På tålt ophold

TILBAGE THY THY: Arnold Larsen flyttede i 2000 til Vorupør efter en snes år i København. Han er født og opvokset i Gettrup,

Af Klaus Madsen – 19. april 2012

NØRRE VORUPØR: Der er langt fra hovedkassererens kontor i et af Danmarks største fagforbund til en plads bag disken i egen lystfiskerforretning i Vorupør. 65-årige Arnold Larsen har to gange taget kvantespring i sit liv. Fra Thy til København og en snes år siden tilbage til Vorupør.

Klik på billedet for at høre Arnold fortælle

Da Arnold blev konfirmeret nåede han lige at fejre blå mandag, inden han tirsdag startede som landbrugsmedhjælper. Det var en tid, hvor et sæt forlorne tænder eller en ny cykel var gængs konfirmationsgave.
Gettrup-Hilligsø Centralskoles syv klasser var overstået, og på trods af en bestået adgangsprøve til realskolen i Hvidbjerg på Thyholm, blev det til to år “på landet”. Det blev aldrig til en realeksamen. Der var åbenlyst forskel på, hvor man kom fra, når realskolens nåleøje skulle passeres. Arnolds forældre, faren var teglværksarbejder og moren var kendt for at være en dygtig kogekone, oplevede, at børn fra velhavende familier uden videre kom på realskole. Arnold var dygtig, men skolens forstander mente han var umoden. Derfor bestemte forældrene, at Arnold aldrig skulle på realskolen i Hvidbjerg. Det var arbejderfamiliens stolthed der blev trådt på.

Arnold Larsen.

Begrebet pligt og ret, i den rigtige rækkefølge, var familiens fundament. Nykonfirmerede Arnold skulle klare sig selv på det grundlag. Han blev sendt hjemmefra med besked om, at man altid sørgede for at betale sin fagforening og sygekasse. Når det var på plads, kunne det ikke gå helt galt.
Efter de to år ved landbruget havde Arnold fået en læreplads i en isenkramforretning i Struer. Det var en god læreplads, hvor indehaveren opfordrede de ansatte til at organisere sig fagligt. Han havde set værdien af ordentlige aftaler, og han var selv aktiv på arbejdsgiversiden. Isenkræmmeren kunne godt være kolerisk. Arnold husker han en af de første dage stod i bagbutikken og pakkede kopper ud af træulden. Uheldigvis tabte den nystartede lærling et par kopper, der selvfølgelig gik i tusind stykker. Det medførte en regulær og højrøstet skideballe, som fik Arnold til at svare ret så kontant tilbage. Så var rollerne sat.
1. maj 1967 var Arnold udlært isenkræmmer. 1. juni startede han som afdelingsassistent hos HK i Struer. I læretiden var han blevet faglig aktiv og valgt til formand for HKs ungdomsafdeling i Struer. Det var et tilbud om en god løn der også trak – en månedsløn på 1800 kroner var bedre end 1610, hos isenkræmmeren der havde tilbudt Arnold at fortsæltte som udlært.
1. juni 1967 blev starten på mere end 30 års arbejde i fagbevægelsen. I 1970 skulle HK i Thisted have ny afdelingsbestyrer. Arnold blev ringet op og spurgt om han ville til Thisted. I første om gang svarede han klart nej. Hvis det var tilfældet ville han selvfølgelig have søgt. En snak med Thistedafdelingens daværende formand Richard Sørensen resulterede i, at det blev til 11 gode år i Thisted.

Stranden og miljøet i Vorupør er blevet en vigtig del af Arnolds verden.

I 1977 blev Arnold valgt til HKs hovedbestyrelse. I 1981 stillede han op til posten som hovedkasserer i forbundet og blev valgt. Det var en torn i øjet på de store afdelinger, der altid havde besat forbundets topposter. Det var uhørt, at en lille afdeling som Thisted kunne levere en mand til ledelsen i København. Til de næste kongresser blev der helt usædvanligt opstillet modkandidater. Som Arnold beskriver det: – Også i HK er det heldigvis sådan, at den, der  får flest stemmer er valgt.  Først i 1997 gav man op.
I Thisted havde Arnold uddannet sig til merkonom i organisation, økonomi og personaleledelse
Årene som hovedkasserer betegner Arnold som “tålt ophold”. Da han i 1981 startede som hovedkasserer, kom forbundsformanden ind på kontoret og lovede, at Arnold inden der var gået et halvt år, ville fortryde, at han nogensinde havde sat sine ben i København. Det tålte ophold varede til 1999. Undervejs havde det i 1991 kostet ægteskabet.
I stedet for et gyldent håndtryk fik Arnold tilsagn om at kunne arbejde som konsulent og bevare en god pensionsaftale.

Tilbage i Thy.

På en ferietur til Stenbjerg fandt Arnold en butik med lystfiskerartikler i Vorupør, der var til salg. Det var en mulighed for at  forene interessen for lystfiskeri med et arbejde. Lotte, som Arnold havde fundet sammen med, ville godt med til Thy og Vesterhavet. I fem år drev han lystfiskerforretningen og fik et fornuftigt levebrød ud af det.
Da han i 2000 flyttede til Vorupør oplevede han igen en snert af “det tålte ophold”. En af de lokale kom lidt nysgerrigt forbi, da Arnold var ved at gøre forretningen klar. Der havde nok været lidt snak om Københavneren. Arnold kunne fortælle, at han var barnebarn af Carl Larsen fra Nørhå, der i mange år var post i Vorupør og iøvrigt Thybo fra Gettrup.
Faren var medlem af socialdemokratiet, og opvæksten og det faglige arbejde har i foreløbig to perioder bragt Arnold ind på en af de socialdemokratiske pladser i Thisted Byråd. I denne periode er formand for Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget.
Han har det lidt som cirkushesten: Når der bliver strøet frisk savsmuld ud i manegen, ja, så skal der optrædes….