45 år på slagteriet

STABIL: 1. maj 1967 begyndte Birte Munkholms 45-årige arbejdsliv på kontoret på slagteriet i Thisted

Af Klaus Madsen – 10. maj 2012

THISTED: Når der var travlt, blev der på en arbejdsdag slagtet 300 grise på slagteriet i Thisted i 1967. I dag skal Birte Munkholm, sammen med kolleger, få puslespillet med op til 7800 slagtede grise om dagen til at gå op. Grisene skal leveres på fastlagte tidspunkter, og når leverandørerne er spredt over hele det nordvestjyske er afstande og køretider vigtige faktorer. Hun har været med til, og været en del af en fantastisk udvikling.

Klik på billedet for at høre Birte fortælle

Birte forlod Borgerskolen i Thisted efter 9. klasse i 1965. Hun kom i huset på Amtsgården hos amtmand Martensen-Larsen. For en pige, der gerne ville lave mad, var pladsen i huset tænkt som forberedelse til en uddannelse som økonoma. Afklaringen, og ventiden på muligheden for at starte på økonomauddannelsen, blev lang. Birte syntes også, at arbejdet som pige i huset var blevet lidt kedeligt.
Hjemme hos forældrene i Nygade gik snakken. Birte ville godt have et andet arbejde.
En dag kom faren, der var slagteriarbejder, hjem og fortalte om en plads på slagteriets kontor. En af de ansatte skulle rejse til England og efterlod en ledig plads.

Den 1. maj 1967 mødte Birte første gang på arbejde på slagterikontoret. Hun havde bestemt, at hun jo da altid kunne prøve. Hvis det viste sig at være for kedeligt, kunne hun jo søge noget andet.
Kedeligt har det nok ikke været. Efter 45 år har hun stadig en plads ved et skrivebord på slagteriet. Lange ansættelser ligger til familien. Birte har to brødre, Ejvind og Tage, der begge har været på slagteriet – i 43 og 45 år. – Vi løber ikke af pladsen.

Birte Munkholm.

Udviklingen på slagteriet, der i 1967 hed Thisted Andels Svineslagteri og senere kom til at hedde TiCan, har været stor. For Birte har det været en positiv udfordring. Hun har arbejdet med afregning til andelshaverne og løn til slagteriarbejderne. Hun har været en del af en teknologisk udvikling fra en tid, hvor hver gris blev registreret på et hulkort, til en hverdag med computere, og farvestrålende skemaer og tal på fladskærme.
Hun husker, hvordan hulkortene blev pakket i store kufferter og sendt videre til behandling på Landbrugets EDB-center i Århus. Samarbejdet med det centrale EDB-center stoppede i 2003. TiCan og mastodonten Danish Crown var efterhånden de eneste slagterier tilbage i Danmark.

Birte har alle årene været nær og god kollega til Tove Johansen, der har været ansat på TiCan i 47 år!!

Da TiCan skulle udvikle og opbygge eget system, til afregning og planlægning af transport og levering af efterhånden flere tusind grise hver dag, var Birtes erfaring, sammen kollegaen Tove Johansen, der startede på slagteriets kontor i 1965, vigtig. For et par piger, der næsten kommer til at fejre “kontorguldbryllup”, var det en spændende opgave. Det har med Birte egne ord været “en stor udvikling og aldrig kedelig”.

Regnearket på computerskærmen viser hvordan leveringen af grisene planlægges time for time.

Birtes arbejde på slagteriet blev en del af hendes liv. Hun har også været en del af mange landbofamiliers dagligdag. Kontakten til leverandører i efterhånden flere generationer har været god. Birte er på fornavn med mange. Hun har også oplevet landbrugets store økonomiske udsving, og hun har været tæt på leverandørerne og deres familier. Året 2008 og bynavnet Roskilde (Roskilde Banks Krak) forbinder hun med starten på mange af de problemer, der er i disse år.

Det kan være et puslespil at få den daglige kabale til at gå op når afhentning og levering af grise skal passe med slagteriets kapacitet.

45 år på samme arbejdsplads er udtryk for, at slagteriet har udviklet sig til at være en god og stabil arbejdsplads.
Birte har arbejdet med tre direktører, Clausen Christensen, Hakon Hansen og Ove Thejls.