Købte Thinghuskroen en torsdag aften i november

KROMAND: I 22 år har Brian Lauridsen haft nøglen til Thinghuskroen i Vestervig. Han er udlært som kok og tjener på Morup Mølle Kro.

Af Klaus Madsen – 15. april 2010

VESTERVIG: Siden november 1988 har Brian Lauridsen haft nøglen til Thinghuskroen i Vestervig. Det har været travle og arbejdsomme år, og det er lykkedes for Brian at gøre Thinghuskroen til sted hvor mange holder fest. I foråret 2010 kan han fortælle om bestillinger fire år frem i tiden. Brian driver også Restaurant Vigen på Agger Havn.

Klik på billedet for at høre Brian Lauridsen fortælle og se billeder.

For Brian begyndte karieren med erhvervspraktik på Morup Mølle Kro. Brian, der er 51 år, er født og opvokset i Vestervig. I 9. klasse på Vestervig Skole skulle i 1974 han vælge erhverv for at komme i praktik. En praktikplads som kok var det første og største ønske og det endte med en uge i køkkenet på Morup Mølle Kro. Da praktikugen var forbi spurgte Brian om han kunne komme i lære. Han havde haft en god oplevelse, og mente også, at hænderne var skruet på, så han godt kunne lære kokkefaget. Det var ikke muligt at få en læreplads. Brian valgte derfor at tage 10. klasse og ønskede i 10. klasse igen at komme i praktik som kok på Morup Mølle Kro. Han spurgte igen om en læreplads. Igen var det ikke muligt – kroen havde ansat lærlinge. Kort tid efter blev Brian ringet op fra Morup Mølle Kro. En lærling havde forladt lærepladsen, og Brian blev spurgt om han kunne begynde med det samme.

Brian Lauridsen har travle dage på kroen.

Brians svar var, at han gerne ville vente til han havde gjort 10. klasse færdig og bestået eksamen og fået eksamenspapirer. På Morup Mølle Kro havde brug for ham her og nu. Problemet blev løst ved at kroen lovede at lave en arbejdsplan, så Brian kunne passe skolen samtidig og få eksamen. Han lavede en aftale med skolen, der ikke ønsksde at være en forhindring. Han fik eksamen og eksamensbeviset, men det blev nu ikke til mange skoledage. Arbejdet på kroen fik nemt overtaget fra skolegangen. Læretiden som kok suplerede Brian med læretid og uddannelse som tjener. Omstændighederne gjorde, at han færdiggjorde uddannelsen på et hotel i Himmerland. Det blev til halvandet år væk fra Vestervig og Thy. Nok syntes Brian der er smukt i Himmerland – han skulle bare tilbage til Thy – her er der luft, som han udtrykker det. I nogle måneder arbejde han på slagteriet i Hurup. Ofte blev han spurgt af egnens hoteller, om han ikke lige kunne hjælpe nogle timer. Det blev efterhånden til mange timer, og efter halvandet år på slagteriet gik Brian tilbage til kokkefaget. Han var blandt andet køkkenchef på Hotel Agger Tange.

Fester skal aftales omhyggeligt med gæsterne.

Thinghuskroen i Vestervig var i 1988 til salg. Hotellet var brændt ned i 1981. Den daværende vært hævede brandforsikringssummen og overlod brandtomten til Håndværker og Borgerforeningen i Vestervig. Der blev dannet et anpartselskab, der genopbyggede hotellet for at ansætte en forpagter. Hotellet blev senere solgt, og i efteråret 1988 var hotellet til salg. Brian havde en drøm om at blive kromand på byens egen kro og viste interesse for Thinghuskroen. En torsdag aften i november 1988 var Brian på besøg hos en kunde for at aftale en fest. Der blev ringet til Brian – et bestyrelsesmedlem fra Sparekassen ville høre om Brian ville købe kroen. Så skulle det ske samme aften. Kroen ville gå på tvangsauktion, hvis der ikke var en afklaring og en aftale fredag klokken 12.

Køkkenchef Thomas Fisker.

Brian stak en lille hvid løgn til kunden – børnene var blevet syge. Han skyndte sig til et møde i Sparekassen, og klokken et om natten var alle aftaler på plads. Ved halvto-tiden mødtes parterne hos advokat Lund-Sørensen for at skrive under på handlens papirer. Brian husker tydeligt, at Lund-Sørensen ønskede, som tradtionen var hos ham, at markere handlen med at byde på en solid cognac og en god cigar. Brian nøjedes med en cognac. Om natten gik Brian hjem for at skrive opsigelsen til Agger Tange. Lørdag morgen, 20. november 1988, fik Brian nøglen til Thingskroen stukket i hånden – og han har haft nøglen siden.

Voksenlærling Lindy Ekmann i Thinghuskroens køkken.

Da Brian overtog Thinghuskroen var aftalekalenderen næsten tom. Der var bare et enkelt foreningsarrangement inden jul. Det lykkedes dog at få arrangeret et par julefrokoster for at få sat gang i omsætningen. Siden er det gået bedre. Brian lægger kro og mad til mange familiefester. Han har oplevet, at  familier først har holdt bryllup, så barnedåb og senere konfirmation på kroen. De samme familier har også holdt kobberbryllup på Thinghuskroen. En familiefest skal foregå i trygge rammer og den kan ikke gå om.

Brian Lauridsen.

Thinghuskroen er en del af Vestervig. Brian er stolt over, at han er lykkedes med at holde liv i kroen. Det er en festdag i Vestervig når flagene ved kroens hoveddør er hejst. Brian er gift med Lone og de har tilsammen fire børn.