Finns erindring om fiskehandlere, hårdt arbejde, petroleumsdunke og Bonde Niels

THISTED-DRENG: Finn Nørgaard Kristensen arbejdede i 50erne og 60erne på Thisted Havn. Det var et hårdt, spændende og afvekslende miljø med losning af skibe og arbejde hos fem af havnens seks fiskehandlere.

Af Klaus Madsen – 17. november 2023

THISTED: Det var skik blandt havnens faste flok, at en lang dags arbejde, med losning af tømmer, kul eller tunge sække med kunstgødning, skulle rundes af med en pilsner. Havnens faste flok havde arbejde, når der var skibe i havnen. Bonde Niels var en af de faste. Finn Nørgaard Kristensen morer sig ved erindringen om den dag, da Bonde Niels, efter at have knappet pilsnerne op, kom til at smide sit nøglebundt i havnen, i stedet for den håndfuld kapsler han lige havde knappet af og samlet.

Klik på pilen og hør Finn fortælle om havnen for 60-70 år siden, og se billeder fra havnen i 2023.

Finn blev født i 1939. Han boede under besættelsen i J. P. Jacobsens fødehjem, til han, med familien, i 1945 flyttede på Strandvejen. Der boede to familier, med tilsammen syv børn,  i to lejligheder, i hver ende af J.P. Jacobsens hus. Lejlighederne havde køkken, stue og soveværelse, og et værelse på loftet.   Finn husker, at i et af husene, i en gård bag Storegade, boede Skipper Pedersen. Han drev smugkro. For at holde styr på krogæsterne havde han en knippel. Da politiet ville lukke smugkroen, måtte betjentene tage imod et par drag af Skipper Pedersens knippel, inden de slæbte afsted med ham.

J.P. Jacobsens fødehjem 2023.  Fotografiet fra gården med port ud til Storegade er fra før Finn boede i J.P. Jacobsens hus.

Finns far, Peder Nørgaard Kristensen var arbejdsmand. Finns mor, Else Marie, var altid hjemme. Der var nok at se til med børneflokken, som efterhånden blev på 12. Finn fortæller, at moren under og efter besættelsen supplerede familiens indtægt ved, ganske ulovligt, at sælge af rationeringsmærkerne, som den store familie fik mange af. Nogle af Thisteds bedsteborgere købte kaffe-, sukker- og smørmærkerne. Som 5-årig flyttede Finn og familien til Strandvejen. I 1952 byggede Finns far, som en af de første, hus på Østermøllevej, på en grund, som var kolonihave. Familien flyttede efter få år tilbage til Strandvejen. Efter syv års skolegang blev det tid at få arbejde. Finn var skoletræt, selvom han var en af bedste i klassen. For at sikre understøttelse, når det ikke lykkedes at skaffe arbejde, blev han medlem af fagforeningen. Thisted Havn blev fra 1957-58 Finns arbejdsplads i en del år. Finn kom til at arbejde for fem af havnens seks fiskehandlere, som i 50erne havde forretning på Thisted Havn. Han sejlede en tid med et stenfiskerskib, som arbejdede med at uddybe Thisted Havn og havnens indsejling.

Værnepligten aftjente Finn i søværnet. Han blev gast på Kongeskibet Dannebrog. Han havde plads agter og skulle kippe med flaget, når kongeskibet hilste andre skibe. Finn havde en særlig oplevelse på Dannebrog. Finn var blevet så syg, at han ikke kunne rejse sig, da kongen kom på agterdækket. Finn havde fået en ondsindet lungebetændelse. Han blev lagt på kongeskibets sygestue og hurtigt med udrykning og eskorte kørt til  Kommunehospitalet fra Holmen, hvor kongeskibet lå. Han havde over 41 i feber. Først efter to måneder blev han udskrevet og kunne vende tilbage til Dannebrog.

Fra Finns album: Øverst: Finn på Kongeskibet Dannebrogs dæk. I midten: Finn, til højre, i festligt lag på restaurant Markedshallen med Herluf Pedersen, til venstre, som voksede op i en barak på Thisted havn. Nederst: Guldbryllupsfest for Finns forældre, Else Marie og Peder Nørgaard Kristensen fotograferet med 11 børn. Der fik 12 børn. Deres søn Gunnar var død af tuberkulose. Bagest fra venstre: Asta, Henny, Rita, Mary, Lillian, Rosa og Viola. Forrest: Leif, Villy, Else Marie og Peder, Finn og Herluf.  Den ældste Rosa, 96 år, den yngste Rita 75 år, Finn, 84 år og Herluf, 78 år, lever stadig.

