Svends store fortjeneste

16. december 2016

FORTJENSTMEDALJE: Efter 40 års ansættelse som museumspædagog og formidler ved Museet for Thy og Vester Hanherred, som nu hedder Museum Thy, fik Svend Sørensen Dronningens Fortjenstmedalje. Museumsleder Jytte Nielsen satte medaljen på Svend Sørensens revers.

svendfortjenst04

Museumsleder Jytte Nielsens indstilling af Svend Sørensen til Dronningens Fortjenstmedalje:

Den 1. august 1976 blev Svend Sørensen ansat som museumspædagog ved Museet for Thy og Vester Hanherred (nu Museum Thy). Han var uddannet folkeskolelærer fra Skive Seminarium og blev ved ansættelsen på museet en af de første museumsformidlere i Danmark med en pædagogisk baggrund.

Den 1. august 2016 er der gået 40 år siden Svend Sørensen blev ansat, og han er stadig i museets tjeneste. I de forløbne år har han været museet en usædvanlig loyal og dedikeret medarbejder. I de første mange år var undervisning og formidling af kulturarven til børn og unge den væsentligste arbejdsopgave og tusindvis af børn har hørt ham fortælle om Thys forhistorie, J.P.Jacobsen, sagn og eventyr fra egnen eller om et eller andet stedsspecifikt ude i landskabet, for ikke at forglemme fortællingen om de mange museumsgenstande. Men der blev også tid til at udarbejde skolemateriale i form af udlånskasser og skriftligt materiale, samt lave udstillinger om et utal af emner.

Med årene oparbejdede Svend Sørensen en formidabel viden om egnens historie, og han fik mere og mere lyst til også at formidle til vokse – både i ord og skrift. Så det er blevet til et utal af publikationer og foredrag eller vandringer ude i arbejdsmarken. Af publikationer kan nævnes bøger om idræt i Thy, brugsforenings-bevægelsen, byhistorie, tro, museumsnissen Bertel Risengrød, guide til Viborg Amt, sagn, Chresten Kold, Johan Skjoldborg og selvfølgelig J.P.Jacobsen. Alt sammen formidlet, så menigmand kunne læse og forstå historien. Og de sidste 25 år har han redigeret Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, og de sidste par år også skriftet Jul i Thy, samt museets venneblad.

Svend Sørensen har altid forstået at sætte sig selv i spil i formidlingen, men aldrig på bekostning af budskabet. Hvert år til jul har han således formidlet til et utal af skoleklasser og børnehaver. I december måned har vi – kollegaer – kunnet møde ham udklædt som skorstensfejer, Gutenberg, sømand eller præst – i den gode sags tjeneste. Og så har han skrevet små dukketeaterstykker til enorm glæde for de yngste gæster.

I de senere år har Svend Sørensen fordybet sig specielt i de forfattere, som har tilknytning til egnen. I øjeblikket arbejder han seriøst med en stor mængde arkivalier med relation til Johan Skjoldborg, ligesom han redigerer skriftet Jacobseniana for J.P.Jacobsen Selskabet.

I dag er Svend Sørensen synonym med museet – han er museet – og har ydet en overmåde stor og uegennyttig indsats i de forløbne år, og således bibragt alle borgere en større forståelse af kulturarven. Ved sin alsidighed og nytænkning har han også formået at bringe museet ind i nye tider og nye tankesæt. Og så har han altid forstået, at i mødet mellem mennesker og i deres samtale, sker en frugtbar erkendelse.

Som arbejdsgiver for Svend Sørensen vil det derfor være særdeles velkomment, hvis han kan komme i betragtning til at modtage Dronningens Fortjenstmedalje for sin lange og vedholdende arbejdsindsats for kulturarven i hele området, for sin loyalitet og ordentlighed og for at være en værdsat og respekteret kollega. Det fortjener han!

 

svendfortjenst02svendfortjenst03 svendfortjenst10

svendfortjenst11

Det var en juledekoration til Svends Sørensens kone Rie…

svendfortjenst14

… og tale til Svend fra Jens Henrik Bech, arkæolog og mangeårig kollega.

 

Eksempler fra navnligthy.dk på Svend Sørensens mangfoldighed og flid i arbejdet med at fortælle om Thy:

 

svendsaxooversigt

Læs og hør om Svend Sørensen og “Breve til saxo” 16. april 2015

thistedsbillederoversigt

Se gamle og nye billeder fra Thisted – 27. marts 2014

Læs Svend Sørensens essay og hør ham fortælle – 6. december 2012

Klikher for at læse om Svend Sørensen og museumspræsten – 2. december 2010