Sæt fut i Thy

tomsh03

Af Tom Lindskog, tidligere marketings- og informationschef i Sparekassen Thy – 3. april 2014

Vi har alt, og mangler noget!
Få det positive frem. Tænk anderledes og utraditionelt. Sæt mål – gerne urealistiske og hold mange bolde i luften – og inddrag så mennesker, som kan og vil kæmpe for resultater til Thy.
Det vi mangler er mennesker, der ser Thy som deres nye base. Og virksomheder, institutioner, der kan sætte yderligere skub i Thy. Mange gør en stor indsat på indre linier, men formår vi at have lige så megen fokus på de ydre. Hvorfor ikke nedsætte en task force. En gruppe, der ikke har administrative forordninger som jobmål, men derimod et sigte, at skabe vækst og byde nye skatteborgere velkommen. Task force gruppen skal kun have et arbejdsområde: Uden for Thy – men for Thy – måske under temaet: Sæt fut i Thy.
Hvor mange kommuner i det vestjyske har for øvrigt en lufthavn? Det har Thy!

kha16 thisted lufthavn1 2 sp

Alle gør det samme!
Thy i København gør det ikke alene. Det er en fin og flot vej til at skabe reklame for Thy. Men hvad gør vi når det er slut på rådhuspladsen? Hvad sætter vi i søen at nye aktiviteter? Hvem griber stafetten? Lad os sætte en gruppe af handlekraftige Thyboer til at tage vare på Thy. Vi skal se tingene overordnet, og glæde os over det vi har i dag, og fokusere på det vi mangler. Thy er et skønt område. Skønne mennesker. Det har bare de seneste år været op ad bakke for de gode historier. Det negative overskygger nemt, og får mest omtale.
Vend bøtten og fortæl om de gode og positive historier. Fortæl hvad vi gør bedre end andre steder i Danmark.
Hvor blev ambassadørerne af?
Er vi blevet for gamle? Er vi uengagerede? – for det er da som at slå i en dyne, eller en klit, vil mange sige. Det kan ikke lade sig gøre vil flere sige! Jo det kan. Alt kan lade sig gøre, hvis man tænker positivt. Men det kan kun lade sig gøre, når thyboer og Thy gør noget!

tomsh01sh tomsh04

Vi har alt. Natur, Limfjord og hav. Stabilt og dygtigt erhvervsliv, uddannelsessektor og en skattet og trofast arbejdsstyrke.  Vi er kendte med gode brands. I flæng kan nævnes Cold Hawaii, Thy Pilsner. Tican. Cimbria, Dragsbæk Margarine, Ideal Vinduet, golfbaner, musik og sport for blot at nævne  nogle.
En flok unge fremadstræbende erhvervsfolk blev fotograferet på landingsbanen i Thisted Lufthavn for år tilbage. De skulle være med til at bære Thy videre? Hvor er de?
Klimakommune, vindenergi, bølgebryder! Vi blev ikke den førende klimakommune, men fik besøg af beslutningstagere fra Kina og Beijing. Fik vi noget ud af det?
Vi kæmper for at få en udbygning af Hanstholm Havn, og her er lokalpolitikerne og landspolitikere knapt så højrøstede, Lige nu er det igen, desværre, op ad bakke, op ad en færgerampe der blev væk, om man vil.
Vi fik Danmarks første Nationalpark, men har vi helt forstået at skaffe ”valuta” til Thy for pengene?
Vi skal være på forkant, når vi regnes for udkant. Hvorfor har vi ikke kæmpet for at tilbyde Thyboerne gratis adgang til internettet? Rabat på børnepasning og pasningsgaranti? Det kunne være den nye verden!

tomsh05
Det buldrer frem i TV og radio om tilstrømning af nye borger til storbyerne. Det er de unge og de modne, for det er her alle gode og spændende jobs, alenlange cafegader,teatre, musikhuse og et pulveriserende liv findes. Man kan endda bo i havneområdet og kigge ud over vandet. I Thy har vi en jernbane, men nu er de små samfund i krise igen, for nu vil man køre forbi de små stationsbyer. Hvad er det lige vi gør i Thy? Hvem sætter ord på de gode fortællinger om thyboer og Thy?
Ja, så plejer vi at slutte af med, at det koster. Jo, men tanken om de gode fortællinger og en task force er værd at arbejde med.  Det er aldrig for sent. 100 kr. fra hver af 45.000 thyboer – det giver 4.5 millioner – en start til at komme ud over rampen. Eller er det “for møj”?
Vi bliver det vi gør – ikke kun det, vi siger vi gør.

Tom Lindskog. 41 år i Sparekassen Thy, 60 år og på pension Foto: Klaus Madsen

Tom Lindskog
Livsnyder med positiv udsigt til klitter og “haw”!
Klitmøller

Task force ifølge Wikipedia

klik her for oversigt over alle indlæg