Kampen for skolen og Østerild – for fremtiden

SKOLEKAMP: Lotte Lukassen er mor til tre drenge og formand for forældrebestyrelsen ved Østerild Skole. Hun kæmper for at bevare skolens selvstændighed

Af Klaus Madsen – 9. september 2010

ØSTERILD: Det er “salamimetoden” Lotte Lukassen frygter får store konsekvenser for Østerild og skolen i byen. Når grundlaget for skolen skæres væk,  “salamiskive for salamiskive”, forsvinder skolen til sidst. Umiddelbart er Østerild Skole ikke truet af Thisted Kommunes jagt på millionbesparelser på skoleområdet. Truslen er rettet mod skolens selvstændighed og udsigten til at elever allerede fra 7. klasse skal flyttes til overbygningsskolen i Vesløs. Hvis skolen bliver et undervisningssted under Vesløs Skole, er det nemt at lukke den helt næste gang, der står besparelser på administrationens og  politikernes dagsorden.

Klik på billedet for at høre Lotte Lukassen fortælle.

I mange år har beboerne i Østerild kæmpet for at skabe og udvikle et samlingssted og omdrejningspunkt i den gamle stationsby. Siden den sidste røde skinnebus i 1969 forlod stationen med vandtårnet, har byen mistet forretninger og virksomheder. Alligevel er det lykkedes mange gode kræfter at bevare Østerild som en god by. Skolen, og dens nyeste nabo multihallen, er samlingssted og omdrejningspunkt. Gennem børnene på skolen og i fritiden i multihallen mødes familierne. Det styrker sammenholdet i Østerild. For Lotte er det fremtidens fundament i Østerild der er på spil.

Opfordringen til at bevare Østerild Skole er ikke til at tage fejl af.

Lotte Lukassen er mor til tre drenge på 13, 11 og 9 år. Den ældste er efter sommerferien begyndt i 8. klasse på Vesløs Skole. De to andre går i 6. og 3. klasse på Østerild Skole. Lotte er formand for “Forældrebestyrelsen ved landsbyordningen i Østerild”. I bestyrelsen sidder forældre til børn i skolen, skolefritidsordningen og børnehaven i Østerild. Overordnet er skolens leder også leder for børnehaven. I børnehaven er der også ansat en leder. Skole og børnehave  hører hjemme to steder i den overordnede kommunale forvaltning.

Østerild Skole.

Flytningen af 7. klasse til overbygningsskolen i Vesløs har Lotte lidt svært ved at se det åbenlyse økonomiske argument for. Den umiddelbare besparelse ved at flytte børnene fra Østerild til Vesløs er 270.000 kroner. Merudgiften til transport er beregnet til 180.000 kroner. Den lille besparelse, der bliver tilbage, er efter Lottes mening en høj pris. Hun er heller ikke enig i de pædagogiske overvejelser – hvis der har været nogen. Lotte fortæller, at politikerne har givet udtryk for, at det drejer sig om at spare.

Børnene på Østerild Skole har tegnet og malet om et godt og aktivt liv i Østerild.

En forringelse af skolens status vil også gøre det mindre attraktivt  at få nye til at bosætte sig i Østerild. Hvis et af benene under Østerilds sammenhold, med skole og multihal svækkes, bliver det svært. Lotte frygter at Østerilds mange stærke kræfter får problemer ved at holde gejsten, hvis institutioner som skolen forringes eller helt forsvinder.  På et af eftersommerens mange møder blev det klart, at halvdelen af den nuværende 6. klasses forældre overvejer at tage børnene med til en 7. klasse på skole i Thisted, når de alligevel skal på arbejde i byen. Så er splittelsen af sammenholdet i byen begyndt. Så bliver det lidt sværere at mødes i fritiden i Østerild.

Det er vigtig for Lotte, at det ikke er beklagelse og jammer der kommer fra Østerild. Det er en reel bekymring. Opbakningen til skolen har altid været stor i Østerild. Prognoserne siger, at børnetallet for skolen vil falde med 10 de næste fem år.

Østerild Skoles gård.

Lotte har giftet sig til Østerild, og hun troede egentlig hun bare skulle bo i Thy i måske tre år, inden hun skulle flytte til Århus og den store bys mange tilbud. Lotte bor stadig i Østerild og Thy. Hun har fundet værdierne. Hun er glad for at bo i et nært samfund og på en egn hvor der er både lys og luft.

Lotte Lukassen.