Finn bedste arbejdsår har været på havnen. Der var liv omkring Thisted Havn, med mange årlige anløb af fragtskibe. Jernbaneskinner på havnen var en vigtig del af virksomhedernes mulighed for at modtage og sende gods.  Lastbilcentralen var centrum for en stor del af daglig fragt til byens handlende og håndværkere. Flere olie-. og benzinselskaberne havde depoter og lagertanke. Der kom en overgang tankskibe til Thisted Havn, som lossede deres last af brændstof. En rørledning  var etableret fra yderhavnen til et af olieselskabernes lagre. Der var tre kulpladser på havnen. På eksportmarkedet i markedshallens røde murstensbygninger handlede omegnens landmænd deres dyr. Eksportdyrene blev fragtet i jernbanevogne. Restaurant Markedshallen var et populært dansested og rammen om festlige timer for Finn og kammeraterne. I ombyggede barakker fra tyskernes besættelse af Danmark boede et par familier. De var en del af miljøet og livet på havnen. Barakkerne stod bag en af havnens kulpladser.

2023. Nyhavn.

Miljøet, med rækken af rødmalede træhuse på arealet ved bassinet, som en gang var havnens fiskerihavn, er et minde, som fremkalder Finns erindring om en halv snes erhvervsfiskere og fiskehandlere. I 50erne hed havnens seks fiskehandlere: Mortensen, Madsen, Clausen, Christensen, Mogensen Eriksen og Iversen. Fiskehandlerne havde hver sin anløbsbro og hyttefade, så kunderne kunne købe friskslagtede og friskflåede ål og rødspætter. De friske fisk var fanget i Limfjordsvandet i Thisted Bredning. I vintermånederne kunne silde- og brislingefiskeri i Thisted Bredning trække kuttere til fra alle fiskerihavnene i den vestlige Limfjord. Vinterfiskeriet gav arbejde i mange aftentimer med sortering af fangsten. Der lå ofte mere end 50 kuttere, ræling ved ræling, i havnen efter dagens fiskeri. Så fik også skibshandlen brug for ekstra hjælp, til på budcyklens lad, at køre og slæbe 40 liters dunke med petroleumsbrændstof til fiskekutterne. Finn og havnens faste flok havde lange arbejdsdage.

2023. Arbejdsmændenes hus og havnens brovægt.

Når arbejdet slap op gik Finn til kontrol i den lange gule bygning, Arbejdsmændenes hus,  for at få udbetalt understøttelse. Nu er bygningen kommunal og rummer havnekontor og offentlige toiletter. Et karakteristisk hus, med skiltet på gavlen “VEJER OG MÅLER SKIBSMÆGLER” har overlevet havnens store forandringer. Brovægten fungerer stadig. Der er ikke længere skibsmæglervirksomhed på Thisted Havn. Der anløber efterhånden sjældent fragtskibe. Ifølge opgørelse fra organisationen Danske Havne lagde syv skibe til kaj for at losse eller laste gods i Thisted Havn i 2021.

2023. Thisted Havn.

Idyl har overtaget tidligere tiders travlhed. Det er mange år siden tovværk på molen lugtede af tjære. På sommerdage lægger lystbåde til kaj. Pakhuse brudt ned, og oplagspladser er væk og erstattet af parkeringsområder til travle mennesker. Havnen har fået et “Havnetorv”. Her oplever turisterne på lune dage sollyset spejle sig i havnens bassin, og havnevandets klukken mod bolværket. Alt sammen som akkompagnement til et godt glas øl og en god frokost.

2023: Der er stille i bassinet og langs kajerne i Thisted Havn.

Finns havnetid og havnedage sluttede en dag han havde været med til at losse tømmer og køre det fra havnen til Nielsens Tømmerhandel på Frederikstorv. Tømmerhandleren spurgte Finn, om han kunne tænke sig at arbejde på tømmerpladsen. Finn takkede ja. Det blev til 37 år – de sidste år som forvalter. I 2002 måtte han stoppe. Skulderen kunne ikke længere kunne klare tunge løft.

I 2023, 84 år gammel, gør Finn status: Den bedste tid var på havnen.