står i kø, og ”de røde lamper” er tændte. Det skal være familie orienteret, børn og voksne, og det betyder også, at de mindre samfund skal have omgivelser til opførelsen.

Og hvis man ser snittet til at gøre noget ekstra ud af de bysamfund, som virkelig trækker og giver fokus på Thy, så bør det være netop der, hvor publikummet er flest, man sætter ind for alvor. Gi’ det publikum vil ha – trækplaster eller trækbasun.

Unoderne kan jo – men smil på læben – ganske enkelt foregå i øvelokalet, så fremtidens orkester indadtil og udadtil fremstår musikalsk, modent, idérig, handlekraftigt og skabende for nye musikarter, så der også gives plads de nye, der vil og kan.

For at undgå misforståelser og manglende forklaringer på de enkelte musikstykker, så bør man hele tiden holde sig for øje og øre, at noder/tekster, når ud til publikum! Publikum vil vide, hvorfor man udvider eller indskrænker. Eller omlægger økonomien, så der bliver plads til, at ansætte kompetente nodesælgere, som kunne drage Danmark rundt for at øge publikumsinteressen på lang og kort sigt.

Mon ikke mange musikere vil finde det sublimt, at der et sted i Danmark, MIT THY, hvor man har alt – selv samklang og genklang – og især, hvor man interesserer sig for et levende publikum. Det modne publikum er en stor målgruppe. De har tiden og midlerne, og det er blandt andet dette publikum, som nemt og bekvemt, kan bosætte sig her og være med til, at alle opførelser, hvor dirigenten er fremme og byder velkommen – noget som resten af vort lille land – meget gerne må misunde os.

Sæt tempoet op, for så falder folk jo ikke i søvn, hvis nu det går for langsomt!

Det gælder opførelsen som indkøb, og derfor er dirigentens rolle meget krævende. Det gør sandelig ikke noget, hvis nogle i orkesteret klager over, at det går for hurtigt. Det er her vi skal skille os ud – og det er her fremtidens Thy-orkester bør gå på i overordnet forstand, mens græsrødderne *) kæmper med underlægningsmusikken.

”Min drøm er, at jeg får besøg af to par fra hovedstaden med et godt netværk. De triller ind i min koncertsal, ydmyge, uden store armbevægelser, fast besluttet på en prøveordning. De har en drøm om at være det sted, hvor der er højt til loftet, nærhed, natur og aktiviteter – gerne til tonerne af Beach Boys sprudlende ”Surfing USA” I drømmen bliver alle i orkestret sat ind. Så kan der igen kan skrives nye noder til orkestret – uanset hvor i Thy – der spilles. Den drøm bliver så til virkelighed en dag”.

Ligesom drømmen om orkestret i fremtidens Thy!

sen Thy. Tekst: Poul Erik Holm Foto: Klaus Madsen 310500

Samling på Storetorv 31. maj 2000 – Brødrene Olsen.

Græsrødderne: Det vælter med store og små arrangementer og begivenheder i Thy: Thy Rock, Thisted, Land Art Festival, Hanstholm, Lady Walk i Agger med over 5000, Lions Club Hanstholm laver Cafe Hack 1 mio. lyttere), Et aktivt Museum med udstillinger og afdelinger i Thisted, Vorupør, Heltborg, Agger og Frøstrup, Farm Festival i Hurup, Sejlbådene på Limfjorden Mors Rundt, Sommerarrangementer i hele Thy, Verdensmusik i Skyum, Nationalpark Thy, Cold Hawaii og de nye Cold Hawaii øl fra Thisted Bryghus, Kammermusikfestival ved Frøstrup og mange, mange flere spændende ting før og efter i dag……

Tom Lindskog. 41 år i Sparekassen Thy, 60 år og på pension Foto: Klaus Madsen

Tom Lindskog.

klik her for oversigt over alle indlæg