Jørn og bedstefars og onkel Viggos mølle

KLOSTERMØLLEN: Jørn Wodstrup Madsen er med til at passe godt på Vestervig Klostermølle, som hans bedstefar købte i 1919

Af Klaus Madsen – 20. juni 2013

VESTERVIG: I sommerhalvåret er det hver onsdag eftermiddag muligt at se møllevingerne på Klostermøllen dreje rundt. På bakken ved Vestervig Kirke, mod vest, står den gamle mølle og forvandler den friske vind, til kræfter der let får de tonstunge møllesten, kværnsten,  til at dreje.

Klik på pilen for at høre Jørn fortælle

Jørn Wodstrup Madsen husker med glæde hvordan han som dreng i halvtredserne blev passet af onkel Viggo og tanke Karen, Viggo og Karen Madsen, der fra 1930 til 1960 drev Klostermøllen. Jørn blev betaget af mekanikken i den ottekantede mølle. Det var en eventyrverden for en nysgerrig dreng. Spiren til et arbejdsliv med mekanik blev lagt, da han gik i møllen samme med onkel Viggo.

Billedet og lyden, når egnens bønder kom kørende på grusvejen fra Vestervig Kirke, mod vest til møllen med deres korn, husker Jørn som noget trygt og hyggeligt. Der var også slidsomt for onkel Viggo, når han tog kornsække på op til 100 kilo på ryggen for at bære dem ind i møllens kælder.

I 1921 købte Jørns bedstefar og bedstemor, Karl Emil og Marie Madsen, møllen. De drev møllen i 8 år til bedstefaren døde i 1929. I 1930 købte Jørns onkel og tante, Viggo og Karen møllen, som de drev til 1960. De boede i huset nord for møllen, og drev samtidig landbrug på de tilhørende 3 tønder land. Huset ved møllen er forholdsvis nyt efter det oprindelige stuehus brændte

Vind er sjældent en mangelvare i Thy, og særligt på bakken, der skråner mod vest ved Vestervig Kirke. Jørn har set møllen i funktion, da den kunne brødføde en familie. Han er derfor både stolt over, og glad for at være med til at vise, hvordan vinden og møller som Klostermøllen i mere end et par århundrede har præget både landskab og landbrug. Det er tankevækkende, at møllen så sent som i 1960 stadig var i funktion. Til at holde møllens kværne i gang de får dage om året, hvor vinden ikke var stærk nok, stod der i Jørns barndom en encylindret råoliemotor.

Interessen for mekanik kom til at præge Jørns arbejdsliv. Han blev udlært som mekaniker hos Ford i Hurup. Derefter tog han til Ålborg for at læse til makinmester. Eventyrlysten sendte maksinmesteren ud på verdenshavene. Da Agger-Thyborønfærgen Kanalen startede i 1975 blev Jørn ansat som motormand. I 31 år vinkede han biler af og på færgen, og holdt maskinerne og maskinrummet i forbilledlig stand.

Jørns bedstefar, Karl Emil Madsen, satte en hilsen til eftertiden i møllens solide tømmer.

Vedligeholdelsen af Klostermøllen finanseres af det årlige julemarked og entreindtægt. Møllens beklædning, som består af træspåner, skal med jævnlige mellemrum tjæres. De store trætandhjul og mølleakslens lejer skal holdes smurt, og det udfordrer maskinmesterens trang til at være omhyggelig og lidt “pillen”, som man siger i Thy. Møllen har, siden driften blev stoppet i 1960, været ejet af først Vestervig Håndværker- og Borgerforening, der købte møllen for 2000 kroner. Foreningen Danske Møllers Venner fik møllen og startede er restaurering, som blev stoppet og efterlod møllen i stærkt forfald. Sydthy Kommune gav på et tidspunkt 112.000 kroner. Først i 1989, efter Håndværker- og Borgerforeningen igen blev møllejere, blev møllen restaureret. Der blev givet et statstilskud på 254.000 kroner, planstyrelsen bevilgede 120.000 kroner, kreditforeningen Danmark gav 25.000. Flere fonde ydede tilskud, og godkendelse af arbejdet som et beskæftigelsesprojekt gav 100.000 kroner.

I februar 1990 blæste en storm den nyrestaurerede møllehat til jorden. Skaden, der blev opgjort til 500.000, blev dækket af en stormskadeforsikring, der dog havde en selvrisiko på 10 procent.

Jørn ved trakten til valsemaskinen, hvor…

… bedstemor, Marie Madsen, skrev sit navn i 1929.

Klostermøller beskrives i bogen Danske Møller, 1934: Vestervig Klostermølle er en hollandsk vindmølle, der er opført i 1860 af godsejer Chr. Breinholt, og hørte således oprindelig til herregården Vestervig Kloster. Efter flere ejerskifter i 1909, 1917 og1921 blev møllen i 1930 købt af “Møller Emil Madsens søn, Viggo Madsen”. I papirerne nævnes følgende: “På Møllen findes 2 Kværne, Valseværk, Pilleværk til Grynmølleri samt som hjælpekraft en 14 HK “Aktiv” Raaoliemotor. Vindfanget er 24 Alen. Foruden Mølleri drives Korn- og Foderstofhandel samt Landbrug 3 Tdr. Land.