Drømmen om naturen blev viljen til Thy

DRENGEDRØMME: Hans Jørgen Knudtzon sad i et bøgetræ i København og læste sig til en livslang drøm om fugle og vidtstrakt natur i Jylland

Af Klaus Madsen – 8. december 2011

RANDRUP: Hævet over Krik Vig bor Hans Jørgen Knudtzon. Det er den foreløbige slutning på en livsrejse, der startede i farens embedsbolig ved Kommunehospitalet i København. Over en villa i Kokkedal, til en lejlighed i Hellerup, og nu er det sommerhuset han lod bygge i 1981, der er Hans Jørgen Knudtzons hjem. Arbejdsårene var 40 år som forsikringsjurist i forsikringsselskabet Baltica. Her oplevede han syv fusioner.

Klik på billedet for at høre Hans Jørgen Knudtzon fortælle

Udsigten mod vest, mod solen, der lader sig gemme bag kimingen, nyder han tit fra en solid bænk. Foran buske der skal give lidt læ for vestenvinden til den lille have og terrassen, er der plads og tid til at betragte og beundre naturens spil i lys og farver
Han føler der går en linje, fra drengeårenes mange drømme, til tilværelsen som tilflyttet thybo i Randrup.
Mange dage sad han som dreng i blodbøgen i Kommunehospitalets have og læste beretninger om natur og fugle. Det var fjernt og alligevel fascinerende. Han gav sig selv et løfte om, at han ville opleve fuglene og naturen i Vejlerne, på Tipperne ved Ringkøbing Fjord og helt oppe ved Skagen.

Hans Jørgen Knudtzon i sit Tusculum.

Et billede af en skestork gjorde stærkt indtryk på drengen i bøgetræet. Billedet var fotograferet i Vejlerne af datidens store naturfotograf Arthur Christiansen. Billedet var et udtryk for naturens rigdom og mangfoldighed, som Hans Jørgen fandt i bøgerne. Det måtte han opleve. Det ville han opleve.

Hans Jørgen Knudtzon.

Ferierne blev ofte brugt på ture til Jylland. Som ungt menneske tog Hans Jørgen i 1957 på cykeltur til blandt andet Vejlerne. I bagagen havde han et smalfilmkamera, og drømmen var nok at gøre Arthur Christiansen kunsten efter.  Det lykkedes vist ikke helt. Alligevel var det en oplevelse. Han tog på kig i Vejlernes overdådige fugleliv og fik lov at se fugle, som han kun kendte fra opslagsbøgerne. Ferieturene til Jylland fortsatte med familien. Børnene skulle have en fornemmelse af den danske geografi, og det får man bedst og helt håndgribelig ved at tage rundt i landet.

Et lyst sind og et liv uden unødige bekymringer.

Det var juristarbejdet i forsikringsselskabet Baltica der for mere end 30 år siden førte Hans Jørgen og familien til Thy. De havde lejet et sommerhus i Randrup af en thybo, der var ansat i Baltica. Familien var betaget. Det var det bedste sted de havde været. Ved siden af det lejede sommerhus var en grund til salg. Den købte Hans Jørgen. I 1981 blev der bygget et sommerhus, som siden har været familiens foretrukne feriested.

Hans Jørgen Knudtzons oldemor bragte alabastskålen med duerne hjem fra en rejse til Rom.

For en halv snes år siden blev Hans Jørgen pensioneret. Han tilbragte alle årets lyse måneder i sommerhuset i Thy. Han lod bygge et aneks – han kalder det sit eget Tusculum – opkaldt efter den romerske digter Ciceros sommervilla. I Italien flygtede Cicero fra sumpen og stanken i Rom. I Randrup sidder Hans Jørgen på god afstand af storbyens hektiske pres. Her sidder han ved et solidt skrivebord og får styr på slægtens historie. To bøger er skrevet og en tredie og sidste er på vej.
Han er over alt i husene omgivet af bøger, og ting der er med til sætte en god solid ramme om hane egen og familiens historie. Arvegodset er på plads, og med juristens systematik er godset beskrevet nøje – et tilbud til glæde for efterkommerne og deres tid.
Der er plads, både i Knudepunktet, som han kalder sommerhuset, og i Hans Jørgens dagligdag til at byde venner og familie velkommen til Thy.

En miniature af Bertel Thorvaldsens kristusfigur står i Knudepunktets stue. Hans Jørgen Knudtzons norske aner lod i 1800-tallet en gipsafstøbning af figuren transportere fra Rom til Trondheim. Her stod figuren i domkirken i nogle år. Figuren blev flyttet til en bygning ved domkirken. Figuren blev ødelagt ved en brand.

Hans Jørgen føler sig godt modtaget af thyboerne. Han oplever stor rummelighed og åbenhed  i Thy. Den lille kirke i Lodbjerg har betaget ham. Betagelsen har været så stærk, at han har løst sognebånd til det lille klitsogn. Han tager ofte til kirken. Maja Lise Engelhardts nye udsmykning af alter og prædikestol er han meget begejstret for.
Han har oplevet, at der i Thy er et rigt kulturliv.

Hans Jørgen Knudtzon i Knudepunktet omgivet af solide arvestykker.

Flytningen til Thy har været planlagt nøje og længe, og uden problemer. Hans Jørgen kalder sig selv for en glad sjæl. Han udstråler et optimistisk livssyn. Bekymringer skal helst ikke tynge dagligdagen. Det er sjovere at betragte og løse udfordringer.
Livets faser deler han lidt enkelt op i faser. I arbejdsårene kørte han i femte gear. De første 10 år, efter pensioneringen som 65-årig, kørte han i fjerde og nu har han sat omdrejninger og fart ned så det passer til tredie gear.

Nu er der tid til tanke og eftertanke.

Hans Jørgen Knudtzon er født i København i 1936. Adressen er 75 år senere flyttet næsten så langt mod vest, som han kan komme, Randrup i Thy.