Ester fik Frivillig-Prisen 2021

FORTJENT: Favnende, omsorgsfuld, rummelig – Ester Jørgensen bærer naturligt alle superlativerne, og hun viser hvordan store ord bliver til stor handling.

Af Klaus Madsen – 1. oktober 2021

Klik på pilenfor at se billeder og lytte til Erik Odgaard og Ester Jørgensen ved prisoverrækkelsen.

STORETORV/THISTED: Det var fredag 1. oktober “Frivillig fredag” i Thisted. Nok blæste det friskt omkring det store hvide telt på Storetorv i Thisted denne fredag eftermiddag. Det ruskede i teltdugen, og det regnede i byger.  Alligevel var varmen omkring udnævnelsen af Årets Frivillige årgang 2021 stor.

Der blev klappet efter Erik Odgaard, formand for Frivillig Thy, i få, men velvalgte ord havde begrundet, at netop Ester Jørgensen i 2021 skulle hædres.
Hun har ladet sig pensionere fra sit sidste job ved Thisted Kirke. Hun er bare ikke holdt op med at arbejde for mennesker og menneskers fællesskab. Det gør hun sikkert aldrig – hun kan ikke lade være. Ester laver sit store arbejde i ydmyghed og respekt for de mange mennesker, som hun rækker ud til. For Ester har mennesker værdi.

Ester har sit udgangspunkt i diakoniens omsorg og et livslangt arbejde i Folkekirken og KFUM og KFUK. Her møder mange et menneske, som både formår at sætte sig selv lidt til side og samtidig være en klar ledestjerne. Ingen er i tvivl om Esters kristne livsgrundlag, og ingen kommer aldrig i tvivl om Esters omsorg.
Et hej på gaden, og en lille god snak med Ester, får næsten altid en omsorgsfuld hånd på armen med på vejen videre.

Det er Ester, som gjorde det muligt for Erik Odgaard at fortælle om den syriske familie, som hun skaffede økonomi til at familiens store børn kunne komme på efterskole. Hvordan hun har sørget for penge til arbejdet med børn fra boligområdernes lejligheder. Hun har gjort det muligt at også børn og svært stillede familier, sammen har fået mulighed for at opleve en sommerferies glæder.

“Hun har et smittende humør, er fuld af engagement; det er altid livligt og meningsfuldt at være i hendes nærhed.” – blev nogle af ordene, om Ester og hendes virke, fra Erik Odgaard.

I 2013 kunne man på navnligthy.dk læse om Ester Jørgensens arbejde som sognemedhjælper