Niels er smed i Skyum – lidt skæv med gode ideer

HÅNDVÆRKER: Landmandssøn og udlært smed. Trangen til at blive sin egen herre gjorde i 1990 Niels Ivan Nielsen til smeden i Skyum.

Af Klaus Madsen – 18. september 2014

SKYUM: Niels Ivan Nielsen var ikke mere end 22 år, da han i 1990 startede sin egen smedeforretning i Skyum. Han overtog ejendommen, hvor der i et par generationer var smedje. Værkstedet var ikke særlig stort. Der var næsten kun plads til en rygende esse. Den gamle smed lavede reparationerne ude på vejen –  i al slags vejr. Det fortælles, at der var dage, hvor buschaufføren satte bussen i bakgear tilbage til brugsen, og kørte en omvej ud på Skyumvej.

Klik på pilen for at høre Ivan fortælle.

Vejen var spærret af smeden. Sådan er det ikke mere. Af flere gange har Niels bygget om og til. Det har været nødvendigt for at klare de efterhånden meget forskellige opgaver. I 1992 gjorde en tragisk eksplosionsulykke, hvor nabokonen omkom, det muligt for Niels at købe nabogrunden til en udvidelse. Han har bygget og ombygget værkstedet flere gange,  i 1993, 1998 og 2010.
Tiden og udviklingen har været en udfordring. De seneste 10-15 år har mange kunder ændret deres brug af smeden. De seneste år er det blevet almindeligt, at kunderne selv køber ind, og ofte selv installerer. Nethandel har også fået fat på VVS-kunderne.
Der er stadig arbejde for en dygtig smed med VVS-autorisation. Oliefyrene skal stadig ses efter, og når vandrørene sprænger eller bliver utætte, så er det smeden der ringes efter.

ivan11

Den gamle ambolt fra 30´erne står stadig på smedens værksted.

Da Niels startede kom 60 % af omsætningen fra reparation af landbrugsmaskiner. Nu er det vel bare 10 %. Landbrugene er blevet større og færre, og også handel og reparation af maskinerne er samlet i færre og stadig større virksomheder.

ivan12

Niels Ivan Nielsen, smed.

Det står absolut ikke i konsulenternes lærebøger, at det er muligt at drive en virksomhed, som den Niels driver. Han har blot vist, at det kan lade sig gøre. Når traditionelle opgaver forsvinder, har han fundet nye. Gennem årene er han blevet kendt for at være en aktiv del af mange specielle løsninger. Han har lavet særlig maskiner til dambrug. Der er udviklet skrueankere til fiskerne, der har forsøgt sig med muslingeropdræt på liner. Dambrugsmaskinerne gav ordrer på renseanlæg til NOVO-Nordisk.
Moderne begreber, som “netværk”, har altid været en helt naturlig del af Niels´s “forretningsmodel”.

ivan25

Det er kun Niels der kan finde rundt i de gamle mål på skufferne i den gamle reol.

Når Niels får særlige opgaver, er det Niels kunderne handler med. Han betegner sig selv som lidt “skæv”, og derfor er han altid god for en diskussion om en løsning. Derfor har han også fået særlige opgaver med smedejernstrapper, balkoner i jern, smedejernsgelænder, og opgaver, hvor der ved ombygning har været brug for at “stoppe” nogle tons jern ind i en bygning, som han udtrykker. Blandt andet har han “stoppet” jern ind den gamle politistation i Thisted, hvor Thy Teater holder til. De specielle opgaver gør, at smeden fra Skyum kommer lidt længere væk end sognet omkring Skyum Kirke. Der har været opgaver i Holstebro, Skive og Fjerritslev.

ivan18

Stålspær er en af skyumsmedens mange arbejdsopgaver.

Da Niels overtog smedjen var der kun en esse og en samling håndværktøj. Udviklingen, og opgaverne, har krævet mere avancerede maskiner, der har fået arbejdet med det gode håndværk til at gå lettere. Gennem årene har svingende arbejdsmængder gjort, at der har været mellem 1 og 6 ansatte. Arbejdsmængden giver nu arbejde til Ivan selv og en lærling.

ivan17

Et Odinrelief (billedet er hugget i en sten, som står i Hørdum Kirkes våbenhus), mage til det, som en sommergæst bragte med hjem til USA.

Niels er født i Harring. Han har gået på Stagstrup og Snedsted skoler. Familien flyttede til Skyum midt i 80´erne. Efter en tid ved landbruget kom han i lære som smed på Sjørring Maskinfabrik. Da soldatertiden ved Jyske Trænregiment i Vorup sluttede, kom han tilbage til Sjørring Maskinfabrik i et par år. Som landmandssøn var trangen til et frit liv og selvstændighed stor. Han syntes han havde svejset ventilatorvinger nok, og lysten til at komme ud af fabrikslokalerne vandt. Derfor blev han Skyums smed.

ivan09

Skyumsmeden var kendt for at smede ålejern. Det er nu forbudt at fange ål med ålejern. Niels lavede det sidste i 1995.

Fritiden bruger Niels på jagt, og jagthunden hedder Olsen. Det har alle jagthundene heddet, så er det kun hunden der er ny, når den gamle ikke kan mere.  Niels var kun 14 år gammel, da han alene sejlede ud på fjorden i den gamle smeds båd for at sætte garn, og interessen for fiskeri har han stadig. Han kan undre sig over, at der ikke kom formanende pegefingre, når han tog ud på fjorden – uden al det sikkerhedsudstyr, som nu bruges. Nu er båden bedre, og den gamle smeds lidt ustabile påhængsmotor er erstattet af en ny.
I mange år har hjemmeværnet været en del af Ivans liv. Han er stadig medlem, men han synes nu, at han er blevet lidt for gammel til slæbe rundt på et maskingevær i skydeterrænnet ved Klitmøller.