Gemte og glemte krablerier om byggeriet af Hanstholms havn

GULD FRA LOFTET: Vognmand Egon Harbos hus i Hanstholm er solgt og revet ned. Husets loft gemte på en lokalhistorisk guldgrube i kasser med  film, negativer og avisudklip fra byggeriet af Hanstholm Havn

Af Klaus Madsen – 1. februar 2022

HANSTHOLM: På loftet over huset i Hanstholm, på Helshagevej, hvor vognmand Egon Harbo boede, stod blandt meget andet kasser med negativer, spoler med film, avisudklip og papirer fra årene i 60erne, hvor havnen i Hanstholm blev bygget.

Klik på pilen for at høre Poul Henrik Kusk Kristensen og Jens Johan Harbo fortælle om fundet på loftet af huset på Helshagevej

Egon Harbo døde i 2007. Han kone Erna døde i 2002. I 2021 blev huset af arvingerne solgt til naboen, Poul Henrik Kusk Kristensen, som ønskede at rive huset ned for at udvide haven. Jens Johan Harbo, søn af Egon og Erna Harbo, skulle tomme og rydde huset. Det var under rydningen, han fandt materialet fra havnebyggeriet på loftet. Jens Johan vidste godt forældrene havde gemt “noget” fra havnebyggeriet. Han vidste ikke, det viste sig at være et lokalhistorisk guldfund.

Poul Henrik Kusk Kristensen, t.v.,  og Jens Johan Harbo med mere end 50 år gamle knitrende tørre aviser, sprøde film og negativer fra Hanstholm Havns forunderlige fødsel.

Kasser og andre gamle støvede effekter blev båret ned fra loftet. I garagen hjalp Poul Henrik til med at sortere. Det var tæt på, at havneeffekterne blev smidt væk. Heldigvis havde både Poul Henrik og Jens Johan forståelse for værdien af kassernes indhold.

Jens Johan kan fortælle, at da havnebyggeriet var afsluttet, og Hanstholm Konsortiets kontorbygning (nu Hanstholm Kunstbygning) skulle ryddes, bragte Egon Harbo kasserne hjem. Han har ganske givet, som vognmand, haft opgaven med at køre kontorbygningens inventar væk. Det var konsortiets bogholder, Svend Hansen, der overdrog det historiske materiale til Egon Harbo, som har haft et stort ønske om at bevare historien og havnens tilblivelse. Og også historien om et havnebyggeri, der gav meget arbejde til vognmanden.

Forud for havnens indvielse, 8. september 1967, havde flere aviser tillæg om havnen og havnebyggeriets historie. Der er sektioner fra lokale aviser, Thisted Amts Tidende og Amtsbladet i Thisted, med beskrivelser og interviews med havnebyggeriets ingeniører, kommunens politikere, indbyggere og tilflyttere i et hastigt spirende samfund. Det 53 år gamle knitrende tørre avispapir, med tekst og billeder, fortæller en historie. For nogle er det næsten glemt og en selvfølge. For andre er det stadig et fundament for en af Danmarks mest enestående udviklingshistorier.

Filmrullerne, sirligt rullet sammen i plastdåser, og enkelte klippede filmstrimler, er et vidnesbyrd om en vigtig del af Hanstholms historie. Det er også et minde om en helt anden fotografisk arbejdsgang. Optagelserne blev foretaget på en negativfilm, som derefter blev kopieret på fotopapir. Det var en proces med væsker til fremkaldelse og fiksering. En hvid pose fra Fotomagasinet på Storetorv i Thisted, fortæller, at Hr. Møller fra Hanstholmkonsortiet en onsdag kl 16. kunne hente billederne. Den nummerer er hvid til sort-hvide film og billeder. Poserne til de meget dyre farvefilm og billeder var gule. Opgaven med filmene fra Hanstholm bliver nu at får det digitaliseret, så det kan vises og bruges.

Poul Henrik og Jens Johan håber det lykkes at få det enestående materiale digitaliseret og klar til et arrangement, hvor de, som har levet i og arbejdet med havnebyggeriet og årene som et nybyggersamfund, kan inviteres til et gensyn og også gode snakke om “Der var en gang”.