Jens Kanstrup er smed i vand, varme og sanitet

LANDSMED: 1976 blev et travlt år for Jens Kanstrup. Han blev gift med Gudrun, købte og overtog 1. august smedien i Vester Vandet og bestod eksamen som VVS-installatør.

Af Klaus Madsen – 22. april 2010

VESTER VANDET: Jens Kanstrup er født og opvokset på et  landbrug, Åbo, lidt øst for Klitmøller. Det var meningen han skulle være landmand og efter skolen arbejdede han også nogle år ved landbruget. Som 18-årig fandt han ud, at han ville noget andet. Jens kom i lære som vogn- og beslagsmed hos Hundahl i Nors.


Klik på billedet for at se og høre Jens Kanstrup.

Efter læretid og svendeprøve i 1969 var Jens soldat. Han havde 14 måneder på kasernen i Viborg. Efter soldatertiden vendte han tilbage til Thy. I tre år var han montør og senere chauffør på Shell-depotet i Thisted. I et par år arbejdede han igen ved smed Hundahl i Nors. Da han i 1976 blev gift med Gudrun skulle de nygifte finde et sted at bo. På Lien 14 havde smed Jens Bach siden 1929 haft smedie. Han var blevet 70 og smedien var til salg. Det var ikke tanken, at Jens skulle være smedemester – alligevel købte de hus og smedie, og har boet på Lien 14 siden.

Jens Kanstrup på plads i køkkenet med en kop kaffe og en cigaret.

Smedien i Vester Vandet kan føres tilbage til 1860. Jens fortæller, at smedien har ligget ved breden i østenden af Vandet Sø. Senere var der smedie længere mod vest på Lien. I 1929 overtog Jens Bach smedien og byggede hvor Jens Kanstrup nu har smedeværksted på Lien 14. Da Jens i 1976 blev smed i Vester Vandet arbejde han med både landbrugsmaskiner, almindeligt smedearbejde og VVS-installationer. Der gik ikke mange år før udviklingen stoppede arbejdet med landbrugsmaskiner for landsmeden. Jens oplevede, at teknikken løb lidt fra ham og det blev svært at følge med. Det blev også færre, men større landbrug. Derfor stoppede han med at reparere landbrugsmaskiner. Hurtigt blev det VVS-arbejdet der tog over. Jens kommer stadig på landbrugene for at lave rørarbejde.

Messingstuds omvikles med pakkegarn.

De sidste par år har Jens klaret arbejdet alene. Tidligere havde han to, og i travle perioder tre svende og en arbejdsmand ansat. Tidens krise har hjulpet lidt på arbejdspresset. Da naturgassen kom til Thy var Jens med til at lave mange installationer. Senere lavede han service og vedligeholdelsesarbejde på anlæggene. Arbejdet med naturgasanlæggene er han næsten stoppet med nu, hvor han er alene.

Jens Kanstrup skifter en defekt ventil i en fjernvarmeinstallation.

Gennem årene fik Jens en stor kundekreds. Han lavede installationer i Vandet, Klitmøller og havde mange kunder i Sjørring. I Klitmøller har mange sommerhusejere været glade for den service Jens har givet. De kunne ringe til for at få vandet tappet af anlægget inden vinteren og frosten satte ind, og han lukkede også vandet på igen når foråret kom, og varmegraderne vendte tilbage. I år til påske havde Jens besøg af en sommerhusejer, der i mere end 30 år har nydt godt af hjælpsomheden. Jens lavede vvs-installationen da sommerhuset blev bygget i slutningen af 70erne. Han har sørget for at vinterlukke og forårsåbne for vandet hvert år. Der blev takket for hjælpen med en stor buket og nogle flasker vin.

Værktøjskassen.

Når Jens til marts 2011 fylder 65 vil han stoppe med at arbejde. Det bliver lidt svært for ham at undvære kontakten og al den gode snak med kunderne. Han er allerede begyndt at “gå til motion” som han udtrykker det. Hver fredag spiller han billard – når arbejdet tillader. Jens og Gudrun har tre sønner, Peter, Kristian og Simon.

Jens Kanstrup.