Henrik bor langt ude og midt i det hele


SKOVLØBER:
Henrik Bak er skovløber og opsynsmand for Hanstholmreservatet. Han bor på bakken for enden af vejen midt i naturen

Af Klaus Madsen – 10. december 2015

HINDING: Udsigten mod syd over Nors Sø er fantastisk. Når Henrik Bak går ud af haven omkring Ørgård, gennem træerne mod, vest står han i Hanstholmreservatet. Daglig svæver havørnen over huset og kronhjortene græsser uanfægtet uden for vinduet. Her er udsyn og bogstavelig talt højt til himlen. Det er Henriks daglige udgangspunkt. Hanstholmreservatet, plantagen i Tved, Hanstholm byplantage og klitter og skovarealer mod nord fra Klitmøller er arbejdsområdet.

Ingen dage er ens for skovløberen på Ørgård. Opgaverne er meget forskellige. Arbejdet er selvstændigt. Der skal plantes nye træer hvor de gamle fældes. Der skal sættes hegn. Det er skovløberen, der skal holde god kontakt til naboer til naturarealerne. Når der skal sælges sankekort til ivrige brændehuggere er det skovløberens opgave. Han hjælper, når der er jagt i skoven. Henrik har kontakt til skovhjælperne, der fra institutionen Elmely i Thisted er med til at pleje skoven. Et halvt hundrede gange om året er han skovmanden, der levende fortæller om dyrene og skoven for grupper på udflugt i Nationalpark Thy.

henrikbak16

Henrik har opsyn med Hansholm Vildtreservats mere end 6000 hektar.

Henrik er naturmenneske. Han synes han har det bedste arbejde, og han kan ikke lade være med at glæde sig over vejrets skiften, dyrenes færden, fuglene, arbejdet med at skove og plante. Når han på en af de meget korte decemberdage går rundt med spaden og en sæk med spæde fyrplanter, så synes han, at han er med til at give noget tilbage til skoven og naturen. Det gør ikke noget at vinden bider lidt i kinden og jorden er meget våd. Når han retter ryggen og kigger op mod skyerne, der mod en dybblå himmel står skarpt i eftermiddagens lave sol bliver han glad. Det er et sceneri han bliver betalt for at være en del af. Det er Henriks privilegium.

henrikbak18 henrikbak22 henrikbak30

Et stykke er fældet, og Henrik er glad for at plante igen og give nye træer tilbage til skoven.

Skovløberboligen Ørgård, som er Henriks tjenestebolig, ligger på en bakketop ved nordsiden af Nors Sø. Ørgård ligger i den del af reservatet, der for at give dyr og fugle fred i forårs- og sommertiden, er lukket for almindelige mennesker.
– Så er man jo fri for at få gæster i de måneder, siger Henrik med et af de mange skæve og lune smil.
Henriks bolig er nyopført på soklen af det gamle hus. Han flyttede ind i påsken 2015.
Der har i århundreder været beboelse på Ørgård. Formentlig har gården været et udskænkningsted på vejen fra det nordlige Thy til Klitmøller. Skudefarten mellem Thy-kysten og Norge, der eksisterede til Limfjordehavnene blomstrede op i 1800-tallet, trak mange handelsfolk til Klitmøller.

henrikbak06

Naturen har altid haft Henriks interesse. Han voksede op i Thisted. Weekender og ferier tilbragte han ofte hos bedsteforældrene i Hov og Vandet. Han husker, hvordan han legede og fiskede i Hov. Bedstefaren i Vandet tog ham med på jagt og fiskeri. Det var god næring til en knægt med lyst til friheden ved at færdes i og udforske naturen.

henrikbak14

Da han forlod 10. klasse på Østre Skole i Thisted ville han være skytte. For at blive skytte skulle han tage en “grøn” uddannelse. Han blev dog klar over, at han hellere ville have en uddannelse i skoven, og det lykkedes at får en læreplads i Thy. Uddannelsen hed “Træ og Landskabspleje EUD”
Siden 1999 har han været ansat i Thy. Først hed det Thy Statsskovdistrikt, nu hedder det efter flere navneændringer Naturstyrelsen Thy.

henrikbak01

Udsigten fra Ørgård mod syd over Nors Sø.

Naturoplevelserne er både hverdag og fritid.
Henrik er ivrig jæger, og han elsker at gå på jagt alene, eller med en eller et par gode venner. Naturoplevelserne er både hverdag og fritid. Henriks jagt foregår udelukkende i fritiden. Tidligere var en del af lønnen for skovløberen retten til en gang om året at skyde en buk og deltage i en jagt.

henrikbak32

Henrik, der i år er fyldt 40, er gift med Tina, der er pædagog. Lasse på 12 går i skole i Nors, og Marie på 14 går på Sjørring Skole.
Ørgård ligger for enden af vejen. Det er langt ude og alligevel tager det kun få minutter at komme til købmanden i Nors eller til Thisted.