Pouls høstdag og festdag

HØSTNOSTALGI: En august måneds sidste søndag, med høj, klar luft og dybblå himmel, var en flot ramme om Poul Andersens høstdag i Randrup.

Af Klaus Madsen – 29. august 2013

RANDRUP: Poul Andersen er vokset op på gården Staursbøl ved Randrup. Som dreng var han betaget af landbrugsmaskinerne, og han har oplevet udviklingen fra raslende selvbindere, efter en grå Ferguson, til store selvkørende mejetærskere.

Klik på billedet for at se video og høre Poul Andersen fortælle

På høstdagen blev der høstet med le, selvbinder, en af Danmarks første bugserede mejetærkere og en moderne selvkørende mejetærsker. Den knastørre halm blev presset af gamle halmpressere. Med brede blafrende remme stod et transportabelt tærskeværk. Her blev noget af den høstede havre sirligt lagt på slisken og ind i tærskeværket. Kornets kerner blev båret væk i sække. Agnerne kom ud i en støvsky, og halmen væltede ud i en dynge.

Poul Andersen

Poul Andersen på selvbinderen.

Havremarkens første skår blev høstet af en høstkarl i folkedragt med le. Lyden, når leens blad med seje stryg skulle skærpes, havde svært ved at overdøje de gamle traktorer, der varmede op. Efter høstkarlen gik en pige i folkedragt og samlede og bandt negene.

Havreneg.

Poul sad selv på selvbinderen, der, trukket af en grå Ferguson, høstede resten af havremarken.
Havrenegene blev omhyggelig sat i traver. Til jul vil Vestervigs spejdere tilbyde juleneg – til glæde for fuglene og spejdernes pengekasse.

 

Høst med bugseret mejetærsker.

Interessen for landbrugsmaskinerne og landbruget blev sat lidt til side, da Poul på Nørre Nissum Seminarium uddannede sig til lærer.
Han kom til at arbejde i Glyngøre. I 1984 startede han et forsøg med at lade skoletrætte børn arbejde med traktorer og selvbindere. Forsøget og eksperimentet varede i 20 år. Poul er nok den eneste lærer i Danmark, der har haft et antal grå Fergusontraktorer som klassesæt.

I 2004 købte han Randrup Gamle Skole, som han har sat i stand. Poul og hans kone, Erika, er flyttet fra Glyngøre til Randrup. Han erkender med en thybos lune, at han måtte købe sin egen skole for at blive skoleinspektør.

Det gamle tærskeværk kom igen på arbejde.

Mellem 250 og 300 fandt vej til høstdagen og fik en god eftermiddag. De “gamle” havde stor fornøjelse af at fortælle, om det de huskede som gode gamle dage, hvor alting tog længere tid og var mere besværligt.
Poul var glad for at dele ud af begejstringen for de gamle maskiner.

Høstøl fra Thisted Bryghus, brygget på fire kornsorter – byg, hvede, havre og rug.