Hvad i alverden er Verden?

achilleus og padden

Af Frank Weber, lektor med Thisted Handelsgymnasium, EUC Nordvest, Cand.mag. i historie og kunsthistorie

At undervise, er at leve! Det kunne godt være et motto, som de fleste, hvis ikke alle, landets gymnasieadjunkter og lektorer kunne skrive under på. At møde unge mennesker omkring det fælles projekt der hedder dannelse, uddannelse og læring, giver rigtig mange gode og mindeværdige oplevelser. At undervise i gymnasieskolen giver den store tilfredsstillelse, at man som oftest løbende kan opleve at resultatet af alle anstrengelserne bærer frugt. Som når eleverne får en ”aha-oplevelse” i historiefaget, og pludselig forstår den amerikanske Monroe-Doktrins konsekvenser for USA’s sikkerhedspolitik i det 20. århundrede, eller i Idehistorie kan se den indre logik i biskop Anselms ontologiske Gudsbevis.
Samtidigt er de tre år i gymnasiet, enten det er det almene, handelsgymnasiet eller teknisk gymnasium, en tid hvor de unge mennesker får en almen dannelse og bliver formet som individuelle men sociale medborgere. Dette er vigtigt, da de alle får stemmeret undervejs, og derfor bør være videns- og modenhedsmæssigt klædt på til at udfolde denne demokratiske ret.

Nu har hvert fag sine egne præmisser og muligheder. Jeg har i snart 25 år undervist på henholdsvis Thisted Gymnasium og Thisted Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium Thisted i fagene: Historie, Samtidshistorie, Billedkunst, Design, Kulturforståelse, It, Samfundsfag, Iværksætteri, Teknologihistorie og Idehistorie. Jeg synes at alle disse fag er spændende på hver deres måde, men især det sidstnævnte, Idehistorie/filosofi, giver tit nogle overraskende og opløftende øjeblikke.
Faget er to-årigt og er en del af studieretningen på Htx, teknisk gymnasium. I det første semester gennemgår jeg altid filosofiens historie i korte træk, fra Sokrates 470-399 f.kr. til Popper 1902-1994. Undervejs når vi ud i stort set alle kroge og hjørner af filosofiens store og små spørgsmål. Derefter vælger eleverne og jeg i fællesskab nogle tematiske forløb, som vi hovedsageligt beskæftiger os med på andet år. Det kan være ”Hvorfor opstår krig, og hvordan skaber man fred? ”, ”Legens filosofi”, ”grimt eller smukt – æstetik for alle” eller ”Politik & etik – poletik? ”

Filosofi er på én gang meget lige til, for det handler om så enkle spørgsmål som: hvad er et menneske? Hvad er retfærdighed? Hvordan skabes det gode samfund? Findes der en Gud? – og som overskriften siger – hvad i alverden er Verden? Undervejs arbejder vi med logik, retorik og etik, og undersøger hvad andre har sagt og skrevet om emnerne, og prøver hen ad vejen at finde frem til de forklaringer eller beviser, som den enkelte finder rigtige.

frank - Sokrates
Efterhånden som eleverne tilegner sig den filosofiske tankegang, skal de bruge teori og metode til at belyse, og diskutere, nogle problemstillinger. Nogle af eleverne bliver så ferme til at anvende filosofien, at de bruger den til at argumentere for at komme for sent eller helt at blive væk fra undervisningen. Ikke at de gør det, men de kan argumentere filosofisk for det! F.eks. findes der også et paradoks, først beskrevet i den græske oldtid af filosoffen Zenon fra Elea. Det handler om et kapløb mellem atleten Achilleus og en skildpadde. Den hurtigtløbende Achilleus lader naturligvis skildpadden få et forspring på ca. 100 meter. Men da løbet starter, kan han ikke indhente skildpadden. Achilleus løber 10 gange så hurtigt som skildpadden, så da han har løbet 100 m – er skildpadden 10 m foran ham. Achilleus løber de 10 m – og nu skildpadden så 1 m foran ham. Han løber 1 m – og skildpadden er så 0,1 m foran ham – skildpadden vil således altid være foran Achilleus med 1/10 af den afstand han sidst har løbet. Derfor vil Achilleus logisk set komme stadig nærmere skildpadden – men han vil aldrig indhente den! – Et paradoks! For vi “ved” jo at Achilleus til en hver tid kan indhente og overhale skildpadden.

Når jeg så beder mine elever om at lukke deres bærbare PC, fordi jeg vil vise dem noget på tavlen, får jeg svaret: Det kan vi ikke! Fordi først lukker vi den halvt, så kan vi igen lukke den halvt, igen halvt og sådan bliver det ved i det uendelige. PC´erne bliver derfor aldrig lukket helt! Endnu et paradoks, som jeg selvfølgelig må tage med stoisk ro.