Bjarne sørger for at skidtet suges og spules

SLAMSUGER: Bjarne Bloch er nu manden bag Thisted Kloakservice og firmaets fire slamsugere. Det var hans far, Holger Bloch, der i 1996 startede med en slamsuger.

Af Klaus Madsen 9. oktober 2017

THISTED: Det begyndte for Bjarne Bloch med ture med slamsugeren efter fyraften for godt 20 år siden. Nu tilbyder han alle døgnets timer på alle årets dage at hjælpe med tilstoppede vaske og afløb. I 2017 blev hans firma, Thisted Kloakservice, der nu har fire slamsugere, to vogne med udstyr til TV-inspektion af kloakledninger, og en halv snes ansatte, kåret til årets transportvirksomhed i Danmark.

Da Bjarnes far, Holger Bloch, i 1996 købte entreprenørfirmaet NCAs slamsuger blev det starten på en støt og solid udvikling.
Bjarnes bror Benny blev i 1997 medejer og der blev købt en slamsuger som han kom til at arbejde med.
I 2006 blev Bjarne ansat, og i 2008 købte de to brødre deres far ud af firmaet.
Bjarne og Benny drev firmaet sammen til 1. Januar 2017, hvor Bjarne blev eneejer og Benny fortsatte som ansat.

På Anne Søes Vej i Thisted blev der arbejdet med at spule kloakledbningen helt ren inden firmaet Per Aarsleff, for at fremtrdssikre kloakledningen, forede rørene med en “strømpe”.

Bjarne er 45 år. Han har altid arbejdet med mekanik. Han har været chauffør og kørt med containere, Han har arbejdet med kraner og kørt entreprenørmaskiner.
Lysten til, og interessen for mekanik har været med til at udvikle firmaet. Thisted Kloakservice opererer ikke længere “kun” i Thisted.
Der er oprettet en afdeling på Mors, og der udføres efterhånden mange opgaver i en stadig større radius fra hovedkvarteret i bygningerne der en gang husede Statens Forsøgsgaard i Silstrup.

Markedet for et firma med ekspertise i at rense kloakker er godt. På et eller andet tidspunkt går en kloak tæt. Klimaændringerne, med større regnmængder, stiller nye krav til kloaksystemet. Arbejde med vedligeholdelse og forbedring, med blandt andet foring af gamle rør i kloakledningerne, kræver ofte der laves grundige undersøgelse med TV-inspektion.
Bjarnes interesse for at mekanik og lyst til at udvikle har været med til at føje nye arbejdsopgaver der kan udnytte en slamsuger på bedste vis.
Det er ikke kun tilstoppede vaske og toiletter med dårlig afløb, der kan klares. Blandt efterhånden mange tilbud bliver der vasket gulve i industrivirksomheder. De længere intervaller mellem tømningerne i Thisted Kommune har fåret Bjarne til at tilbyde vask af skraldespande. Der laves tørsugning, uden støvgener, af eksempelvis aske.

Arbejdet med en slamsuger opfattes af de fleste som beskidt. Det er jo bogstavelig talt alt det skidt vi lukker ud gennem afløb, og skyller ud gennem toiletkummen, Bjarne og hans medarbejdere arbejder for at sikre vi også kommer af med.
Det er derfor vigtigt for Bjarne, at det ikke er halvgamle og udslidte, beskidte biler kunderne får besøg af, når det bliver nødvendigt at tilkalde en slamsuger.
Han ønsker heller ikke hans folk møder kunderne i gammelbeskidt arbejdstøj

&nbsp