Skikket til udkig

SØMAND: Niels Ivar Jørgensen var lige fyldt 16, da han i juli 1966 fik søfartsbog. Han skulle ud at fiske. Niels var i godt 30 år en drivende og ledende kraft i Hanstholm Bugserservice

Af Klaus Madsen – 13. februar 2017

HANSTHOLM: I 1967 tog Niels Ivar Jørgensen, efter realeksamen på Vesløs Skole, hyre som dæksdreng på en DFDS-båd, der sejlede i Middelhavet.  Et langt arbejdsliv som sømand var begyndt. Han er født på Falster i 1950, og kom allerede i 1951 til Frøstrup, hvor faren nedsatte sig som dyrlæge.

I sommerferien, mellem anden og tredje real, havde Niels fået den søfartsbog han stadig kan vise frem. Han skulle ud at fiske med en farbrors kutter. Der skulle sættes sejltid ind på kontoen, før uddannelsen som navigatør, styrmand, blev mulig. Man skulle være “skikket til udkig”, have et god helbred, en god stabil psyke, et godt syn og ikke være farveblind. Inden Niels kom på søfartsskole i Sønderborg var han med skoleskibet Danmark. På Søfartsskolen i Sønderborg var det som at være på et skib. Det hed ikke fri, men landlov, når der blev givet tilladelse til at forlade skolen.

niel_j21

I Juli 1970 startede Niels på Marstal Navigationsskole. To et halvt år efter kunne stod han med bevis som skibsfører. Værnepligten aftjente han i søværnet. Som skibsfører blev han løjtnant og skipper på en af søværnets Y-kuttere med Frederikshavn som base.
I 1975 ville Niels godt til at arbejde i land. Han havde mødt sin kone Susanne. Skipperskolen i Frederikshavn søgte en underviser til Hanstholm Skipperskole. Niels og Susanne tog til Hanstholm. Det var jo også tæt på Frøstrup. Han tog arbejdet i Hanstholm, og de købte en grund i Klitmøller og byggede huset, som de stadig bor i. Også i 70´erne var der krise i fiskeriet, og arbejdet på skipperskolen slap op.

nielsbog

Niels søgte derfor arbejde med at sejle en vagtbåd for Elsam. Båden skulle holde øje med søkablet der transporterede strøm fra Norge til Danmark. Kablet var ført i land i Jammerbugt ved Ellidsbøl, lidt nord for Bulbjerg. Arbejdet på Elsambåden supplerede Niels med at hjælpe  havnens lods

nielsdanmark niels64

I 1983 var Niels med til at starte Hanstholm Bugservice, som han var hovedaktionær i indtil han ved årsskiftet 2015-2016 solgte til Poul Nordtorp. Det var nogen gange brug for en bugserbåd til at hjælpe skibe der havde svært ved at manøvrere i havnen. Sammen med andre interessanter på havnen, blandt andre Gert Johansen og Atli Hansen, købte Niels bugserbåden Svend. Det blev starten på en forretning, der voksede.
Det har også været år med hårdt arbejde for at skaffe opgaver til fartøjerne.De første år var det mest opgaver med udgangspunkt i Hanstholm. Nu er der opgaver i Østersøen ved Baltikum, til Nordnorge. Der har været opgaver i Afrika.

niel_j08 niel_j09

Hanstholm Bugserservices fartøjer: Svend 1983-2003, Gorm 1986-1996, Thor 1993-1996, Gorm 1996-2006, Thor 1998, Odin 2004-2016 Bure 2015-2016. Da det navnkundige redningsskib Vestkysten i slutningen af 80´erne ikke længere skulle være i drift blev det købt af Hanstholm Bugserservice.

niel_j02 niel_j03

Bugserbåden Svend var i drift i 20 år på nær to dage. 20. december 2003 havde passagerfærgen Fjordnorway problemer i havnen. Sammen med redningsbåden C.B. Claudi skulle Svend forsøge at undgå færgen fik skader ved at påsejle stensætningen på en af havnens tværmoler. Det gik galt. Svend blev klemt hårdt og skadet. Heldigvis kom ingen til skade, men Svend kunne ikke repareres og måtte hugges op.

Fjord Norway. Lodsbåden og bugserbåden Svend ved færgens agterende. Tekst: Jens Fogh Andersen Foto: Klaus Madsen 201203Fjord Norway. Bugserbåden Svend. Tekst: Jens Fogh Andersen Foto: Klaus Madsen 201203BugserbŒden Svend hugges op. Tekst: jens Fogh Andersen Foto: Klaus Madsen 100204

Niels er blevet pensionist. Han har stadig sit sønæringsbevis, og han har alle nødvendige attester, så han kan sejle som skibsfører. Han kommer stadig på havnen, hvor han har beholdt kontoret og værkstedet, hvor han bruger lidt tid på at restaurere hovedkompasset fra redningsskibet Vestekysten.
Han tror også Susanne godt vil have ham lidt hjemmefra. Hun har jo været vant til, en mand som måtte afsted, når der var opgaver til bugserbådene. Niels og Susanne har to drenge, Michael og Martin. de er begge beskæftiget med søfart.
For Niels er det godt at se tilbage på en tid med bugserbådene som han ikke har fortrudt og gerne gjorde om.
Han er stadig “skikket til udkig”