“Mølbo”, sømand og fagforeningsformand


TILLIDSMAND:
Peter Sand Mortensen kunne stå op om morgenen i Klitmøller, nå et møde i EUs hovedkvarter i Bruxelles, og komme hjem til en aftensnak med lystfiskerkammeraterne og indsnuse den friske havluft ved landingspladsen. Det var i mange år vilkårene for formanden for fiskere og arbejdsmænd i Hanstholm

Af Klaus Madsen – 27. oktober 2011

KLITMØLLER: Da Peter Sand Mortensen i 2007 sluttede som formand for 3F i Hanstholm, var det 37 år siden han blev valgt. I 1970 hed forbundet DASF, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund. Senere blev det SID, Specialarbejderforbundet i Danmark. Peter Sand blev en stærk og markant formand, der byggede arbejdet på en stærk holdning til at kæmpe for, at de svagest uddannede med det tungeste arbejde også skal have gode vilkår.

Klik på billedet for at høre Peter Sand fortælle

Peter Sand er født i Klitmøller i 1943. Da han var tre år flyttede familien til Thyborøn. Faren, der havde været sømand og var vendt hjem til Klitmøller for at stifte familie, fiskede fra stranden. Han købte en kutter, der ikke kunne bruges til fiskeriet fra den åbne strand. Det blev til godt en halv snes år i Thyborøn, og her havde Peter Sand sin skolegang, syv år, og her blev han konfirmeret. I 1958 flyttede familien tilbage til Klitmøller. Peter Sand bor stadig i Klitmøller. Gode tilbud om job i fagbevægelsen, både 3F og Lo, job i EU og et tilbud om en ministerpost, har han ikke haft lyst til at sige ja tak til. Han vil ikke væk fra Klitmøller – det er her han vil være resten af livet.

Der står “Klem-Vester” på redskabshuset ved landingspladsen. Peter Sands fars kutter hed “Klem-Vester”.

Der var i generationer tradition for, at Klitmøllers drenge skulle ud i verden, og mange blev sømænd. Peter Sand kom på søfartsskole i Svendborg, da han var 16. Forinden havde han arbejdet på en tankstation i Thisted og på Klitmøller Emballagefabrik. Til 1967 sejlede han på langfart med skibe i handelsflåden. Da han i 1967 stoppede som sømand, blev han i tre år skipper på en slæbebåd i Hanstholm. Efter havnens indvielse i 1967 steg aktiviteterne og antallet af fiskere og havnearbejdere. 1. april 1970 blev Peter Sand formand for arbejdsmændene, der organiserede fiskere og havnearbejdere, og med overenskomster sikrede ordnede forhold for virksomheder og ansatte.

Peter Sand mellem kaffekopper, fiskekasser, orange regntøj og fiskeredskaber.

I syv år, næsten to perioder, sad Peter Sand i Hanstholm Kommunes kommunalbestyrelse, valgt på den socialdemokratiske liste. Et år før tid valgte han at søge om at træde ud af kommunalbestyrelsen. Han var da formand for socialudvalget. Indsatsen som formand for arbejdsmændene i Hanstholm blev bemærket i forbundsledelsen. Han var medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget der stod for forbundets daglige drift. Der var også kommet tillidsposter i internationale organisationer. Peter Sand måtte vælge mellem kommunalpolitikken og den faglige vej. Det blev den faglige vej. Pladsen i kommunalbestyrelsen blev overtaget af Karsten Kollerup.

Peter Sand Mortensen.

Efterhånden blev Peter Sand involveret i fagbevægelsens arbejde med at påvirke fiskeripolitikken. Han kom til at arbejde med de faglige udfordringer i offshorebranchen. I en periode var han formand for offshore-sikkerhedsudvalget. Det gjorde, at han skulle godkende sikkerheden på alle offshoreskibe i dansk farvand. Energipolitikken blev også et af Peter Sands områder, og han var med til at lave Danmarks første energipolitik da Poul Nilsson var energiminister. Arbejdet foregik både på forbundsplan og i LO. Internationalt blev han en del af arbejdet for transportarbejdere og fiskere i både EU og FN. I en periode var formanden for ITF., den internationale transportarbejderorganisations fiskeriudvalg fra Hanstholm og hed Peter Sand Mortensen. I FN-organisationen ILO var han som komiteformand med til at udarbejde og få vedtaget en konvention på transportområdet. Det er han stolt af. Fra ILO har han, som en af to danskere, modtaget udmærkelsen The Golden Batch.

Peter Sand tager på fiskeri i den gamle pram.

Det internationale arbejde gjorde, at Peter Sand kom til at arbejde i London, Bruxelles, Rom og Geneve. Med syv års skolegang har sprogkundskaberne været selvlærte. Han har med sine egne ord klaret sig fint med thybomål, dansk og selvlært engelsk. I EU oplevede han som formand for et udvalg, at udvalgsmedlemmerne begyndte at sidde og vifte med armene, da han på dansk bød velkommen. Han henvendte sig til udvalgets sekretær for at få tolkning fra dansk. Det kunne ikke lade sig gøre, så Peter Sand måtte sende udvalget hjem. Han klagede til udenrigsministeriet, og der kom en ordre om tolkning, der ikke var til at misforstå. Det var et udtryk for Peter Sands konsekvente holdning.

En tur til havet og landingspladsen har altid været det første Peter gjorde, når han vendte hjem til Klitmøller fra

Blandt embedsmændene i både statsadministrationen og i fagbevægelsen har Peter Sand måske været lidt af en pestilens – det mener han selv. Adskillige gange har spurgt til konsekvenserne for hans mange medlemmer i det nordvestjyske når han i udvalgene blev præsenteret for nye forslag. Når det ikke lykkedes embedsmændene at redegøre for konsekvenserne har Peter sand oplevet, at der blev lavet undtagelser. I Schlüters regeringstid blev han stævnet i arbejdsretten for at opfordre LO til generalstrejke. Det kostede en bod på 50.000 kroner.

En smøg skal der til, når Peter Sand kommer til havet.

Nu er tempoet sat lidt ned. Han har stadig enkelte udvalgsposter, blandt andet i LAGs fiskeriudvalg. Han har i to omgange været formand for Klitmøller Lystfiskerforening. Som medlem af ældrerådet i Thisted Kommune har han protesteret mod den måde, embedsmænd og politikere, i forbindelse med beslutningen om lukning, har behandlet personale og beboere på Søskrænten i Sjørring. Når grænsen for anstændighed og retfærdighed overtrædes, bliver lysten til at blande sig stor. Sådan har det altid været, og sådan vil det blive ved at være. så længe han kan. Peter Sand har respekt for mennesker, og han er ikke bange for autoriteter.

Peter Sands initialer står skrevet i redningsvestens krave. Det er blevet en regel, at lystfiskerforeningens medlemmer altid bærer redningsvest på, når de tager på havet.