Knusende varm

SOGNEMEDHJÆLPER: Ester Jørgensen er diakon og socialpædagog. Hun har arbejdet for, og med det kristne fællesskab blandt unge, børn og hjemløse. Siden sommeren 2010 har hun arbejdet som sognemedhjælper ved Thisted Kirke

Af Klaus Madsen – 31. januar 2013

THISTED: Ester Jørgensen syntes det var langt væk, og rmeget øde, da hun i efteråret 1983 kom med bus til Thy og Thisted. Lidt trøst var der at finde i et skilt, hvor der stod “Lufthavn”. Det var alligevel lidt civiliseret.  Hun skulle være ungdomskonsulent i KFUM og K. Hun havde forestillet sig, at opholdet i Thy skulle være af begrænset varighed. Begrænsningen har foreløbig strakt sig over snart 30 år.


Klik på pilen for at se billeder og lytte til glimt fra babysalmesang med Ester Jørgensen i Thisted Kirke

Tirsdag formiddag sætter en flok nybagte mødre og deres babyer sig på gulvet i Thisted Kirkes kor. Sammen med Ester og et par hjælpere synger de salmer og sange for de små. Babysalmesangen er blevet et tilløbsstykke. Egentlig er der sat en grænse på 10, men den er svær at overholde.
Babysalmesangen er sammen med hjælp til gudstjenester for børn, hjælp til sognepræst Gitte Ishøys gudstjenester for handicappede, arbejde med minikonfirmander og ungdomsgudstjenester sognemedhjælperens og dermed Esters arbejde.

Kirken og fællesskabet i KFUM og K er det fundament Ester lever og arbejder på. Det begyndte i Brædstrup, hvor hun er født og opvokset, da hun var fjorten år. Hun lærte at sætte pris på værdierne i det kristne fællesskab. Det var derfor helt naturligt, at hun tog uddannelsen som socialpædagog på Diakonhøjskolen i Århus. Der var ingen uddannelsesstøtte til de studerende på diakonhøjskolen. Praktiktiden var lønnet for at skaffe økonomisk grundlag for studiet. Diakonhøjskolen fungerede som en kostskole, og skolens studerende deltog i skolens dagligdag med rengøring og vedligeholdelse. Opholdet og studiet varede fire et halvt år.

Efter fem som ungdomskonsulent kom Ester til at arbejde i et korps af støttepædagoger. Hun arbejdede i Thisted Kommunes daginstitutioner, enten som støtte til enkelte børn, eller i grupperne. Efter nogle år fik hun fast ansættelse i Limfjordsbørnehaven.
Efter nogle år skiftede hun spor, og kom hun til at arbejde i et projekt for misbrugere, hjemløse og socialt svage i Thisted Kommune. Hun var ansat i organisationen KFUMs sociale arbejde, der havde lavet en overenskomst med Thisted Kommune.
Esters arbejde var opsøgende. Mange husker hun var en del ag bybilledet med rullekufferten, satte sig på en bænk for at få kontakt.
Hun opsøgte og besøgte også brugerne i deres lejligheder. Der var brug for Esters knus og varme. Arbejdet som gademedarbejder varede i tre år.

Engagement og rummelighed er begreber, som de fleste, der har mødt Esters knus og varme, kan nikke genkendende til.
I arbejdet med misbrugere og hjemløse er hun stødt på mennesker, der er kommet langt ud af en helt forkert vej – så langt ud, at skellet mellem løgn og sandhed, og bedrag og ærlighed er visket ud.
Det afholder ikke Ester fra at hjælpe og rumme disse mennesker.
Rummeligheden har hun taget med sig i arbejdet som sognemedhjælper. Et af projekterne, hun som sognemedhjælper har taget fat på, har været åbenthusgudstjeneste for misbrugere

Hendes fortælling om, hvordan der til den første gudstjeneste kun kom ganske få og til den næste kom flere, er fulgt af et stort smil. Hun fortæller om en af misbrugerne, der havde taget et par guitarer med. Han ville gerne spille til sammenkomsten i Kirkecentret efter gudstjenesten, men kunne kun spille på basguitaren. Det viste sig, at et af de unge mennesker, som Ester havde fået til at hjælpe til med gudstjenesten, kunne spille guitar. Ester blev lidt tyk i stemmen, da hun satte ordet “guddommelig” på sammenspillet og sangen.

Esters familie er Leif, som hun blev gift med for snart 25 år siden, Thomas der er 25, Morten på 37 og hans kone Rosaria og deres fire børn.