Forfædrenes minder

KULTURARV: Charlotte Boje Andersen fra Museet for Thy og Vester Hanherred besøger et par tusinde fortidsminder

Af Klaus Madsen – 5. januar 2012

THY: Som små pukler i landskabet skyder gravhøjene op på markerne i Thy. Gravhøjene er fredede minder om fortidens skik og brug. De minder os også om, at landet og landskabet har været brugt af mennesker i tusinder af år.


Klik på billedet for at høre Charlotte Boje Andersen fortælle

Siden 2008 har Charlotte Boje Andersen fra Museet for Thy og Vester Hanherred haft opgaven med at føre tilsyn med gravhøje og andre fortidsminder i Thisted, Morsø og Skive kommuner. Arbejdet laves på baggrund af en kontrakt med kulturarvstyrelsen, og det afsluttes i 2012.

Charlotte Boje Andersen kontrollerer at et to meter bredt bælte omkring gravhøjene må ikke dyrkes.

I de tre kommuner er der 2200 fredede fortidsminder. Thy er et af de tættest besatte områder. Her er alene 1200 gravhøje. 95 procent af gravhøjene er fra broncealderen. Der findes også fortidsminder fra stenalderen, vikingetid og der er enkelte voldsteder. Gamle milesten og enkelte mindesten, blandt andet en sten i Tvorup Klitplantage, er også fredede fortidsminder. Arbejdet består i at registrere fortidsmindernes nuværende tilstand. Nye redskaber, basseret på satelitoptagelser, gør det muligt at finde gravhøje også i skovområder.

En gravhøj er åbnet. Det er et brud på fredningen. Når det er sket,  giver det et godt indtryk af,  hvordan en stenkiste ser ud.

Bag den åbnede gravhøj ligger en intakt gravhøj.

Et vigtigt formål med den nye registrering er at beskrive fortidsmindernes nuværende tilstand. Det er også vigtigt at sikre, at fredningsbestemmelserne overholdes. Markerne må ikke dyrkes i et bælte på to meter ved gravhøjenes fod. I en afstand af 100 meter må landskabet ikke ændres, og der må ikke laves hegn og placeres ting der forstyrrer omgivelserne. Overtrædes forbuddet mod dyrkning i to-meterbæltet kan det medføre modregning i landmandens hektarstøtte.

Store tunge sten er brugt i gravhøjene.

Lodsejerne er stolte over at have et fredet fortidsminde på deres ejendom, og de sætter en ære i at passe godt på fortidsmindet. Charlotte Boje Andersen fortæller, at hun bliver godt modtaget.  For museet er det også en god lejlighed til at komme ud i området.

I Thy er det fortidsminderne i den sydlige del, der i løbet af 2012 skal kigges efter.