Fornemmelsen for “Det Gode Liv” i Snedsted – den skaber vi også selv!

EFTER KASTANIEGÅRDEN: Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budgettet for 2024 i efteråret 2023,  at Kastaniegården i Snedsted ikke længere skal være et kommunalt tilbud i Midtthy. Beslutningen har tændt op for ildsjæle i Midtthy. Kastaniegården skal forblive at være et plejehjem – et friplejehjem. Karl Erik Jensen er en af ildsjælene. Arbejdet for friplejehjemmet kommer samtidig med bekymringen over Snedsted midtbys ulmende forfald og etableringen af foreningen “Snedsteds Revitalisering”.

Af Klaus Madsen – 22. april 2024

Klik på pilen for at høre Karl Erik Jensen fortælle

SNEDSTED: I 35 år drev Karl Erik Jensen murerforretning fra Snedsted. Med mange byggeprojekter har han sat præg på byen. For 11 år siden flyttede han til Villerslev. Det har ikke fået et bankende hjerte for Snedsted til at gå i stå. Han er gået med i arbejdet og kampen for, sammen med en halv snes i en initiativgruppe, at bevare Kastaniegården som plejecenter – som et friplejehjem.

Hurtigt efter beslutningen om at Kastaniegården i Snedsted ikke længere skal være et kommunalt drevet plejecenter, blev Karl Erik Jensen kontaktet af Poul Bojer. Sammen med 8 andre ildsjæle i en initiativgruppe besluttede Karl Erik Jensen, at være med i arbejdet for at gøre Kastaniegården til et friplejehjem. Poul Bojer er mangeårig formand for Bedsted Friplejehjem. Initiativgruppen fik, med inspiration fra Bedsted, lavet vedtægter for foreningen “Friplejehjemmet Kastaniegårdens venner”. Bred Lokal opbakning fra Midtthy har været en forudsætning for bestræbelserne for etableringen af Friplejehjemmet Kastaniegården.  Meget hurtigt indbetalte 500 kommende medlemmer hver 100 kr. Initiativgruppen arbejder for, at foreningen bag Friplejehjemmet Kastaniegården overtager Kastaniegårdens bygninger, tilbyder personalet ansættelse og tilbyder beboerne at blive boende. Det skal ske som en virksomhedsoverdragelse, på vilkår som er kendt fra erhvervslivet. Det skal også ske hurtigt, så det sikres, at driften af Kastaniegården forsætter, blot som friplejehjem. Der har været positive møder med Thisted Kommunes borgmester Jens Jørgen Pedersen og repræsentanter for den kommunale forvaltning. Oplægget, til forhandlingerne og kontakten til Thisted Kommune ,har initiativgruppen fået fra en advokat med stor indsigt i virksomhedsoverdragelse.

Initiativgruppen for bevarelsen af Kastaniegården: Karl Erik Jensen (talsperson), Erik Hyldahl, Poul Nørgaard Larsen, Lars Krabbe, Poul Bojer, Ib Poulsen, Alex Sørensen, Jens Rysgaard Andersen og Brian Nielsen.

Samtidig med arbejdet for at bevare Kastaniegården som et friplejehjem, blev foreningen “Snedsteds Revitalisering” stiftet 27. februar 2024. Karl Erik Jensen blev formand. Foreningen er skabt på baggrund af bekymringen over et spirende forfald, som i Snedsteds midtby kommer til udtryk ved et sammenstyrtningstruet hus, som i flere år, med tykke træstopler til at at holde på mur og gavl, har stået som et åbent sår. Inspiration, og opfordring til at gøre indsatsen for at skabe “Det Gode Liv” i Snedsted kommer fra bysbarnet Chr. Vestergård. Han har med stor succes arbejdet med lignende EU-projekter. “Revitalisering af Snedsted 2030” er et ønske om at Snedsted være et godt sted at leve og bo i en tid, hvor prognoser for Thisted Kommune melder om vigende indbyggertal i Snedsted. Prognoserne fortæller, at det er Thisted, Klitmøller og Sennels, som kan forudse tilvækst af indbyggere.

Hovedgaden Snedsted.

Kampen for “Det Gode Liv” i en by som Snedsted, med faldende indbyggertal, faldende huspriser og frygt for tomme huse, forsøger foreningen at vinde. I 2025 kommer 24 arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus på et to ugers ophold. De studerende skal lære byen og byens indbyggere at kende. Det skal give inspiration og forslag til, hvordan der med Snedsteds forandring stadig kan skabes en by og et lokalsamfund, hvor det er godt at bo. Eksisterende faciliteter, butikker, skole, hal og plejehjem skal, sammen med byens mange foreninger, være et fundament for Snedsted. Tanken er, at der skal skaffes økonomi til at realisere forslag, som kommer ud af de arkitektstuderendes arbejde og møde med Snedsted og Snedsteds indbyggere. Der ligger også tanker om, at arbejdet skal danne grundlag for, gennem EU, at skabe internationale kontakter. Snedsteds problematik er ikke ukendt. De arkitektstuderendes kommende Snedstedprojekt har allerede vagt opsigt i udlandet.

Bestyrelsen for Revitalisering ad Snedsted 2030: Karl Erik Jensen, formand, Per Pedersen, kasserer, Laila Kjær, sekretær, Jens Andersen, Poul Erik Fransen, Niels Chr. Vestergaard, Peter Bisgaard, Morten Krabbe, Rasmus Knudsen. Medarbejdende suppleanter: Jens Chr. Jensen, Ulla Munk. Revisorer: Poul N. Larsen, Alex Sørensen.

I stationsbyen Snedsted ønsker gode kræfter at gøre op med modløsheden, som prognosernes kolde tal sender ud over byen. Karl Erik Jensen erkender, at nedgangen i Snedsteds indbyggertal er en uomtvistelig kendsgerning. Derfor er det vigtigt, at man ikke blot vælter huse som forfalder. Det er planløst. Der skal tænkes og planlægges ud fra ønsket om at skabe “Det Gode Liv” i Snedsted.

Snedsted Station.