Klitmøller 1920-1932

MONUMENT: Krovej 7 i Klitmøller blev for mange år siden købt af Ebbe Skaalum. Med i købet var kasser med fotografier, optaget på glasplader af Jens Chr. Jensen. Et fotografisk monument.

Af Klaus Madsen – 10. december 2023

KLITMØLLER: Det viste sig at være en uvurderlig og enestående fotografisk beretning om Klitmøller, som Jens Chr. Jensen efterlod, da han, kun 40 år gammel, døde i 1934. Ebbe Skaalum, der er blevet dement og derfor er på plejehjem, overlod materialet til Ove Holler, som har scannet glaspladerne. Museum Thy har udgivet bogen “Klitmøller 1920-1932” med et udvalg af Jens Chr. Jensens fotografier. Ove Holler og Jan Salmonsen har udvalgt og beskrevet fotografierne. Bogens fotografier er en hundred år gammel og enestående dokumentation af Klitmøller. Fotografierne understreger værdier, som “mølboerne” har bygget på.

Mange årtiers opbevaring, med svingende temperatur og luftfugtighed, har sat præg på glaspladernes fotografiske skrøbelige emulsion. Det har, for at bevare Jens Chr. Jensens fotografiers ægthed, været et bevidst valg at undlade restaurering og retouchering. Den grafiske tilrettelæggelse af bogen er lavet af Karin Fredsø, Tilde Grafisk.

“Klitmøller 1920-1932, Fotografier af Jens Chr. Jensen” blev udgivet 8. december 2023 ved en sammenkomst i Klitmøller Lystfiskerforenings lokale.

Bogen kan købes på Museum Thy, Thisted, Bog og Ide, Thisted og købmanden i Klitmøller. Bogen koster 150,00 kr.

Jens Chr. Jensen tog dette selvportræt, mens han sammen søsteren Severine satte agn på kroge.
Ebbe Skaalum overtog kasserne med Jens Chr. Jensens fotografiske materiale. Museumsleder Jytte Nielsen overrakte det første eksemplar af bogen “Klitmøller 1920 – 1932″ til Ebbe Skaalums datter Lone Morell.
Bogen gav hurtigt anledning god snak og erindringer. Fra venstre Bjarne Bak Pedersen, Klaus Iversen, Ove Holler, Martin Andersen, Ole Ryltoft.
Fordybelse. Fra venstre Preben Holler,  Per Grønkjær og Jensy Torp, til højre.
Jensy Torp med bogen “Klitmøller 1920-1932”.
Til højre Jan Salmonsen, og Ove Holler, som i Klitmøller Lystfiskerforenings lokale,  fortalte om arbejdet med Jens Chr. Jensens fotografier.
Jens Chr. Jensen fotograferede Chr. Nielsen Dragsbæk med rygkurven fyldt med torsk.
Fra en klitsø hentede Klitmøllerfiskerne is, som blev opbevaret til senere brug i et “ishus”, isoleret med blandt andet lyng.
Den tyske damptrawler “Haj” strandede 16. februar 1929.
Lyset og havet inspirerede Jens Chr. Jensen. Brændingen og skyerne. Fotografiet skaber forestillingen om lyden fra brændingens knæk mod med strandens ral og vinden.