Havnens Klaus

NAVIGATØR: Siden 1. november 1986 har Klaus Borg Hansens liv, med overblik og udsigt over havnen, været en del af Hanstholm

Af Klaus Madsen 25. juni 2019

HANSTHOLM: I god tid har Klaus Borg Hansen meldt ud, at han i 2021 ikke længere skal være navigatøren, det sømandsfaglige anker i ledelsen af Hanstholm Havn. Han kan nu se tilbage på et spændende arbejdsliv på og for Hanstholm Havn.


Klaus, der er født i 1959, er drengen fra Horne ved Varde, der tog realeksamen på Tistrup realskole og derefter kom i mekanikerlære. Det var ikke rigtig noget for Klaus at skrue i biler.
Han tog på søfartsskole i Frederikshavn og fik første hyre på en af det navnkundige anpartsrederi Lindingers skibe. Han oplevede på sin første hyre, at skibet blev en del af en kollision. Det afskrækkede ikke.
I 1983 blev Klaus skibsfører, og værnepligten aftjente han naturligt i Søværnet. Med papirer som skibsfører blev han udnævnt til løjtnant, og var skibsfører på orlogskutteren Barsø.

I 1986 blev Klaus ansat som havneassistent. Hanstholm Havn var en statsdrevet havn og chefen på havnen var havnemester og hed Christian Christiansen.
Klaus slutter som maritim chef på havnen – han synes stadig det hedder havnemester, og sådan opfattes han også af mange af havnens aktører.
Efter havnen ændrede status fra statsdrevet, har Klaus arbejdet sammen med mange direktører.

Det har været spændende år for Klaus. Han har bogstavelig talt oplevet færger, der kom og gik. Han har samarbejdet med færgekaptajner fra Smyril-Line, Fred. Olsen Line og sidst Fjordline.
Han har været med til planlægning og opførelse af to af havnens auktionshaller, og han husker indvielsen af havnens bassin tre som en vigtig dag. Uddybning af havnebassinet til 9 meter var vigtig for at gøre havnen interessant for de efterhånden store fiskefartøjer. Uden den dybde var udviklingen af havnen stagneret.
Hanstholm Havn har sin egen lods. Da der for nogle år siden kom til at mange en lods, blev Klaus en af havnens lodser. Det har givet ekstra travlhed. I 2018 løste lodseriet 106 opgaver. Havneudvidelsen har selvfølgelig krævet en del af lodserne

I 1986 lagde kutterne i lag lange kajerne. Når det stormede, og fortøjninger sprang som sytråde, oplevede Klaus, hvordan fiskerne mødte op og hjalp havnens mandskab og hinanden med at sikre fartøjerne.

Sammen med fiskeriforeningens daværende formand Thorkil Førby og folketingsmand Svend Heiselberg blev kaj 23 etableret. Det skete mens havnemester Christian Christiansen holdt ferie – han var modstander af projektet. Kaj 23 viste sig at blive det Klaus kalder en “guldkaj” for havnen.
Han har været med til at sætte skub i Havneforum, som har arbejdet for en stærk markedsføring af Hanstholm Havn.
Han har arbejdet, og arbejder stadig for at Hanstholm Havn skal være attraktiv for fiskeri og søfart.
Han var med til den første fiskerimesse i Trondheim i Norge. Nu holdes fiskerimessen i Aalborg.

Det var med en følelse af at være “rekrut Benjamin”, Klaus i 1986 kom til Hanstholm. Det var også lidt ensomt i starten. Han og familien blev hurtigt en del af fællesskabet i Hanstholm. Klaus engagerede sig i idrætsforeningen. Spillede fodbold og badminton. Han trillede bowlingkugler så længe centret havde en bowlingbane, og han spiller billard.
Børnene var med til bringe forældrene ind byens i byens liv.

– Havnen er mit liv. Så klart udtrykker Klaus sin begejstring og beslutning om, at han også efter han er stoppet på havnekontoret, bliver boende på holmen.
Klaus er på havnen hver dag – også på fridage.
– Det maritime miljø er drivkraften for Hanstholm Havn.