Fremtidens politik for “Fremtidens Thy” ??

jørgen04670

Af Jøgen Sølvkjær – produktchef ved Premier Is, Thisted – 20. juni 2016

Vi følger i disse dage kampene om det europæiske fodboldmesterskab, og alle de deltagende hold har en drøm om det til slut er dem der hæver pokalen. Ligeledes er der stor spænding om det britiske ja/nej til EU, hvor begge sider naturligvis håber på sejr. Selvom der kan synes længe til, så begynder der snart at udspille sig yderligere en kamp, som lokalt får større betydning og om muligt er langt mere spændende end det der i øjeblikket udspiller sig hos vore europæiske venner. Vi imødeser kommunalvalget, som afholdes den. 21. november 2017, med stor spænding. Det er f.eks. altid interessant at følge budgetlægningen, efterhånden som vi nærmer os valgåret.

Nu skal politikerne virkelig vise, at det er dem der fortsat skal være på taburetten også de næste 4 år. Og de næste 4 år igen. Valgperioden på 4 år er efter min mening en stor hindring for at der bliver truffet fornuftige langsigtede politiske beslutninger, fordi der skal varetages lokale interesser, så man kan blive valgt igen. Nu er der ikke noget galt i at pleje lokale interesser, men oftest er tumulten størst i de første år af en valgperiode. Der tør man godt tage de vanskelige, ofte ”tunge” beslutninger, som kan koste vælgere. F.eks. skolelukninger og afvikling af plejecentre etc. Efterhånden som tiden går bliver det så mere og mere kompromisset kunst, at få manøvreret sig igennem sidste del af valgperioden uden der skal træffes alt for mange beslutninger i den retning. Ligeledes er der en politisk forventning om at vælgerne nok i mellemtiden har glemt hvad det var der blev lovet inden sidste valg og de beslutninger der så er blevet truffet efterfølgende, som måske ikke helt levede op til de føromtalte valgløfter.

jørgen02670

Jeg forestiller mig der må sidde en del vælgere, som må være skuffede og måske endda føle sig snydt af de nuværende politikere i Thisted Byråd. Som jeg erindrer blev der stor succes for nogen som faktisk lovede, ingen nedskæringer i ældreplejen og ingen skolelukninger, hvis de fik noget at sige. Der var også nogle som blev valgt på at erhvervslivet absolut skulle have bedre betingelser i samarbejdet med kommunen. For alle områder, har de seneste år så vist, at det bestemt ikke er sket.
Derfor er det nu ekstra vigtigt at vi vælgere allerede nu begynder at gøre os vore tanker om hvordan vi ønsker at fremtiden i Thisted Kommune skal være og så få fundet og stemt de politikere ind som vi mener kan opfylde det og som vi ligeledes har tillid til også gør det de siger de vil gøre.

Politikerne har nu heller ikke nogen let opgave, men som vælger synes jeg faktisk det er endnu sværere. Som vælger har man som udgangspunkt et ønske om at vi skal hjælpe de svage og ældre, udvikle området, skabe gode betingelser for erhvervsliv. Udvikle gode forhold for børnefamilier, så der også er andre en os der allerede bor her, der får lyst til at flytte herop. Jeg tror ikke nogen er uenige i dette og jeg er sikker på at det er det, stort set ethvert parti vil kunne bruge i et valgoplæg.

Men hvad er det for en mekanisme der er den der store forskel på før valget og umiddelbart efter? Det er måske lidt ligesom når man bliver forelsket og den dag hverdagen melder sig, er det måske ikke helt som man forestillede sig. Jeg ved det ikke. Det jeg ved er at, på væsentlige områder har man ikke holdt løfterne. F.eks. samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv. Her blev der politisk lovet at det skulle der gøres noget ved for det var så vigtigt at den opgave ikke måtte tabes mellem to stole. Diverse undersøgelser viser imidlertid at det er netop hvad der er sket. Kommunen opretter en erhvervsafdeling og øger ressourcerne der, mens erhvervslivets egen organisation også kæmper for bedre vilkår. Den konstellation har tydeligt vist ikke at være optimal. Hvorfor går man så ikke ind og ændre det og laver en samlet indsats? Det virker blot som om at det ønsker man ikke fra politisk side, for det er derfra forandringen kan komme.

jørgen01670

Nu er det ikke kun kommunalt der kan ske forbedringer. Det må sandt for dyden også siges om regionsområdet. Store planer for sygevæsenet og sikkerhed for akutafdelingen i vort område lå kandidaterne meget på sinde. Selv i et udkantsområde havde man krav på dette og at det var velfungerende. Holdningen til det ser ud til at være ændret, og at når vi har valgt at bosætte os her, så kan vi ikke forvente det samme serviceniveau! Er vore skattekroner ikke lige så meget værd som dem fra f.eks. Aalborg?

Et stort emne i både den regionale og kommunale valgkamp og er også den negative befolkningstilvækst. Og faktisk et emne som alle politikere mener vi skal tage alvorligt. Jeg synes bare ikke rigtig vi ser nogle tiltag for at gøre det attraktivt at bo i vort område. De manglende tiltag er himmelråbende og samarbejdet om at få bedre vilkår for erhvervslivet det samme. Alting kan gøres bedre – men det skal gøres først.

Jørgen Sølvkjær.

Jørgen Sølvkjær.

klik her for oversigt over alle indlæg