Ka´ du snak´ tysk, og ka´ du snak´ engelsk

SAMLECENTRAL: Sprogkundskaberne var vigtige, da Freddy Nielsen i 1979 blev ansat på kontoret på Hanstholm Ny Samlecentral.

Af Klaus Madsen – 25. november 2019

HANSTHOLM: Freddy Nielsen har kontor på førstesalen i enden af bygningen, som også er auktionshal på Hanstholm Havn. Udsigten fra kontoret giver udsigt over havnen og havet, som bedst kan betegnes som “første parket”. I cirkus bliver det betegnet som en plads i “logen”. Freddy er direktør og ejer af Hanstholm Samlecentral A/S

Klik på pilen for at høre Freddy Nielsen fortælle

Det begyndte i Agger. Freddy blev født i 1954. Han gik de første syv år i Agger Skole under den navnkundige førstelærer Carlslund Madsen. På Vestervig skole gik han i tre år og fik realeksamen.
I Agger blev han uddannet kommis i brugsforeningen. I efteråret 1974 var Freddy på session og blev soldat i Holstebro. Soldaterlivet var så tillokkende og spændende, at han meldte sig som befalingsmand. Han fik, i det han genkalder som en fantastisk tid, uddannelsen som sergent på skolen i Sønderborg. Det gav ham både vingesuset og en god forståelse af grænselandets historie. Efter sergentskolen vendte han tilbage til Holstebro og gjorde tjeneste i en nyoprettet panserinfanteribataljon.

En af Freddys farbrødre var i 1925 rejst til USA. Farbroren var blevet gift med en pige fra Agger. Freddys familie havde god kontakt til familien i USA, og en tanke hos Freddy om at rejse til USA modnedes. Han rejste til USA på et turistvisum i 1976. Det blev til halvandets års ulovligt ophold med arbejde blandt andet som arbejdsmand på en marina. Freddy boede hos, og var en del af familien.
Overvejelsen om at blive i USA endte med, at han rejste hjem til Danmark. Han kunne have købt en arbejdstilladelse. Han kunne få tilladelse gennem myndighederne, og han kunne gifte sig. Som han udtrykker det: Alle tre muligheder var til stede. Han turde bare ikke sige ja til USA som 25-årig.
Freddy har stadig god kontakt til familien i USA.

Hjemme i Danmark fik han arbejde som sælger ved Nordisk Tobakscompagni i Viby,  hvor en bror var ansat.
Det varede ikke så længe. I Thy, i Hanstholm, havde Freddys far hørt, at Hanstholm Ny Samlecentral manglede en kontormand.
Hanstholm Ny Samlecentral var ejet af Anders Iversen, Jens Krogh og Tage Christensen.
Ansættelsessamtalen var ikke lang. Freddy husker, Jens Krogh førte ordet, og han havde kun to spørgsmål: “Ka´ du snak´ tysk”, og “ka´du snak´engelsk”. Det mente Freddy nok han kunne, så han blev ansat i 1979 – og har været en del af samlecentralen i 40 år.
Gennem årene har ejerforholdene skiftet. Siden 2013 har Freddy været eneejer. I 2004 blev firmanavnet ændret til Hanstholm Samlecentral A/S – de fleste kalder det nu stadig “Ny Samler”.

I 2005 flyttede samlecentralens aktiviteter til nye omgivelser i enden af auktionshallen. Ledelsen på Hanstholm Havn havde, som Freddy beskriver det “budt op til dans”. Forbrugernes ønske om at vide mere om fødevarerne og deres oprindelse, gjorde, at tankerne om sporbarhed og dokumentation blev sat igang. Der kom krav til høj kvalitet af frisk fisk, som i en ubrudt kølekæde fra fangstpladsen, sortering på samlecentralen, en nedkølet auktionshal, og moderne kølebiler, kunne sælges til forbrugerne.
I starten af processen, som havneadministrationen satte i gang, var der tre samlecentraler med ved bordet. Det endte med, at Hanstholm Samlecentral var de eneste, der bød ind på at leje og drive Europas mest moderne samlecentral, som også var forud for lovgivningens krav.

Det nye anlæg gjorde også, at samlecentralen kunne tilbyde en attraktiv arbejdsplads med et forbedret arbejdsmiljø. Traditionelt har arbejdet på samlecentraler været fysisk krævende med mange tunge løft, lange arbejdsdage både dag og nat. Arbejdsdagene kan stadig være lange, og fiskene losses stort set døgnet rundt. En samlecentral arbejder på fiskernes betingelser.
Freddy er chef for 14-18 ansatte.