Skjoldborg Skole – en lille nær skole der lukker

LIV I BYEN: Skjoldborg Skole når næsten at runde sin 56 års fødselsdag. Når skoleåret 2010 – 2011 rinder ud i slutningen af juni, og børnene sendes på sommerferie, skal der ikke længere være skole i de røde bygninger fra 1955

Af Klaus Madsen – 28. april 2011

SKJOLDBORG: Der er morgensamling på skolen i Skjoldborg klokken 10.10. Så er de første undervisningstimer overstået. Skolens halvt hundrede elever samles i musiklokalet. Der bliver givet beskeder til alle på skolen – hvis det er nødvendigt, og sunget et par sange. Morgensamlingen giver både børn og lærere en følelse af samhørighed. På Skjoldborg Skole kender alle hinanden.


Klik på billedet for at se billeder og høre om Skjoldborg Skole

Når man kommer til Skjoldborg Skole, mødes man af skilte, der fortæller om legende børn. Det er ikke advarselsskilte, men er et løfte om, at skolegård og legeplads mange gange hver dag erobres af en flok Skjoldborg – Kallerupbørn. De er udtryk for, at der, måske lidt på trods, stadig leves gode liv i kommunens små samfund.
Inde på skolen mødes man af mange klassers udsmykninger, der sammen med en næsten endeløs række af konfirmandhold, fortæller om børneliv der bliver til ungdoms- og voksenliv med Skjoldborg Skole som et udgangspunkt og base. Helt naturligt står udendørsfodtøjet på ikke alt for lige rækker. På en tidlig forårsdag har lunt overtøj stadig plads på knagerækkerne.

Skjoldborg Skole blev indviet i 1955.

Der går 50 elever, fra børnehaveklasse til femte klasse, på Skjoldborg Skole.

Glade børnestemmer til morgensang.

Kallerup mistede sin skole, da Skjoldborg-Kallerup kommune i 1955 indviede skolen i Skjoldborg. Det var også i halvtredserne et stort tab for at sogn, når skolen lukkede. Lovgivningen og udviklingen krævede også for 56 år siden sin ret: Centralskoler. Savnet og tabet af skolen i Kallerup blev dog hurtigt til glæde over den nye skole i Skjoldborg, der hurtigt kom til at tjene både Skjoldborg og Kallerup sogne. Sognerådet i Skjoldborg Kallerup kommune, med Johannes Hornstrup som formand, vedtog at bygge en sognegård i tilknytning til, og som en del af den nye skole. Forsamlingshuset blev solgt, og pengene blev brugt til at finansere sognegårdens del af den nye skole. I havtredserne var der onkring 1000 indbyggere i Skjoldborg Kallerup kommune.

Kardemommeloven, med rettelser, gælder i Skjoldborg.

Skolens elever, og børnene fra børnehaven, til morgensang i musiklokalet.

Da Elsebeth Dahlgaard Jensen i 1990 kom til Skjoldborg var der omtrent samme antal elever som i år, hvor byrådet i Thisted Kommune har vedtaget at lukke skolen – med fremtidens forventede lave elevtal som begrundelse. I de 21 år Elsebeth Dahlgaard Jensen har arbejdet på Skjoldborg Skole, har elevtallet enkelte år været tæt på 100.
Når skoleåret 2011-2012 begynder møder næsten alle børnene fra Skjoldborg et skoleliv i helt anderledes rammer på Snedsted Skole

– så er det frikvarter…

Børnene er til time.

Med byrådets jongleren med forventeligt millionbesparelser på den nye skolestuktur er nøgletallene fra byggeriet i midten af halvtredserne blot et kuriosum:
Udgifter byggeriet:
Skolen 306.600
Sognegården 166.134
Tre lærerboliger 169.583
Sportsplads 5.200
Inventar og montering 50.675
Inventar og montering 40.067

Udgifter ialt 744.088
Indtægter i forbindelse med byggeriet:
Statstilskud til skolen 271.800
Statstilskud til sognegården 64.000
Salg af forsamlingshus 30.000
Indtægter ialt 378.288

Resten måtte den lille kommune selv finansiere.

Tallene stammer fra Skjoldborg Skoles 40-års jubilæumsskrift. Skolen blev indviet 19. november 1956.