I 2006 udgav Museet for Thy og Vester Hanherred og forlaget Knakken bogen “Thy – landet mod nordvest”. Bogen gør status over nutidens opfattelse af både fortid og nutid i Thy. Da bogværket “Landet mod Nordvest” udkom i 1946 var det ordet og begrebet “hjemstavnsfølelse” der var arbejdsgrundlag. I 2006, i “Thy – landet mod nordvest”, var det ord og begreber som “informationssamfund” og “globalisering” der var vigtige. Til bogens tekst fulgte fotografier af Klaus Madsen optaget i 2006.

Klik på billedet for at se mere end 200 billeder fra bogen “Thy – landet mod nordvest”.

 

Forfatteren Knud Sørensen, fra Mors, skrev to digte  til bogen.

Klik på billedet for at høre Knud Sørensen læse digtene fra “Thy – landet mod nordvest” til billeder fra bogen.