Tunge løft i Hanstholm

MOBILKRANER: Mark Kristensen har gjort stærke løft med mobilkraner til en forretning med udgangspunkt i Hanstholm

Af Klaus Madsen – 25. september 2017

HANSTHOLM: Mark Kristensen blev født i Hanstholm i 1968. Han har bogstavelig talt kørt parløb med Hanstholms udvikling. Hans far, Tage Kristensen, kørte i nogle år som chauffør for vognmand Egon Harbo i Hanstholm. I 1973 købte han lastbilen, som han var chauffør på og blev selvstændig. Det blev starten en på god udviklling for lastbilerne, og senere mobilkraner, med den karakteristiske grønne farve.

For Mark var det naturligt at han, efter en uddannelse som lastbilmekaniker hos Stiholt i Thisted, i 1989 kom hjem og blev chauffør på en af farens lastbiler.
Både som ansat chauffør, og selvstændig vognmand, havde faren meget kørsel med Hanstholm Havn som udgangspunkt.
Firmaet kørte også store mængder oppumpet havgrus til både Aalborg og Herning.

mark039 mark038

I 1990 blev den første store mobilkran anskaffet. Før 1990 havde firmaet et par lastbiler med kraner monteret. Det var Mark der mente, at der var perspektiv i at kunne tilbyde netop den specielle service. For en ung mand var det også sjovere og mere spændende at løse, og bogstavelig talt løfte mange mange opgaver.
I 2017 har firmaet Tage Kristensen fem mobilkraner og tre lastbiler med kraner monteret. Lastbilerne bruges nu mest til at køre materiel, blandt andet kontravægte, frem til kranerne. Firmaets mobilkraner har løftekapaciteter mellem 60 og 400 tons. Marks bror Kurt kører fast med den største og nyeste 400 tons mobilkran.

mark009

En af de sidste septemberdage var Mark på opgave med en mobilkran i Amtoft. Et par store sejlbåde skulle på land for vinteren. Støttebene strittede ud fra kranen for at sikre stabiliteten. Brede remme blev trukket omkring båden. Remmene blev fastgjort i et svært kryds, inden Mark med kranens joystick fik den tykke vire til først at strammes for langsomt at hæve båden op over kajkanten, ind over gruspladsen, og op på bådvognen der stod parat. Hele operationen foregik med stor præcision og forsigtighed.
Inden den sidste af bådene blev taget på land havde Mark løftet den høje mast af aluminium  ind på et par opstillede træbukke på kajen. Selvom Mark efterhånden bruger mange timer på kontoret synes han stadig det er sjovt at komme ud at køre og løfte med en kran.

mark019 mark020

Firmaet Tage Kristensen blev i slutningen af 80erne til et aktieselskab. Mark overtog i 1995 halvparten af farens aktier. Senere overtog Marks bror Kurt den sidste halvdel af aktierne. For st sikre en nye generation i firmaet overtog Marks søn Paw i 2008 10 procent af Marks aktier.
I 2016 fik firmaet Tage Kristensen A/S halvpart i firmaet KG Mobilkraner der med tre mobilkraner har udgangspunkt i Vejle.

mark028 mark030

Selv om opgaverne er spredt ud over Jylland, og enkelte gange også helt øst på til Lolland, hvor der i dette efterår arbejdes med at nedtage 23 1 megawatt møller, er Hanstholm stadig udgangspunktet.
Der er stadig opgaver på havnen og på testcentret i Østerild har firmaet også opgaver med blandt andet at lægge køreplader ud og flyttet containere.
For fire år siden stiftede lokale virksomheder, blandt andet Tage Kristensen A/S, et stevedorefirma, Hanstholm Stevedore, som skal arbejde for at skaffe større godsmængder over kajen i Hanstholm. Senest stod firmaet bag bygningen af en større lagerhal

mark042

Mark er også aktiv i det fagpolitiske arbejde. Han er nuværende formand for Thy Vognmandsforening.

mark045